Werkvorm Twee Minuten Presentatie

In de Werkvorm Twee Minuten Presentatie oefenen alle deelnemers kort en krachtig met presenteren en krijgen ze feedback op hun persoonlijke presentatie.

Doel van de werkvorm

 • De deelnemers zijn zich bewust van hun non-verbale communicatie en het effect hiervan op de toehoorders.
 • De deelnemers oefenen improviserend spreken.

Werkvorm Twee Minuten Presentatie

De Werkvorm Twee Minuten Presentatie

Twee minuten presentatie
De deelnemers houden om de beurt onvoorbereid een presentatie voor de groep. De presentatie duurt 2 minuten en de trainer geeft elke deelnemer bij de start het onderwerp waar de presentatie over moet gaan. De overige deelnemers observeren aan de hand van een observatieopdracht.

Mogelijke observatiepunten
Non-verbale communicatie

 • Wat viel je op in de houding en gebaren van de presentator? Wat was het effect hiervan op jou?
 • Wat nam je waar in het stemgebruik, zoals spreektempo en stemvolume? Wat was het effect hiervan op jou?
 • Hoe maakt de spreker contact met de toehoorders? Wat was het effect hiervan op jou?

Inhoud

 • Had het verhaal een inleiding, midden en afronding? Wat was het effect hiervan op jou?
 • Vond je het verhaal begrijpelijk? Waardoor wel / niet?

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Bekijk onze Train de Trainer Opleidingen

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Twee minuten feedback

Vraag aan de observatoren tops en tips ten aanzien van

 • Het non-verbale gedrag van de spreker
 • De inhoud van de geïmproviseerde presentatie

Ontwikkelingspunt voor de trainer

Bewaak de wijze van feedback geven: Kort, doelgericht en volgens de feedbackregels. Welke uitdaging kom je hierbij bij jezelf als trainer tegen?

Meer leren?
Wil je leren hoe je deelnemers maximaal kunt helpen groeien in hun communicatie- en presentatietechnieken? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met Impact.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Relevante artikelen

 • Train de Trainer Programma: voordelen en aanpak

  Een inspirerend Train de Trainer Programma zorgt voor een groter leerrendement in de trainingen van je organisatie. Lees…

 • De impact van lichaamstaal

  In onze artikelenreeks heb ik ons Stermodel geïntroduceerd: de zes ontwikkelingsniveaus welke nodig zijn bij het realiseren van…

 • NOBTRA erkend trainer worden?

  Je wordt gemakkelijk Trainer NOBTRA met de post hbo opleiding Vaardigheidstrainer van Blankestijn & Partners. Welke kennis en…

 • 10 tips voor trainers over het begeleiden van oefeningen

  Hoe zorg je er als trainer of workshopleider voor dat je deelnemers maximaal gaan leren in de oefeningen…

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken