Werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel

De werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel is een speelse werkvorm om de deelnemers bekwamer te maken in een nieuwe vaardigheid.

Modelleren

 

Doel van de werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel

 • De deelnemers hebben inzicht in hoe de vaardigheid er uitziet in verbaal en non-verbaal gedrag.
 • De deelnemers oefenen met het inzetten van de vaardigheid.

De werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel

De term modelleren is bekend geworden vanuit de NLP. Binnen NLP wordt het modelleren gebruikt om nieuwe vaardigheden aan te leren door een expert in de vaardigheid nauwkeurig te observeren en zijn gedrag te kopiëren. In je training kun je hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van de werkvorm Demonstratie door de Trainer of de werkvorm Demonstratie Video.
De werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel is een variant die voor trainingen heel geschikt is. Je zet de deelnemers in actie, en laat ze al doende ervaren hoe de vaardigheid effectief ingezet wordt.
Het is wel aan te raden om voorafgaand aan deze werkvorm de theorie rondom deze vaardigheid te vertellen, en de toepassing hiervan in de praktijk van de deelnemers te bespreken.

De opbouw van de werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel
De werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel bouw je als volgt op:

 • De co-trainer, trainer of een deelnemer speelt een rol, persoon X, bijvoorbeeld een klant, collega of leidinggevende. Hij zet een praktijksituatie neer die voor de deelnemers herkenbaar is.
 • Deze persoon X is in gesprek met persoon Y, gesymboliseerd door een lege stoel. Persoon Y oefent om de betreffende vaardigheid in te zetten in het gesprek met persoon X, de klant, collega of leidinggevende.
 • Persoon Y wordt achtereenvolgens door verschillende deelnemers ingevuld. Om de beurt ‘springen ze in’ in de gespeelde casus, en nemen als het ware het stokje van elkaar over.
 • De trainer geeft elke deelnemer in de rol van persoon Y feedback op de inzet van de vaardigheid. Eventueel kan de trainer persoon Y coachend trainen om de vaardigheid effectiever in te zetten.
 • Persoon X kan vanuit zijn rol aangeven welk effect de wijze van inzetten van de vaardigheid op hem had.
 • Laat 3 tot 5 deelnemers oefenen in het inspring-rollenspel.
 • Sluit de werkvorm af met een reflectie op wat iedereen geleerd heeft over het inzetten van de vaardigheid.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

 

Gedegen modelleren versus tempo en dynamiek
Binnen de werkvorm Modelleren met Inspring-Rollenspel kom je als trainer in een spanningsveld tussen de vaardigheid goed modelleren door de feedback en coaching van de deelnemers enerzijds, en de vaart en dynamiek van de werkvorm anderzijds.
Zo kun je eerst een aantal deelnemers laten oefenen en pas daarna ieder feedback en coaching geven. Hierdoor zit er meer tempo in het inspring-rollenspel, waardoor het uitdagende en dynamischer wordt.
Doorgaans zijn de deelnemers na 3 of meer inspringrondes alweer vergeten wat er in de eerdere oefenrondes gebeurde. Dit vraagt dat je als trainer je waarnemingen extra zorgvuldig noteert, zodat je de deelnemers kunt helpen herinneren. Het risico is dat bij de nabespreking de vaart er alsnog uitgaat.
Welke variant je ook kiest, de uitdaging voor jou als trainer blijft om tempo en kwaliteit kernachtig te blijven verbinden.

Voordelen en nadelen van de werkvorm
Voordelen van het Modelleren met Inspring-Rollenspel zijn bijvoorbeeld:

 • Alle deelnemers zijn betrokken.
 • Er is spanning en dynamiek, dus zeker een aanrader voor deelnemers met de leerstijl Activist.
 • De deelnemers krijgen helder inzicht in wat de vaardigheid inhoudt.
 • Een aantal deelnemers krijgen direct feedback en coaching van de trainer op het inzetten van de vaardigheid.

Nadelen zijn onder anderen:

 • De gedegenheid van het inoefenen van de vaardigheid is doorgaans wat minder dan bij de werkvorm Modelleren met de Groep.
 • Deelnemers met een andere leerstijl dan activist, zullen wat terughoudender zijn in het inspringen. Je kunt dit ondervangen door degene die geoefend heeft de beurt door te laten geven.

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Experimenteer eens om als trainer zelf de tegenrol te spelen. Houd je spel kort en krachtig en scheid duidelijk wanneer je tegenspeler of trainer bent.

Meer leren?
Wil je leren hoe je vaardigheden stap voor stap inoefent bij je deelnemers, zodat ze de vaardigheid daadwerkelijk gaan inzetten in hun (werk)praktijk? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met het Stermodel.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches