Roos van Leary Test in een Training

De Roos van Leary test wordt doorgaans enthousiast ontvangen door deelnemers in een training. De Roos van Leary test geeft inzicht in het eigen gedrag. In je training leer je de deelnemers om bewust(er) gedragskeuzes te maken om de interactie en communicatie te beïnvloeden.

De Roos van Leary zelftest is een goede opstap naar vervolg werkvormen met de Roos van Leary, zoals de online werkvorm Roos van Leary Online Posities Herkennen. Meer achtergrond vind je in het overzichtsartikel Roos van Leary.

Doel van de Roos van Leary Test in een Training

 • De deelnemers hebben inzicht in hun voorkeur positie binnen de Roos van Leary.
 • De deelnemers hebben inzicht in de sterke kanten en de ontwikkelpunten van hun interactiepatronen.

Voorbereiding Roos van Leary Test in Training

Om de tijd in de training efficiënt te gebruiken, is het aan te raden om de Roos van Leary test vooraf te laten maken. Tijdens de training bespreek je dan de uitslagen.

Omdat de Roos van Leary zelftest in een training de deelnemers nieuwsgierig maakt, vinden ze het fijn om ook al wat informatie over de Roos van Leary te ontvangen, bij voorkeur met informatie over de verschillende posities. Op deze manier kunnen ze zelf al lezen wat de test uitslagen voor hen betekenen. Je kunt ze hiervoor verwijzen naar de e-learning Roos van Leary op deze Kennisbank.

Op internet staan diverse gratis Roos van Leary zelftests, zoals op

roos van leary en zijn 8 posities

                Figuur: De Roos van Leary en zijn 8 posities

Roos van Leary Test Bespreken in de Training

 • Introduceer de Roos van Leary test en geef aan wat je met deze test in de training gaat doen.
 • Laat de deelnemers in tweetallen de testuitslagen bespreken:
  • Herken je de uitslag van de Roos van Leary zelftest in je eigen gedrag?
  • Welke positie(s) in de Roos van Leary neem je gemakkelijk in?
   Benoem 2 kwaliteiten van deze positie(s) die je herkent van jezelf.
  • Welke positie in de Roos van Leary zou je vaker willen innemen?
   Welke kwaliteit zou je hiervoor moeten ontwikkelen?

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Nabespreking van de Test in je Training

 • Begin de plenaire bespreking van de Roos van Leary testuitslagen door te inventariseren wie hoog scoorde op welke positie. Je kunt dit heel gemakkelijk doen door per positie handen te laten opsteken door wie deze positie in de Roos van Leary vaak inneemt.
 • Laat de deelnemers op basis van de Roos van Leary zelftest vertellen
  • 2 kwaliteiten die in hun gedrag tot uiting komen
  • 1 kwaliteit waarin ze willen groeien

Meer over de Roos van Leary

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Doe de Roos van Leary zelftest en kijk vanuit welke positie(s) jij als trainer veel handelt. Welke positie zou je vaker kunnen inzetten?

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Roos van Leary inzet tijdens je trainingen, en hoe je deelnemers effectiever leert omgaan met lastige gesprekssituaties?
Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Trainen met het Stermodel.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches