E-learning Persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Je kunt het inzicht in je persoonlijke kwaliteiten ook heel goed gebruiken als basis voor een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP).

Inhoud van de POP

In een Persoonlijk OntwikkelPlan beschrijf je:

 • je sterke kanten,
 • je ontwikkelpunten
 • en hoe je hiermee in de praktijk aan de slag gaat.

Vragen voor meer zelfinzicht

Wanneer je in de spiegel kijkt kom je vanzelf je ontwikkelpunten tegen.

In deze opdracht geef je vervolg aan je zelfinzichten. Beantwoord hiervoor de volgende vragen:

Kwaliteiten

Benoem:

 • je persoonlijke kwaliteiten,
 • je sterke kanten in je communicatie en samenwerking met anderen.

Ontwikkelpunten

Benoem één of twee ontwikkelpunten waar je de komende tijd mee aan de slag gaat.

Zorg dat het ontwikkelpunten zijn waar jezelf helemaal achter staat, en waarvoor je in jezelf energie voelt om ermee aan de slag te gaan.

Kortom: voel je bezieling (B) en energie (E) om ermee aan de slag te gaan?

Ontwikkelpunten:

1.
2.

Maak je ontwikkelpunten SMART

Maak je ontwikkelpunt(en) vervolgens concreet en haalbaar volgens de SMART-formule:

 • Specifiek,
 • Meetbaar,
 • Acceptabel,
 • Realistisch
 • en Tijdsgebonden

1.
2.

Actieplan

Maak een concreet actieplan met daarin de stappen die jij de komende tijd gaat zetten.

Begin niet meteen met het moeilijkste, bouw je stappen op van makkelijk naar moeilijk. Maak je actiepunten zo concreet dat je ze in je agenda kunt zetten.

Actiepunten voor ontwikkelpunt 1:

*

*

*

*

*

Actiepunten voor ontwikkelpunt 2:

*

*

*

*

*

Steun vragen

Als je bezig bent met gedrag dat nieuw of lastig voor je is, kan het handig zijn om niet in je eentje aan te modderen.

Steun van mensen in je omgeving kan je soms net over de drempel helpen.

Steun kan heel divers zijn, zoals:

 • een luisterend oor,
 • feedback,
 • meedenken in te nemen actiestappen,
 • of regelmatig vragen naar de vorderingen.

Aan wie zou je steun willen vragen bij het uitvoeren van je POP?

Welke steun wil je van deze persoon of personen?

Inspiratie

Laatste check: voel je je geïnspireerd om aan de slag te gaan?

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches