Noloc certificering

Noloc certificering behalen met onze Opleiding tot (Loopbaan)coach

Om als Loopbaanprofessional je Noloc certificering te behalen en ingeschreven te worden in het Noloc register, moet je aantonen dat je voldoet aan het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional. Je kunt hiervoor een divers pakket aan opleidingen volgen, zoals onze Coach Opleiding Coachen met ziel en zakelijkheid.
In de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners

 • word je gedegen opgeleid tot coach, met coachingscompetenties op Europees EQA practitioner niveau,
 • krijg je kennis en inzicht in de opzet en fasen van een loopbaanontwikkelingstraject,
 • leer je een palet aan coaching methodieken voor je loopbaancoaching.

Je leert coachen op de bovenstroom en onderstroom van loopbaanontwikkeling en individuele veranderingsprocessen. Hierdoor begeleidt deze opleiding bij Blankestijn & Partners je naar een loopbaancoach met ziel en zakelijkheid.

Noloc erkende opleidingen

De Noloc voorziet niet in een erkenning voor opleidingen die je ondersteunen in het behalen van je Noloc certificering. Er zijn dus geen officieel erkende Noloc opleidingen.
Er zijn wel opleidingen die substantieel bijdragen aan het behalen van je Noloc certificering, zoals onze Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid. Deze coach opleiding is wel officieel erkend door de NOBCO, de LVSC, het Schoolleidersregister PO en Post-HBO geregistreerd.
Hieronder vind je meer informatie over het behalen van je Noloc certificering en hoe de Noloc opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid bijdraagt om te worden opgenomen in het Noloc register voor Loopbaanprofessionals.

Noloc certificering loopbaancoach behalen?

Word coach én loopbaancoach!

Met onze Europees erkende Coach Opleiding leer je veranderingsprocessen en loopbaanontwikkeling begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom.

Noloc certificering loopbaancoach behalen?

 

Noloc certificering behalen geeft Noloc kwaliteitskeurmerk

Noloc erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk en zijn opgenomen in een Noloc register. Het Noloc register is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten.
De Noloc kent 3 kwaliteitskeurmerken:

 • Noloc Erkend Loopbaanprofessional
 • Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional
 • Noloc Register Jobcoach

Noloc Erkend Loopbaanprofessional is de certificering van Noloc die kan worden toegekend aan loopbaancoaches met tenminste 1 jaar beroepservaring als loopbaanprofessional. De Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid van Blankestijn & Partners ondersteunt je in het behalen van deze Noloc certificering.

Noloc certificering behalen: Noloc Beroepsprofiel voor Loopbaanprofessionals

In het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional staat wat de Noloc van jou als loopbaanprofessional verwacht als je je bij de Noloc wilt certificeren. Het Noloc Beroepsprofiel Loopbaanprofessional is opgebouwd uit 5 aandachtspunten:

 1. Kennis en ervaring op het gebied van mensgerichte vakken
 2. Kennis op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt
 3. Kennis, beheersing en het kunnen toepassen van methoden, technieken en instrumenten
 4. Competenties van coach en adviseur
 5. Professionele attitude

In onderstaande paragrafen lees je wat de opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid je oplevert voor het behalen van je Noloc certificering Loopbaanprofessional.

Noloc certificering

Noloc certificering 1: Kennis en ervaring op het gebied van mensgerichte vakken

Om Noloc Erkend Loopbaanprofessional te worden heb je een opleiding nodig van tenminste HBO-niveau aangevuld met minimaal 98 uren opleiding op het gebied van het Noloc Beroepsprofiel. Er bestaan geen erkende Noloc opleidingen.
In de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je mensen op de bovenstroom en de onderstroom begeleiden bij veranderingsprocessen en loopbaanontwikkeling. Met deze gedegen en diepgaande coach opleiding word je een professioneel loopbaanadviseur én een vakbekwaam coach op Europees EQA practitionerniveau.
De oefenkandidaten en praktijkcoaching in het kader van de Noloc opleiding kunnen worden gericht op loopbaancoaching, waardoor je al tijdens de opleiding ervaring opbouwt als loopbaanprofessional.
Voor een Noloc certificering is een opleiding vereist van minimaal 98 uur. Deze Europees erkende Coach Opleiding bestaat uit 280 studieuren.

Noloc certificering 2: Kennis op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt

In de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid leer je mensen coachen op drijfveren (zingevingsniveau) en motieven (emotioneel niveau) binnen hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo kun je loopbaankandidaten begeleiden om bezieling en inspiratie in hun werk te (her)vinden, en een baan te vinden die matcht met hun innerlijke drijfveren, kwaliteiten en competenties.
In de gewenste kennis over organisatieontwikkeling, arbeidsmarkt en beroepen wordt voorzien in de persoonlijke literatuuropdracht en opgedane werkervaring. In deze Coach Opleiding leer je een palet aan loopbaancoaching methodieken, waaronder opdrachten die de loopbaankandidaat ondersteunen om beroepen en arbeidsmarkt te verkennen en werkvormen om de loopbaankandidaat te ondersteunen om zich te profileren op de arbeidsmarkt.

Omslag-Loonbaanboek-voorplat

 

Noloc certificering 3: Kennis, beheersing en het kunnen toepassen van methoden, technieken en instrumenten

In deze Europees EQA practitioner Coach Opleiding krijg je een palet aan loopbaancoaching methodieken gedegen in de vingers. Dit zijn enerzijds loopbaancoaching methodieken op de bovenstroom, zoals het inzetten van rollenspelen voor het oefenen met sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken. Zo werkt je al in deze opleiding aan je Noloc erkenning.
Anderzijds zijn dit loopbaancoaching methodieken op de onderstroom, zoals het onderzoeken van mentale overtuigingen om in beweging te komen, emoties bij het maken van loopbaankeuzes of het werken aan zingeving in het werk.

Noloc certificering 4: Competenties van coach en adviseur

De door de Noloc geformuleerde competenties van coach en adviseur zijn: Inlevingsvermogen, Effectief communiceren, Reflecteren, Adviseren, Coachen. In de Post-HBO Coach Opleiding: Coachen met Ziel en Zakelijkheid krijg je deze competenties gedegen in de vingers.
Deze Noloc opleiding kenmerkt zich door het gedegen inoefenen van coaching en loopbaancoaching competenties. Je oefent veelvuldig in de rol van coach en loopbaancoach, en krijgt feedback om je impact als loopbaanprofessional te vergroten. Je leert hoe je de 3 fasen in een loopbaanadvies traject opzet en begeleidt

Noloc certificering 5: Professionele attitude

Voor een professionele attitude als Loopbaanprofessional formuleert de Noloc de volgende aandachtspunten: Zelfreflectie, Ethisch handelen, Professionele ontwikkeling, Netwerkcontacten. Deze aandachtspunten zijn allen integraal onderdeel van de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid:

 • Zelfreflectie
  Gedurende de opleiding reflecteer je op je professionele en persoonlijke ontwikkeling als coach en loopbaancoach door het maken van leerjournaals.
 • Ethisch handelen
  De Noloc Gedragscode en de Internationale Ethische Code voor Coaches, Mentoren en Supervisoren van NOBCO – EMCC is in onze Coach Opleiding een belangrijke toetssteen voor je handelen als loopbaancoach.
 • Professionele ontwikkeling
  Al tijdens de opleiding bouw je aan een professionele beroepsuitoefening, bijvoorbeeld door het leren werken met leerjournaals en het inrichten van een klant- en evaluatiesysteem.
 • Netwerkcontacten
  De loopbaanontwikkeling opdrachten tijdens de Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid helpen je om sturing te geven aan je loopbaanontwikkeling als loopbaancoach en bij het opbouwen van netwerkcontacten.

Tijdens het begeleiden van je oefenkandidaten en de praktijkcoaching coach je anderen vanuit deze professionele coachhouding.

Toetsingskader voor het behalen van je Noloc certificering Noloc Erkend Loopbaanprofessional

Om Noloc certificering te behalen en een Noloc Erkend Loopbaanprofessional te worden, maak je een uitgebreid erkenningsdossier bestaande uit

 • Een CV waarin je de vereiste werkervaring en opleidingen aantoont,
 • Een casusbeschrijving waarin je je competenties als coach en adviseur aantoont en daarop reflecteert.

De Noloc heeft de erkenningseisen om de certificering te behalen concreet beschreven in hun Toetsingskader Loopbaanprofessional.
De Noloc certificering voorziet niet in een inhoudelijke toetsing van een Noloc opleiding, die leidt tot Noloc Erkend Loopbaanprofessional. Hierdoor ben je als (aankomend) Loopbaanprofessional vrij om je eigen opleidingsroute te kiezen. De Coach Opleiding van Blankestijn & Partners geeft je een stevige basis in het Toetsingskader om je Noloc certificering te behalen.
Deze opleiding is tevens Post-HBO geregistreerd, Europees erkend door de NOBCO als EQA practitioner opleiding, en erkend door de LVSC en het Schoolleidersregister PO. Mensen met een UWV-uitkering kunnen voor deze opleiding een beroep doen op het scholingsbudget van het UWV.

Noloc certificering tot Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional

Om je Noloc certificering te behalen als Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional heb je minimaal 3 jaar beroepservaring nodig. Voor deze Noloc certificering geldt een uitgebreidere en geaccrediteerde toetsingsprocedure bij CMI.
Het CMI, Career Management Instituut is een zelfstandig en onpartijdig instituut op het terrein van loopbaanadvisering. Het kwaliteitskeurmerk van het CMI is onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties. Het CMI is bewust niet zelf actief op het gebied van opleidingen.
Na het behalen van de certificering Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessionals wordt je opgenomen in het Noloc register Noloc Erkend CMI Register Loopbaanprofessional en mag je de beschermde titel RL voeren.
Voor het behalen van deze verzwaarde certificering is de Post-HBO Coach Opleiding Coachen met Ziel en Zakelijkheid een uitstekende voorbereiding.

Noloc: Beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches

De Noloc is de beroepsvereninging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches, met ongeveer 3.000 leden. De Noloc organiseert jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies, seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres. Er zijn meer dan 50 kwaliteitskringen waarin de leden door middel van intervisie bouwen aan hun professionele ontwikkeling.
Daarnaast draagt de Noloc bij aan beleidsvorming waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt zij samen met andere kennisorganisaties over de transformatie op het gebied van loopbanen, heeft een eigen vakblad: Loopbaanvisie en bouwt samen met partners aan een digitale kennisbank.

 

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impact