Intervisie Werkvorm: De Balint Methode

De Balint Methode is een gestructureerde intervisiemethodiek waarbij de inbrenger inzicht krijgt in het eigenlijke probleem binnen zijn vraagstelling, en inzicht krijgt in zijn eigen ‘blinde vlekken’.

De Intervisie Balint Methode is gebaseerd op de methode van de Hongaarse arts Dr. Michael Balint en bestaat uit 10 stappen. Deze uitgebreide intervisiemethodiek vraagt doorgaans meer tijd dan andere intervisiemethoden. Per ingebrachte vraag kan de Intervisie Methode Balint gemakkelijk 1 ½ uur duren.

Doel van de Balint Methode

Het werken met de Intervisie Methode Balint heeft twee belangrijke doelstellingen:

 • De inbrenger heeft inzicht in het eigenlijke probleem van zijn vraagstelling.
 • De inbrenger heeft inzicht in zijn ‘blinde vlekken’, en zijn eigen aandeel in de interactie binnen zijn ingebrachte praktijk casuïstiek.

De 10 stappen van de Balint Methode

1: Verzamelen van Casuïstiek
Tijdens stap 1 van de Methode Balint geven de intervisieleden aan of ze een casus willen inbrengen, en welke intervisievraag ze hierbij hebben.
Hierbij maakt hij duidelijk of zijn intervisievraag gericht is op de bovenstroom (inzetten van effectiever gedrag) of op de onderstroom (inzicht in eigen belemmeringen en krachtbronnen).

2: Keuze van de Casus
In stap 2 van de Intervisie Methode Balant kiest de intervisiegroep met welke casus ze aan de slag gaan. Dit kan bijvoorbeeld op basis van stemmen, op basis van de urgentie van de intervisievraag voor de inbrenger, of op basis van wie ‘aan de beurt is’ voor aandacht van de intervisiegroep.

3: Vraagstelling
Om bij stap 3: Vraagintroductie van de Intervisie Balint Methode legt de inbrenger zijn casus verder uit, en vertelt hij welke emoties de casus bij hem oproept. De andere intervisieleden luisteren naar de inhoud van de vraagstelling én ervaren wat de casus bij hen oproept.

4: Associëren
Dit is een opvallende stap in de Balint Methode, waarbij de intervisieleden kort hun eerste associaties opschrijven die de casus bij hen oproept. Het gaat hierbij om hun eigen beelden, vooroordelen en gevoelens. Door zich hiervan bewust te worden, kunnen ze deze gemakkelijker loslaten en opener naar de ingebrachte casus kijken.

5: Informatie Verzamelen
Vervolgens verzamelen de intervisieleden informatie tijdens de Intervisie Balint Methode. Ze stellen verduidelijkende en verdiepende vragen over de casus, en houden hierbij de ingebrachte vraagstelling voor ogen.
Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus geeft handvatten voor het stellen van vragen op de bovenstroom en de onderstroom. Je kunt hierbij gebruik maken van de zes kernvragen van het Stermodel:

Kernvragen op de bovenstroom

 • Welk gedrag heb je ingezet? (Vraag naar verbale én non-verbale communicatie)
 • Wat was het effect van jouw gedrag op het gedrag van je gesprekspartner(s)?

Kernvragen op de onderstroom

 • Welke gedachten / overtuigingen beïnvloedden je gedrag?
 • Hoe voelde je je in deze situatie?
 • Wat nam je fysiek waar in je lichaam tijdens deze situatie?
 • Wat vind je echt belangrijk in deze situatie?

6: Beeldvorming
In de beeldvorming stap van de Intervisie Balint Methode vertellen de intervisieleden hun beeld van de ingebrachte casus. Zij kunnen dit eventueel ondersteunen met metaforen of plaatjes. De inbrenger reageert tussendoor op de ingebrachte beelden, en geeft aan het eind van deze stap aan wat hij heeft gehad aan de verschillende beelden.

7: Gedrag in de Intervisiegroep
Stap 7 van de Intervisie Methode Balint is een waardevolle stap, waarin de intervisieleden de inbrenger feedback geven op zijn gedrag in de intervisiegroep in relatie tot de ingebrachte casus. Welk gedrag van de inbrenger in de casus herkennen de intervisieleden ook in de intervisiegroep, en wat is het effect van dit gedrag op hen?

Tijdens deze stap is het heel belangrijk dat de intervisieleden hun feedback geven volgens de feedback regels en feedback stappen:

 • Concrete waarneming van gedrag inbrenger
 • Check: Herken je dat?
 • Effect op mij als intervisiegenoot
 • Check: Kun je je dat voorstellen?
 • Concrete tip voor ander gedrag
 • Check: Wat ga je hiermee doen?

Intervisiebegeleider worden?

Geef een boost aan je professionaliteit !

In de training Intervisiebegeleider ontwikkel je je begeleidersvaardigheden en leer je diverse intervisiemethodieken.

Intervisiebegeleider worden?

 

8: Ervaringen Intervisieleden
In deze stap van de Balint Methode vertellen de intervisieleden wat zij in de praktijk hebben gedaan in vergelijkbare situaties, en wat hiervan het effect was. Het gaat hierbij niet alleen om situaties die succesvol zijn verlopen, maar ook om situaties die niet zo succesvol waren. Zo stelt ieder zich kwetsbaar op en ontstaat inzicht in wat wel en niet helpt om effectief met de casus om te gaan.

9: Inzichten Inbrenger
Op basis van voorgaande stappen in de Intervisie Methode Balint benoemt de inbrenger welke inzichten hij heeft opgedaan en wat hij hier concreet mee gaat doen in de praktijk.

10: Inzichten Intervisieleden
Omdat in een intervisiegroep de intervisieleden ook leren van de casuïstiek van anderen, deelt ieder bij de laatste stap van de Balint Methode wat hij heeft geleerd van de ingebrachte casus, of bijvoorbeeld van de vragen en beelden van anderen.

Intervisie Balint Methode in Schema

Schematisch ziet de Intervisie Methode Balint er als volgt uit qua planning:

Intervisie Balint Methode Schema                                                                     1,5 uur
Stap 1 Verzamelen van casuïstiek 5 min.
Stap 2 Keuze van de casus 5 min.
Stap 3 Vraagstelling 5 min.
Stap 4 Associëren 10 min.
Stap 5 Informatie verzamelen 20 min.
Stap 6 Beeldvorming 15 min.
Stap 7 Gedrag in de intervisiegroep 10 min.
Stap 8 Ervaringen intervisieleden 10 min.
Stap 9 Inzichten inbrenger 5 min.
Stap 10  Inzichten intervisieleden 5 min.

Ontwikkelingspunt voor jou als intervisiebegeleider

Neem een praktijksituatie die je afgelopen dagen van iemand hebt gehoord, en onderzoek de beelden die deze situatie bij jou persoonlijk oproept.

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Intervisie Methode Balint effectief begeleidt vanuit de juiste rolinvulling als intervisiebegeleider? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Meer tools voor intervisiebegeleiders

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor intervisors, coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches