Intervisie Werkvorm: Denkhoeden van Bono

De Intervisie Werkvorm Denkhoeden van Bono is gebaseerd op het gedachtengoed van Edward de Bono.

De zes denkhoeden van Bono zijn heel bruikbaar om een intervisievraagstuk van meerdere kanten te belichten, en kunnen worden toegepast in diverse intervisie werkvormen.

Denkhoeden van Bono

Edward de Bono beschrijft in zijn boek ‘Zes denkhoeden’ een model voor besluitvorming in teams, waarmee hij een ‘zuiverder’ en daarmee creatiever en efficiënter denkproces tot stand wilde brengen.
De Bono’s achterliggende stelling houdt in dat wij ook in ons denken een vat vol tegenstrijdigheden zijn: in ons innerlijk vechten – bijvoorbeeld tijdens een vergadering of intervisiebijeenkomst – allerhande gedachten en emoties, voorkeuren en ambities  om voorrang.
De vondst van de afzonderlijke zes hoeden maakt het mogelijk die verschillende denkprocessen afzonderlijk in kaart te brengen tijdens intervisie werkvormen. Het opzetten van een bepaalde denkhoed zorgt dan voor een eenzijdige en tegelijkertijd verdiepende benadering, die samen met het product van de overige hoeden van de Bono een rijke en overzichtelijke denkoogst oplevert.

Zes Denkhoeden van Bono

Intervisie Werkvormen Denkhoeden van Bono

De techniek van de zes denkhoeden van Bono kan in diverse intervisie werkvormen worden gebruikt. Elke deelnemer speelt dan de rol die bij de hem toebedeelde denkhoed hoort. De volgende rollen zijn daarbij te onderscheiden:

 

 • De witte denkhoed van de Bono
  Maagdelijk wit denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
 • De rode denkhoed van de Bono
  Een ‘rood waas’ voor de ogen, in de vorm van emoties en gevoelsoordelen, alsmede vermoedens en ingevingen (intuïtie).
 • De zwarte denkhoed van de Bono
  De ‘advocaat van de duivel’, negatieve beoordeling; waarom iets ‘niet’ zal functioneren.
 • De gele denkhoed van de Bono
  Zonneschijn, helderheid en optimisme: positieve beoordeling, constructieve bijdragen, opsporen van kansen (opportunisme).
 • De groene denkhoed van de Bono
  Vruchtbaarheid: creativiteit, zaden die ontkiemen en tot wasdom komen, beweging, provocatie.
 • De blauwe denkhoed van de Bono
  Afstandelijkheid en controle: de dirigent van het denken, denken over denken.

 

Intervisiebegeleider worden?

Geef een boost aan je professionaliteit !

In de training Intervisiebegeleider ontwikkel je je begeleidersvaardigheden en leer je diverse intervisiemethodieken.

Intervisiebegeleider worden?

 

Aandachtspunten Denkhoeden van Bono in de Praktijk

 • Verdeel de zes denkhoeden van Bono onder de intervisieleden. Geef ze ter ondersteuning een hand-out waarin de zes denkhoeden van de Bono zijn beschreven.
 • Je kunt de Intervisie werkvormen met de zes denkhoeden ook extra ‘opleuken’ door de beschrijving van de denkhoeden op gekleurde A4-tjes te zetten, of de intervisieleden gekleurde hoedjes op te zetten.
 • De intervisiebegeleider kan ervoor kiezen geen denkhoed op te zetten tijdens de Intervisie Werkvormen Denkhoeden van de Bono. Ook is echter denkbaar dat de ‘blauwe hoed’ de voorzittersrol speelt.
 • Het gebruik van de verschillende hoeden geeft een creatieve en speelse sfeer aan de intervisiebijeenkomst. Let erop dat het plezier zo veel mogelijk gelijke tred houdt met het resultaat: verdiepende en inzicht verrijkende adviezen ten aanzien van het ingebrachte werkprobleem.

Intervisie Werkvormen Denkhoeden de Bono met Incidentmethode

De Denkhoeden van de Bono kunnen heel goed worden ingezet tijdens de informatieronde van de Incidentmethode Intervisie. Om de input van de denkhoeden van Bono optimaal te benutten is het aan te raden om dan wat meer tijd in te ruimen voor de informatieronde.

Het schema van de Incidentmethode Intervisie met de Denkhoeden van de Bono ziet er dan als volgt uit:

Intervisie Incidentmethode met Denkhoeden de Bono Schema                                                                     55 minuten
Stap 1 Inventarisatie en keuze incident 10 min.
Stap 2 Toelichting vraag en incident 5 min.
Stap 3 Informatieronde 25 min.
Stap 4 Diagnose situatie 7½ min.
Stap 5 Oplossingen  7½ min.
Stap 6 Keuze inbrenger 5 min.

 

Ontwikkelingspunt voor jou als intervisiebegeleider

Met welke denkhoed van de Bono heb jij veel affiniteit en met welke weinig? Oefen jezelf om vanuit alle zes denkhoeden van de Bono vragen te stellen tijdens de Intervisie Werkvormen.

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Intervisie Werkvormen met Denkhoeden van de Bono effectief begeleidt vanuit de juiste rolinvulling als intervisiebegeleider? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Meer tools voor intervisiebegeleiders

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor intervisors, coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches