E-Learning Referentiekader onderzoeken

Het nut van referentiekaders onderzoeken

Zicht hebben op je eigen referentiekader en stilstaan bij het referentiekader van de ander kan zowel je zelfinzicht als het wederzijds begrip sterk vergroten.

Verdiep je in beide referentiekaders om het effect van referentiekaders op de communicatie met de ander te ervaren.

Daarom ga je hiermee aan de slag in deze opdracht.

Zicht op je eigen referentiekader

Schrijf op wat er bij je opkomt over je eigen referentiekader ten aanzien van werk, samenwerken en conflicten.

 • Ouders, gezin:
 • Geloof, geestelijke:
 • Land, maatschappij:
 • School, leraren:
 • Vrienden:
 • Werkervaringen:
 • Organisatiecultuur, afdeling:
 • Collega’s, klanten:

Stil staan bij de referentiekader van de ander

Kies iemand uit je werksituatie met wie je moeilijk overweg kunt.

Schat in wat zijn of haar referentiekader is ten aanzien van werk, samenwerken en conflicten.

 • Ouders, gezin:
 • Geloof, geestelijke:
 • Land, maatschappij:
 • School, leraren:
 • Vrienden:
 • Werkervaringen:
 • Organisatiecultuur, afdeling:
 • Collega’s, klanten:

Gebruik deze opdrachten ook als trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ‘Referentiekader onderzoeken’ ook gebruiken tijdens je training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze  Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

Referentiekader onderzoeken

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken