E-Learning Metacommunicatie

Wat is metacommunicatie?

In deze opdracht oefen je je om vanuit een afstandje, vanuit een helikopterview, naar de communicatie te kijken.

We noemen deze houding waarbij je als het ware even boven de situatie gaat hangen, de metapositie.

Opdracht: Oefenen met een moeizaam gesprek

Neem voor deze oefening een gesprek dat je de afgelopen tijd hebt gevoerd en dat voor jouw gevoel moeizaam verliep.

1. Stap in de situatie

Stap in eerste instantie nog even ín die situatie (dus juist niet de helikopterview) en neem even de tijd om oprecht te voelen hoe je je tijdens het gesprek hebt gevoeld.

Misschien overheerst er één gevoel, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je in de loop van het gesprek verschillende gevoelens hebt gehad.

Je doet deze stap omdat we vaak geneigd zijn om over onze gevoelens heen te stappen, of ze te bagatelliseren. Maar uiteindelijk hebben ze onzichtbaar veel invloed om de communicatie.

2. Stap in de helikopterview

Stap vervolgens in die metapositie, dus neem afstand. Vanuit het voelen ga je nu naar het rationeel analyseren.

Als je nu terugkijkt op het gesprek, wanneer zou je dan het gesprek hebben willen onderbreken om te praten over hoe jullie aan het praten waren? Soms heb je een heel duidelijk moment, maar veel vaker zijn er meer mogelijkheden om in te grijpen.

3. Kies een moment

Kies voor deze oefening één moment uit.

Stel je voor dat je op dat moment een opmerking op ‘meta-niveau’ zou maken, dus een opmerking over de manier waarop jullie op dat moment met elkaar aan het communiceren zijn.

Bedenk een opmerking op alle vier de metacommunicatie aspecten:

  • Metacommunicatie over inhoud:
  • Metacommunicatie over procedure:
  • Metacommunicatie over interactie:
  • Metacommunicatie over gevoelens:

Reflectievragen

  • Welk type metacommunicatie kon je gemakkelijk bedenken en welk type lastig?

Wees je ervan bewust dat je je communicatie snel zult richten op het communicatieaspect dat je gemakkelijk afgaat, dat zit immers in je comfortzone.

De kans is echter groot dat de sleutel zit in het aspect dat je het lastigst vindt. Dit communicatieaspect zul je waarschijnlijk van nature de minste aandacht geven, mede omdat het voor jou het meest onzichtbaar is.

Beantwoord met dit inzicht de volgende vraag:

  • Welke van de vier hierboven opgeschreven opmerkingen zal het meeste effect sorteren, vermoed je?

Realiseer je hierbij dat voor een gesprek minstens twee mensen nodig zijn, en dat de ander heel anders in elkaar kan zitten dan jij. Kies dus niet voor je eigen persoonlijke voorkeur, maar kijk vanuit je helikopterview wat het gesprek tussen jou en die ander soepeler kan laten verlopen.

Neem je inzicht mee in een volgend gesprek

Indien je binnenkort weer een gesprek hebt met dezelfde persoon, is de kans groot dat jullie communicatiepatroon zich herhaalt, al is het dan aan de hand van een ander gespreksonderwerp.

Je kunt dan varianten van de door jou geformuleerde opmerkingen gebruiken om te metacommuniceren over jullie communicatie.

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches