Roos van Leary Groepsdynamica

Deze e-learning over de Roos van Leary Groepsdynamica geeft je inzicht in uitingsvormen van weerstand. Tevens maakt de Roos van Leary Groepsdynamica inzichtelijk hoe je de interactie kunt beïnvloeden om deelnemers aan een training of teamcoaching ‘van de weerstand in de leerstand’ te krijgen.

Deze e-learning is gebaseerd op een paragraaf uit het boek Trainen met Hart en Ziel van Silvia Blankestijn. Dit artikel is onderdeel van een reeks over de Roos van Leary.

Roos van Leary Groepsdynamica: 8 Vormen van Weerstand of Leerstand

De Roos van Leary Groepsdynamica is opgebouwd vanuit 8 verschillende communicatiestijlen, elk met eigen kenmerkend gedrag. De 8 communicatiestijlen komen tot stand op basis van de mate van invloed die iemand uitoefent met zijn gedrag (boven of onder gedrag), en de mate van acceptatie (samen of tegen gedrag).

In de Roos van Leary wordt boven-samen gedrag een leidende communicatiestijl genoemd, samen-boven gedrag een helpende communicatiestijl, samen-onder een meewerkende communicatiestijl, onder-samen gedrag een afhankelijke communicatiestijl, onder-tegen gedrag een teruggetrokken communicatiestijl, tegen-onder is een opstandige communicatiestijl, tegen-boven gedrag een agressieve communicatiestijl en boven-tegen gedrag heet een concurrerende communicatiestijl.

De Roos van Leary met de 8 communicatiestijlen
     Figuur: De Roos van Leary met de 8 communicatiestijlen

De 8 communicatiestijlen weerspiegelen ook de manier waarop een deelnemer in de weerstand of in de leerstand zit. In de e-learning Roos van Leary Voorbeelden kun je hier meer over lezen.

Hieronder geef ik bij elk gedragstype in de Roos van Leary aanwijzingen hoe je deze van de weerstand in de leerstand krijgt, of hoe je de leerstand versterkt.

Roos van Leary Groepsdynamica: Weerstand vanuit Concurrerend Gedrag
Een deelnemer met gedrag vanuit de concurrerende positie weet heel goed wat hij wil leren en heeft ook een duidelijk idee over hóe hij dit wil leren. Het is voor jou de kunst om zijn deskundigheid op een positieve en constructieve manier in je training te gebruiken. Honoreer zijn inbreng, gebruik hem eventueel als adviseur en vraag door naar situaties die híj lastig vindt.

Roos van Leary Groepsdynamica: Weerstand vanuit Agressief Gedrag
Laat je bij agressief gedrag in de Roos van Leary groepsdynamica niet verleiden om te gaan strijden. Blijf stevig in je schoenen staan, sta open voor de mening van deze kritische deelnemer en geef vriendelijk uitleg over jouw visie. Door je rustige, open en vriendelijke houding verleid jíj de deelnemer te bewegen naar de samen-kant.

Roos van Leary Groepsdynamica: Weerstand vanuit Opstandig Gedrag
Mopperkonten (opstandige communicatiestijl in de Roos van Leary) willen gehoord worden. Neem ze serieus (ook als je het niet met ze eens bent), vat ze samen en geef gevoelsreflecties. Als ze zijn uitgemopperd (echt, het stopt), is het aan de orde om ze te vragen wat ze wél willen.

Deze theorie effectief leren toepassen?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Deze theorie effectief leren toepassen?

 

Roos van Leary Groepsdynamica: Weerstand vanuit Teruggetrokken Gedrag
Besef dat teruggetrokken gedrag in de groepsdynamica van Roos van Leary vaak voortkomt uit heel veel onzekerheid en angst. Ga daarom voorzicht te werk; (te) hard trekken werkt averechts. Geef de deelnemer liefdevolle aandacht, creëer veiligheid en nodig hem zo indirect uit om zich te openen. Explicieter kun je hem complimenten geven en af en toe vragen naar zijn mening.

Roos van Leary Groepsdynamica: Weerstand vanuit Afhankelijk Gedrag
Bij een deelnemer met afhankelijk gedrag ligt de valkuil om hem te gaan redden op de loer. Hoe meer je hier intuint, hoe meer afhankelijkheid je creëert. Dus: stel vragen, laat merken dat je luistert, vat samen en stel eventueel nog meer vragen. Zo zal je deelnemer stap voor stap meer initiatief gaan nemen voor zijn leerdoelen.

Roos van Leary Groepsdynamica: Leerstand vanuit Meewerkend Gedrag
Een deelnemer met meewerkend gedrag in de groepsdynamica van Roos van Leary heeft waarschijnlijk alleen een klein zetje nodig om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Pas echter op: hoe harder jij duwt (= boven-gedrag), hoe passiever hij wordt. Vraag naar zijn leerdoelen, ontwikkelingspunten en actieplanning voor de praktijk.

Roos van Leary Groepsdynamica: Leerstand vanuit Helpend Gedrag
Een deelnemer met helpend gedrag in de groepsdynamica van Roos van Leary is actief en constructief aanwezig in de training. Je belangrijkste uitdaging als trainer is om ervoor te zorgen dat deze deelnemer zijn helpende gedrag (ook) richt op het werken aan zijn eigen leerdoelen. Wees er bijvoorbeeld alert op dat de deelnemer in de subgroepen ook oefentijd voor zichzelf neemt, en in de training aangeeft waar hij hulp van anderen nodig heeft.

Roos van Leary Groepsdynamica: Leerstand vanuit Leidend Gedrag
Leidend gedrag ziet eruit alsof de deelnemer bewust leiding neemt over zijn eigen leerproces. De pas op bij deze deelnemer is of hij zich kwetsbaar durft op te stellen. Vraag naar lastige praktijksituaties en wat hij daarin wil leren. Vragen op de onderstroom kunnen het leerproces verdiepen.

Meer over de Roos van Leary

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer

Met welk type weerstand binnen de Roos van Leary groepsdynamica vind jij het lastig mee omgaan? Probeer in je intervisiegroep de hierboven beschreven handvatten uit.

Meer leren?
Wil je meer leren over groepsdynamica en het omgaan met weerstand? Wil je leren hoe je de Roos van Leary kunt inzetten in je trainingen?
Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Trainen met het Stermodel.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches