E-learning De vuistregels van open onderhandelen

Herken de vijf vuistregels van open onderhandelen

In deze opdracht oefen je met het herkennen van de vijf vuistregels van open onderhandelen in je eigen praktijk.

Opdracht: Onderzoek in hoeverre je de vijf vuistregels van open onderhandelen hebt toegepast

Neem een lastige gesprekssituatie in gedachten waarbij je achteraf niet tevreden was over het resultaat.

Onderzoek in hoeverre je de vijf vuistregels van het open onderhandelen in deze situatie hebt toegepast.

Illustreer onderstaande vragen met concrete voorbeelden uit deze situatie en denk na hoe je hier anders mee had kunnen omgaan vanuit de visie van het open onderhandelen.

Vuistregel 1: Scheid de inhoud en de relatie en werk aan beide (op de daarvoor geschikte manier)

  • Heb je je betrokkenheid en interesse in de ander duidelijk overgebracht? 
  • Kon je de onenigheid over jullie zienswijzen los zien van wie jij bent als persoon?

Vuistregel 2: Richt je op belangen, niet op standpunten

Vuistregel 3: Wees creatief in het bedenken van alternatieve oplossingen alvorens te beslissen

Vuistregel 4: Dring aan op objectieve criteria

  • Welke objectieve criteria hebben jullie gebruikt bij de keuze van de oplossing?
  • In hoeverre was er overeenstemming over deze criteria?

Vuistregel 5: Formuleer je BAZO

  • Wat was je alternatief als je in deze situatie niet tot een resultaat was gekomen?
  • In welke opzichten was dit alternatief aantrekkelijker dan je huidige resultaat en in welke opzichten onaantrekkelijker?

Gebruik deze opdrachten ook als trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ‘De vuistregels van open onderhandelen’ ook gebruiken tijdens je training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze  Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

Vuistregels van open onderhandelen

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken