E-Learning Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…..

Oefen je waarnemingsvermogen

In deze opdracht ga je je waarnemingsvermogen oefenen.

Dit is een proces dat tijd vraagt. Ik raad je dan ook aan om je oefening langere tijd voort te zetten.

Je zult er veel profijt van hebben!

Waarnemingsvermogen oefenen bij de ander

Neem af en toe een paar minuten de tijd om het non-verbale gedrag van een ander te observeren.

Doe dit bij voorkeur in situaties waarin je zelf niet actief deelneemt, bijvoorbeeld wanneer er tijdens een vergadering een agendapunt wordt besproken waarbij je zelf minder betrokken bent of een simpel gesprekje tussen twee collega’s tijdens de lunchpauze.

Kies één iemand uit voor je waarnemingsoefening en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk:

 • De lichaamshouding:
 • De gebaren:
 • De gezichtsexpressie:
 • Het stemvolume:
 • De ademhaling:
 • Wat is het effect van het non-verbale gedrag op het verloop van de communicatie?

=> NB: Probeer je interpretaties buiten beschouwing te laten!

Waarnemingsvermogen oefenen bij jezelf

Neem een paar minuten de tijd om stil te staan bij je eigen non-verbale gedrag.

Herhaal deze oefeningen dagelijks:

 • Hoe is je houding op dit moment? Waar zit je ademhaling in je lijf?
 • Welk effect heeft je huidige non-verbale gedrag volgens jou op je collega(‘s)?

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Relevante artikelen

 • Wil je Trainer en/of Coach worden?

  Wil je trainer worden? Of coach worden? Of wellicht allebei? Ben je op zoek naar wat past bij…

 • De impact van lichaamstaal

  In onze artikelenreeks heb ik ons Stermodel geïntroduceerd: de zes ontwikkelingsniveaus welke nodig zijn bij het realiseren van…

 • Wat is trainen met impact?

  Wanneer heb je als trainer impact? En wat is die impact dan precies? Silvia Blankestijn ontrafelt een stukje…

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches