Coachend leidinggeven

Proeverij van het Schoolleidersregister PO
Coachend leiding geven aan de onderstroom

De onderstroom kan een sterke tegenkracht in een veranderingstraject zijn. Hoe herken je de onderstroom? Hoe geef je hier coachend leiding aan, zodat de veranderingsbereidheid vergroot? Welke onderstroom kom je hierbij als schoolleider in jezelf tegen en hoe ga je hiermee om?

Het Stermodel van Blankestijn & Partners geeft een denkkader en praktische handvatten voor het coachend leiding geven aan de bovenstroom en de onderstroom. Het Stermodel bestaat uit zes ontwikkelingsniveaus die spelen in veranderingsprocessen van mensen, teams en organisaties.

  • De bovenstroom: gedrag en omgevingsniveau (de zichtbare resultaten)
  • De onderstroom: het mentale, emotionele, fysieke en zingevingniveau (belemmerende patronen, empowerment en innerlijke drijfveren)

In deze proefles maak je kennis met het Stermodel, onze visie op Coachend leiderschap, en ervaar je de intensiteit en impact van de onderstroom. Door de korte oefeningen proef je tevens aan onze werkwijze in de opleiding ‘Coachend leiderschap’.

Plaats en data
Maarssen 1 juni - 2018