Noloc certificering

Noloc certificering behalen met onze Opleiding tot Loopbaancoach

Om als Loopbaanprofessional je Noloc certificering te behalen en ingeschreven te worden in het Noloc register, moet je aantonen dat je voldoet aan het Noloc Beroepsprofiel Register Loopbaanprofessional. Met een Noloc erkende opleiding heb je vrijstelling voor het inhoudelijk deel en heb je een verkorte route voor je persoonlijke Noloc certificering. De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid is een Noloc erkende opleiding.

In de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners

 • word je gedegen opgeleid tot loopbaancoach
 • je wordt ook opgeleid tot coach met coachingscompetenties op Europees EQA Practitioner niveau,
 • krijg je kennis en inzicht in de opzet en fasen van een loopbaanontwikkelingstraject,
 • leer je een palet aan coaching methodieken voor je loopbaancoaching.

Je leert coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkeling en individuele veranderingsprocessen. Hierdoor begeleidt deze opleiding bij Blankestijn & Partners je naar een loopbaancoach met ziel en zakelijkheid.

De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bestaat uit de De Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid aangevuld met de Module Job Marketing. Met deze samengestelde opleiding leg je een extra stevig fundament voor je individuele certificering als Noloc Register Loopbaanprofessional. En voldoe je aan de inhoudelijke eisen die Noloc stelt aan een Register Loopbaanprofessional.

 

Noloc Erkende Loopbaancoaching Opleiding

 

Noloc erkende opleidingen

De Noloc erkend sinds eind 2022 loopbaancoach opleidingen, een diploma van een Noloc erkende opleiding geeft je een versneld en vereenvoudigd traject voor je persoonlijke Noloc certificering als Register Loopbaanprofessional.
De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid heeft het predicaat Noloc erkende opleiding.

De opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is onderdeel van de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid. Deze deelopleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is officieel erkend door de NOBCO (Europees EMCC-EQA practitioner niveau), de LVSC en Post-HBO geregistreerd. Na afronden van de loopbaancoach opleiding ontvang je dus ook deze officieel erkende Coach Diploma’s.
Hieronder vind je meer informatie over het behalen van je Noloc certificering en hoe de Noloc opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid bijdraagt om te worden opgenomen in het Noloc register voor Loopbaanprofessionals.

Word Noloc erkend Loopbaancoach

En ook coach op Europees erkend Practitioner niveau

In onze Noloc erkende Post-HBO Loopbaancoach Opleiding leer je loopbaanontwikkeling begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom en leer je coachen op Europees erkend Practitioner niveau.

Word Noloc erkend Loopbaancoach

Noloc certificering behalen geeft Noloc kwaliteitskeurmerk

Noloc erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk en zijn opgenomen in een Noloc register. Het Noloc register is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten.

De Noloc kent 2 kwaliteitskeurmerken:

 • Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL)
 • Noloc keurmerk Register Jobcoach (RJ)

Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional is de beroepserkenning van Noloc die kan worden toegekend aan loopbaancoaches die aantoonbaar vakbekwaam zijn en tenminste 2 jaar werkzaam zijn binnen het vakgebied van de loopbaanprofessie. De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners ondersteunt je in het behalen van deze Noloc certificering.

Het werkveld van de Loopbaanprofessional

Een (levens)loopbaan is de weg die iemand aflegt in de wereld van opleiding en arbeid. Het is de afwisseling van activiteiten die te maken hebben met betaald en onbetaald werk, leren, ontwikkelen en persoonlijke levensrollen gedurende iemands leven.

Loopbaanbegeleiding omvat diensten en activiteiten die erop gericht zijn om individuen van elke leeftijd en in elke levensfase te ondersteunen bij:

 • Het maken en realiseren van keuzes op het gebied van (levens)loopbaan, werk en leren.
 • De persoonlijke en professionele ontwikkeling in relatie tot (levens)loopbaan, werk en leren.

De Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt een individu, groep en/of organisatie zelfstandig en onafhankelijk volgens een vraaggerichte en methodische aanpak. Een Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt face-to-face, online of in een combinatie van beide, op het gebied van:

 • Het vergroten van het zelfbewustzijn en het creëren van handelingsperspectieven op het gebied van loopbaan, werk, leren en ontwikkelen.
 • Het verkennen van loopbaan, werk-, leer- en ontwikkelgerelateerde mogelijkheden, het maken van keuzes en het realiseren van die opties.
 • Het ontwikkelen van algemene of specifieke loopbaancompetenties in het kader van inzetbaarheid.

Noloc certificering behalen: Noloc Beroepsprofiel voor Loopbaanprofessionals

In het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional staat wat de Noloc van jou als loopbaanprofessional verwacht als je je bij de Noloc wilt certificeren. Het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional is opgebouwd uit 6 aandachtspunten:

 1. Kennisgebieden
 2. Competenties
 3. Professionele attitude
 4. Taken
 5. Opleiding
 6. Werkervaring

Met een diploma van een Noloc erkende Loopbaancoach opleiding heb je een verkorte route voor je persoonlijke certificering als Noloc Loopbaanprofessional. Je hoeft dus niet op al deze 6 punten bewijs aan te leveren. Je kunt globaal gesproken, volstaan met het aantonen van je HBO werk- en denkniveau en je specifieke beroepservaring. Bekijk de Noloc website voor de actuele vereisten.

In onderstaande paragrafen koppelen we de onderdelen van het beroepsprofiel aan de Noloc opleiding: Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid.

Noloc certificering 1: Kennisgebieden

Om Noloc Erkend Loopbaanprofessional te worden is kennis vereist van de kennisgebieden Loopbaantheorieën en -methodieken, Ontwikkeling van de mens, Arbeidsmarkt, Opleidingen en beroepen en Organisaties.
In de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid leer je mensen op de bovenstroom en de onderstroom begeleiden bij veranderingsprocessen en loopbaanontwikkeling. Hierbij krijg je kennis en inzicht in theorieën met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van individuele veranderingsprocessen en een palet aan (loopbaan)coachingsmethodieken.
In de persoonlijke literatuurstudie en de marktverkenningsopdracht verdiep je je in aanvullende theoretische kennis en vergroot je je inzichten in de loopbaanmarkt.
In deze Loopbaancoach Opleiding leer je mensen coachen op drijfveren (zingevingsniveau) en motieven (emotioneel niveau) binnen hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo kun je loopbaankandidaten begeleiden om bezieling en inspiratie in hun werk te (her)vinden, en een baan te vinden die matcht met hun innerlijke drijfveren, kwaliteiten en competenties.
In deze Noloc Opleiding Loopbaancoach met Ziel en Zakelijkheid leer je tevens een palet aan loopbaancoaching methodieken, waaronder opdrachten die de loopbaankandidaat ondersteunen om beroepen en arbeidsmarkt te verkennen en werkvormen om de loopbaankandidaat te ondersteunen om zich te profileren op de arbeidsmarkt.
Met deze gedegen en diepgaande Loopbaancoach Opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur én een vakbekwaam coach op Europees EQA practitionerniveau.
De oefenkandidaten en praktijkcoaching in het kader van de Noloc opleiding kunnen worden gericht op loopbaancoaching, waardoor je al tijdens de opleiding ervaring opbouwt als loopbaanprofessional.

De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid voorziet in alle van de hierboven genoemde Noloc kennisgebieden. Hierdoor biedt deze opleiding een gedegen en inspirerend totaalpakket voor je groeistappen naar Noloc Register Loopbaanprofessional.

Met de vervolg Opleiding Systemisch Loopbaancoach voeg je hier het kennisgebied van systemisch werken aan toe. Systemisch werken helpt je om loopbaanvragen te plaatsen binnen een bredere systemische organisatiecontext, arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden.
Daarnaast geeft systemisch werken extra verdieping in je loopbaancoaching en je persoonlijke ontwikkeling als loopbaanprofessional.
De opleiding Systemisch Loopbaancoach is niet verplicht voor je Noloc erkenning.

Noloc certificering 2: Competenties

Voor je Noloc certificering als loopbaancoach heb je de competenties Methodisch werken, Inlevingsvermogen, Effectief communiceren, Adviseren, en Coachen nodig.
De NOBCO erkende Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is onderdeel van onze Loopbaancoach opleiding en in deze deelopleiding ontwikkel je je coachingscompetenties op Europees EQA practitioner niveau; zeker voldoende voor je Noloc certificering.

Je ontwikkelt deze competenties door tijdens de opleidingsdagen en in je intervisiegroep veelvuldig te oefenen als coach of loopbaancoach, en gericht feedback te krijgen om je impact als loopbaanprofessional te vergroten.
Daarnaast vergroot je je competenties door het begeleiden van oefenkandidaten. Aan het eind van de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid begeleid je 3 (loopbaan)coachingstrajecten van intake, 5 coachingsgesprekken en implementatie in de praktijk. Hierbij word je ondersteund in supervisiebijeenkomsten.

Op deze manier krijg je een palet aan loopbaancoaching methodieken gedegen in de vingers. Dit zijn enerzijds loopbaancoaching methodieken op de bovenstroom, zoals het inzetten van rollenspelen voor het oefenen met sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken.
Anderzijds zijn dit loopbaancoaching methodieken op de onderstroom, zoals het onderzoeken van mentale overtuigingen om in beweging te komen, emoties bij het maken van loopbaankeuzes of het werken aan zingeving in het werk.

In de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid word je enerzijds een professioneel coach op Europees practitioner niveau, en leer je anderzijds hoe je loopbaancoaching trajecten vakbekwaam begeleidt. Je leert loopbaancoaching op de bovenstroom en onderstroom.

Na de opleiding tot Loopbaancoach kun je kiezen voor de vervolg Opleiding Systemisch Loopbaancoach. Hiermee voeg je het systemisch werken, respect voor de systemische bagage van de kandidaat, fenomenologisch waarnemen vanuit het Lege Midden, systemisch adviseren en het coachen met diverse opstellingen toe.

Noloc certificering 3: Professionele attitude

Voor een professionele attitude als Loopbaanprofessional formuleert de Noloc de volgende aandachtspunten: Ethisch handelen volgens de gedragscode, Zelfreflectie, Professionele en persoonlijke ontwikkeling, Diversiteit en inclusiviteit. Deze aandachtspunten zijn allen integraal onderdeel van onze erkende opleiding tot Loopbaancoach:

 • Ethisch handelen volgens de gedragscode
  De Noloc Gedragscode en de Internationale Ethische Code voor Coaches and Mentors van NOBCO – EMCC zijn in onze Loopbaancoach Opleidingen een belangrijke toetssteen voor je handelen als loopbaancoach.
 • Zelfreflectie
  Gedurende de opleiding reflecteer je op je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach en loopbaancoach door het maken van leerjournaals.
 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
  Al tijdens de opleiding bouw je aan een professionele beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door het leren werken met leerjournaals, intervisie, supervisie en het inrichten van een klant- en evaluatiesysteem.
 • Diversiteit en inclusiviteit
  Bewust zijn van je eigen normen en waarden als coach, je houding ten opzichte van diversiteit en werken aan een stevige, liefdevolle en ‘inclusive’ coach houding is integraal onderdeel van onze coach opleiding.

Tijdens het begeleiden van je oefenkandidaten en de praktijkcoaching coach je anderen vanuit deze professionele coachhouding.

Noloc certificering 4: Taken

De Noloc formuleert de volgende taken voor de loopbaanprofessional:

 • Procestaken gedurende het gehele traject, zoals stimuleren van eigenaarschap, bewaken afgesproken loopbaan-ontwikkelingsvraag, bewaken van privacy.
 • Het voeren van een vraagverhelderend gesprek met cliënt of met cliënt en opdrachtgever, bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek.
 • Het maken van een doelgericht begeleidingsvoorstel.
 • Het begeleiden bij zelfreflectie en het uitvoeren van (zelf)onderzoek.
 • Het begeleiden bij het ontwikkelen van een visie op de loopbaan, leer- en/of ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het begeleiden bij het oriëntatie- en keuzeproces bij het maken van een loopbaan-, leer- en/of ontwikkelplan.
 • Het begeleiden bij het uitvoeren van een loopbaan-, leer- en/of ontwikkelstap.
 • Het afronden en evalueren van het begeleidingstraject.

In de Europees erkende practitioner Loopbaancoach Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid leer je stap voor stap hoe je deze taken uitvoert. In de praktijkcoaching integreer je de verschillende taken in het begeleiden van 3 volledige coachingstrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaanontwikkeling of duurzame inzetbaarheid. Bij het integreren van de verschillende taken in je rol als coach krijg je groepssupervisie.

De Opleiding Loopbaancoaching biedt je een extra gedegen en diepgaand pakket aan kennis en competenties op je taken als loopbaanprofessional vakbekwaam uit te voeren.

Noloc certificering 5 en 6: Opleiding en Werkervaring

Voor het behalen van je Noloc certificering als Loopbaanprofessional is een afgeronde HBO- of WO-opleiding vereist of moet je door een assessment of test aantonen dat je een HBO werk- en denk niveau hebt.
Je kunt pas certificeren als Noloc Loopbaanprofessional als je beschikt over minimaal 1.200 uur specifieke beroepsgerichte werkervaring en als je op het moment van certificeren werkt als uitvoerend loopbaanprofessional.

Toetsingskader voor het behalen van je Noloc keurmerk Register Loopbaanprofessional

De Noloc heeft de erkenningseisen voor het keurmerk Register Loopbaanprofessional concreet beschreven in hun Toetsingskader Register Loopbaanprofessional.
Door het bestuur van Noloc is Hobéon aangesteld als auditor voor de opleidingen tot Loopbaanprofessional. Hobéon heeft de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid positief beoordeeld. Hobéon heeft verklaard dat de opleiding voldoet aan de door Noloc gestelde eindtermen. Het bestuur van de Noloc heeft daarop, als eersten, aan de opleiding het predicaat Noloc Erkende Opleiding gegeven. De deelnemers aan deze Loopbaancoaching opleiding kunnen daarmee de opleiding gebruiken in de vereenvoudigde procedure tot Noloc erkend Register Loopbaanprofessional.
De deelopleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid is tevens Post-HBO geregistreerd, Europees erkend door de NOBCO als EQA practitioner opleiding, en erkend door de LVSC. De Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid levert je als coach dus ook een Post-HBO geregistreerd, LVSC erkend en NOBCO EQA practitioner diploma op.

Noloc: Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches

De Noloc is de beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches, met ongeveer 3.000 leden. De Noloc organiseert jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies, seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres. Er zijn meer dan 50 kwaliteitskringen waarin de leden door middel van intervisie bouwen aan hun professionele ontwikkeling.
Daarnaast draagt de Noloc bij aan beleidsvorming waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt zij samen met andere kennisorganisaties over de transformatie op het gebied van loopbanen, heeft een eigen vakblad: Loopbaanvisie en bouwt samen met partners aan een digitale kennisbank.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact