Wat is intervisie

Wat is Intervisie?

Imme Visser, SofoKles, sprak Silvia Blankestijn over wat intervisie is en waarom het zoveel bij kan dragen aan duurzame inzetbaarheid.

Interview waarin Silvia Blankestijn vertelt over wat intervisie is.

Interview met Silvia Blankestijn in nieuwsbrief SoFoKles – juni 2023
Imme Visser (SofoKles) sprak Silvia Blankestijn over wat intervisie is en waarom het zoveel bij kan dragen aan duurzame inzetbaarheid.
Het interview vond plaats in het kader van de trainingen ‘Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid’ die Blankestijn & Partners geeft binnen ziekenhuizen, in het kader van het project duurzame inzetbaarheid van ziekenhuis medewerkers.

Wat is intervisie? ‘Intervisie is, een bijeenkomst van een groep mensen die in dezelfde functiegroep werkt. Het doel van de bijeenkomst is het bespreken ze een casus uit het werk, die door één van de deelnemers is ingebracht. Dit noemen we de intervisievraag. In de bijeenkomst ondersteunen de intervisieleden elkaar en geven elkaar tips om beter te functioneren in hun werk.
Intervisie is geen praatgroepje. Het gaat om een gestructureerde bijeenkomst waarin men casussen uit de praktijk inbrengt en die samen onder begeleiding doorspreekt. De intervisiebijeenkomst wordt geleidt door een Intervisiebegeleider of Intervisor.

Intervisie is gestructureerd

De Intervisiebegeleider  beheerst allerlei intervisiemethodieken om gestructureerd aan de slag te gaan met een ingebrachte intervisievraag. De intervisor besluit welke intervisiemethode hij gebruikt om de bijeenkomst te begeleiden. Die methode helpt om stap voor stap de vraag te verkennen en daar advies op te geven. Een van de valkuilen is dat iedereen in de groep dan meteen begint met oplossingen aanbieden. Ze hebben een klein beetje zicht op de situatie en gaan gelijk los!
Maar het proces van het beantwoorden van een intervisievraag begint eerst met andere stappen. Wat is precies de intervisievraag? Wat is de context en welk gedrag heeft de inbrenger ingezet? Wanneer de intervisiemethode bijvoorbeeld uit zes stappen bestaat, kijk je pas bij stap vier naar mogelijke oplossingen.

Opstarten van Intervisie

Veel intervisieleden weten in het begin niet wat intervisie is en ze hebben geen idee hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom is het belangrijk dat de intervisiebegeleider hier training voor heeft gehad. De intervisiebegeleider leert de intervisieleden stap voor stap wat intervisie is, en helpt ze om ‘intervisie-vaardiger’ te worden. Daarnaast zorgt de intervisiebegeleider voor structuur in de bijeenkomst. Ook is het zijn rol om te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen en dat ze samen gaan leren van elkaars ervaringen.

Wat doet de intervisiebegeleider (niet)?

Een intervisiebegeleider is inhoudelijk niet betrokken – zij of hij geeft ook geen advies. Deze persoon hoeft ook niet van dezelfde afdeling of hetzelfde team te zijn; de intervisor begeleidt alleen de interactie en procedure. Het is wel handig als de intervisiebegeleider een beetje weet wat er gebeurt op de afdeling. Een directe collega is dan weer onhandig, omdat je niet mag meepraten over de inhoud.
In een training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid krijgen de (aspirant) intervisoren praktische handvatten voor het opstarten en begeleiden van een intervisiegroep, oefenen ze met het begeleiden van diverse intervisiemethodieken, en leren ze omgaan met een aantal worst-case scenario’s.  Wat doe je bijvoorbeeld als niemand een intervisievraag heeft of hoe ga je om met emoties als mensen geraakt zijn door de ingebrachte casus?

Meer lezen?
Je kunt het hele interview downloaden met de button.
Wil je zelf Intervisiebegeleider worden? Bekijk dan onze Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid.

 

Het artikel kwam tot stand in samenwerking met SoFoKleS. Met diverse projecten stimuleert en ondersteunt SoFoKleS umc’s en hun medewerkers om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.
De tekst van het artikel is geschreven door Imme Visser.