Roos van Leary Voorbeelden van Weerstand

In de Roos van Leary Voorbeelden van Weerstand beschrijven we de 8 communicatiestijlen van deelnemers in een training of teamcoaching. In sommige communicatiestijlen lijken deelnemers gemotiveerder om deel te nemen aan de training of teamcoaching dan in andere communicatiestijlen.

We zeggen dan gemakkelijk ‘deze deelnemer zit in de weerstand’. In onderstaande Roos van Leary voorbeelden vind je beschrijvingen van het lerende of weerstand gedrag vanuit de 8 communicatiestijlen van de Roos van Leary en de invloed daarvan op de effectiviteit van jouw training. Deze beschrijvingen komen uit het boek ‘Trainen met Hart en Ziel van Silvia Blankestijn.

Roos van Leary Voorbeelden uit de 8 Communicatiestijlen

De Roos van Leary is opgebouwd uit een horizontale as gericht op samen of tegen gedrag, en een verticale as gericht op boven of onder gedrag. Op basis hiervan worden 8 communicatiestijlen onderscheiden, die ieder ander gedrag laten zien: leidend, helpend, meewerkend, afhankelijk, teruggetrokken, opstandig, agressief en concurrerend.

Het model van de Roos van Leary wordt uitgebreid uitgelegd in de het overzichtsartikel Roos van Leary.

De Roos van Leary met de 8 communicatiestijlen

    Figuur: Roos van Leary Voorbeelden: de 8 communicatiestijlen

Roos van Leary Voorbeelden van de Leidende Communicatiestijl
Een deelnemer met een leidende communicatiestijl binnen de Roos van Leary weet duidelijk wat hij wil leren en neemt de volle verantwoordelijkheid voor zijn leerproces. Hij is actief, neemt initiatief, stelt vragen en reflecteert op zijn leerdoelen.
Kortom: hij is actief eigenaar van zijn eigen leerproces.

Roos van Leary Voorbeelden van de Helpende Communicatiestijl
De deelnemer met een helpende communicatiestijl binnen de Roos van Leary is zich bewust van zijn leerdoelen en staat open voor de leerervaringen die de trainer hem aanbiedt. Hij stelt zich ondersteunend op, zowel tegenover de trainer als tegenover zijn groepsgenoten.
De pas op is dat een deelnemer met een helpende communicatiestijl van de Roos van Leary zich bijvoorbeeld te veel richt op het helpen van anderen, dat dit ten koste gaat van zijn focus om zijn eigen leerdoelen.

Roos van Leary Voorbeelden van de Meewerkende Communicatiestijl
Op het eerste gezicht lijkt er bij deze deelnemer geen probleem te zijn in zijn leerhouding: hij stelt zich geïnteresseerd op en is betrokken bij het trainingsprogramma. De schoen wringt vooral als het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Wanneer een deelnemer met een meewerkende communicatiestijl in de Roos van Leary te weinig eigenaar wordt van zijn eigen leerproces, zal er geen transfer naar de praktijk plaatsvinden.

Roos van Leary Voorbeelden van de Afhankelijke Communicatiestijl
De deelnemer die binnen de voorbeelden Roos van Leary een afhankelijk communicatiestijl inzet, zal gedwee meedoen aan het programma van de trainer. De vraag is echter hoe bewust hij zich is van zijn eigen leerdoelen, laat staan dat hij actief verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces.
Daadwerkelijkheid gedragsverandering zal van de steun in zijn omgeving afhangen, zoals van zijn leidinggevende en collega’s.

Deze theorie effectief leren toepassen?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Deze theorie effectief leren toepassen?

 

Roos van Leary Voorbeelden van de Teruggetrokken Communicatiestijl
Bij een deelnemer met een teruggetrokken communicatiestijl loop je het risico op ‘Ja’ zeggen (of niets zeggen) en ‘Nee’ doen. Hij vindt het vaak eng om te reflecteren op zijn eigen functioneren, laat staan om dit te bespreken in de groep. Dit kan een effectief leerproces in de weg staan.

Roos van Leary Voorbeelden van de Opstandige Communicatiestijl
Dit zijn de mopperkonten in je groep. De opstandige types in de Roos van Leary voorbeelden zeggen vooral wat ze niet willen, zonder verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze wél willen (leren). Hierdoor staan ze weinig open om hun functioneren te onderzoeken of om nieuw gedrag te oefenen.

Roos van Leary Voorbeelden van de Agressieve Communicatiestijl
Een deelnemer met een agressieve communicatiestijl in de Roos van Leary heeft bijvoorbeeld een duidelijke mening, en als deze niet overeenkomt met wat jij verkondigt, zul je het weten. Hij legt al zijn ongenoegen voluit en confronterend op tafel. De deelnemer is kritisch en assertief.
Als je echter niet te veel schrikt van de (wat) agressieve toon, zul je merken dat hij gemotiveerd is om te leren wanneer je – inhoudelijk – eenmaal het pleit gewonnen hebt.

Roos van Leary Voorbeelden van de Concurrerende Communicatiestijl
Ook de deelnemer met een concurrerend communicatiestijl in de voorbeelden Roos van Leary geeft onomwonden zijn mening, en die heeft hij zeker ook over de training en de trainer. Hij geeft precies aan wat hij wil. En als hij het niet eens is met je programma of theorie, dan zal hij een alternatief aandragen.
Lastig genoeg zal zijn alternatief meestal niet bepaald het beroerdste voorstel zijn. Dus het is aan jou wat je ermee wilt doen en vanuit welke communicatiestijl je jouw keuze gaat communiceren.

Meer over de Roos van Leary

Ontwikkelingspunt voor de trainer of teamcoach

Neem een voor jou lastige deelnemer in gedachten en bepaal vanuit welke communicatiestijl in de Roos van Leary hij handelde.

Meer leren?
Wil je als trainer of teamcoach effectief leren omgaan met weerstand en lastige deelnemers in je training of teamcoaching?
Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Systemisch Teamcoachen (bedoelt voor teamcoaches) of de gratis introductieworkshop Trainen met het Stermodel (bedoelt voor trainers).

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches