E-Learning Aandacht voor de gevoelens van de ander

Met deze opdracht oefen je je om aandacht voor de gevoelens van de ander te hebben en ervaar je het effect hiervan op de communicatie in je eigen werksituatie.

Oefenen in een ontspannen gesprek

Kies aan het begin van de dag één ontspannen gesprek uit met iemand die je goed kent om de volgende drie stappen te oefenen:

Stap 1: Waarnemen van veranderingen in het non-verbaal gedrag

Let op het non-verbale gedrag van de ander. Dus juist niet op wat hij/zij inhoudelijk zegt, maar op de:

 • Gezichtsexpressie
 • Fysieke houding
 • Gebaren
 • Stem

Let vooral op de veranderingen die je hierin waarneemt. Je zult merken dat als je hier een tijdje op let, je steeds meer details gaan opvallen.

Stap 2: Gevoelens inschatten

Schat op basis van bovenstaande waarnemingen in hoe de ander zich voelt.

 • Onder welke van de vier B’s (Boos, Bang, Blij, Bedroefd) zou je zijn/haar gevoel scharen?
 • Als je een cijfer zou geven van nul tot tien voor de intensiteit van zijn/haar gevoel, welk cijfer zou je dan geven?
 • Zoek nu een woord dat naar jouw idee het gevoel van de ander het duidelijkst weergeeft.

Stap 3: Gevoelsreflecties geven

Benoem het gevoel van de ander. Zoek hiervoor een passend moment, bijvoorbeeld als de ander klaar is met (een deel van) zijn/haar verhaal of als – in verhouding – de emotie intenser wordt.

Denk hierbij aan de aandachtspunten voor gevoelsreflecties:

 • Geeft zo’n exact mogelijke samenvatting van het gevoel van de ander. Laat de inhoud achterwege.
 • Check of je het gevoel van de ander juist hebt ingeschat.
 • Geef je gevoelsreflectie zonder oordeel.
 • Wees oprecht.

Evaluatie

Evalueer na afloop van het gesprek voor jezelf het effect van de gevoelsreflectie.

 • Op de ander
 • Op het verloop van het gesprek
 • Op jezelf

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches