Werkvorm Delegeren

In de werkvorm Delegeren neem je de deelnemers stap voor stap bij de hand met het inoefenen van de vaardigheid delegeren.

Doel van de werkvorm

De deelnemers kunnen effectief delegeren.

Werkvorm Delegeren

De werkvorm Delegeren

Het ‘foute’ voorbeeld

  1. Kort rollenspel: Neem een voorbeeld uit de praktijk van de deelnemers
  2. De trainer is acteur en speelt een leidinggevende die slecht delegeert. Maak alle fouten die in de praktijk vaak voorkomen.
  3. Vraag een deelnemer om de tegenrol te spelen. 

Inspringen

  • Hetzelfde rollenspel wordt 2 tot 4 keer kort herhaald, waarbij 2 tot 4 deelnemers de rol van de leidinggevende gaan spelen. Hun opdracht is om effectiever te delegeren.
  • Vraag de tegenrolspeler of het oké is om de rol te blijven spelen. Dat is het rustigst.
  • Inventariseer na elke spelronde wat de leidinggevende heeft gedaan waardoor de taak effectiever werd gedelegeerd.
  • Sluit het inspringen af met het herhalen en eventueel aanvullen van de aandachtspunten voor effectief delegeren.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Bekijk onze Train de Trainer Opleidingen

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

 

Subgroepen

De deelnemers oefenen in subgroepen om de aandachtspunten toe te passen.

A = leidinggevende
B = medewerker
C = observator

Gebruik de aandachtspunten voor effectief delegeren als observatie- en feedback punten.

Plenaire nabespreking

  • Wat is het belangrijkste leerpunt dat je meeneemt uit deze oefening?
  • Wat ga je hier concreet mee doen in de praktijk?

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Wanneer je als trainer zelf een rol speelt, is het de uitdaging om tevens je helicopterview als trainer te houden. Kun je spelen en trainen tegelijk?

Meer leren?
Wil je leren hoe je managers maximaal kunt helpen groeien in hun managementvaardigheden? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met Impact.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken