Methodiek: Intervisie Methode 5 Stappen

De Intervisie Methode 5 Stappen is een korte en overzichtelijke intervisie methodiek met een probleemoplossende focus. De Intervisie Methode 5 Stappen kan worden toegepast op een grote diversiteit aan intervisievragen, en is uitermate geschikt om de intervisiegroep ‘intervisievaardiger’ te maken.

Intervisie Methode 5 Stappen

De intervisieleden leren om vragen te stellen die gericht zijn op de intervisievraag van de inbrenger. De inbrenger krijgt adviezen voor zijn ingebrachte praktijkcasus.

Intervisie Methode 5 Stappen – Stap 1: Vraagintroductie

Tijdens stap 1 van de Intervisie 5 Stappen Methode vertelt de inbrenger zijn intervisievraag en geeft een korte toelichting. Hierbij maakt hij duidelijk of zijn intervisievraag gericht is op de bovenstroom (inzetten van effectiever gedrag) of op de onderstroom (inzicht in eigen belemmeringen en krachtbronnen).

Intervisie Methode 5 Stappen – Stap 2: Probleemverkenning

Het doel van deze stap in de Intervisie Methode 5 Stappen is dat de intervisieleden de ingebrachte vraag van de inbrengen verhelderen.
De intervisieleden verkennen de ingebrachte intervisievraag door het stellen open vragen op de bovenstroom of op de onderstroom. Het aantal vragen dat gesteld mag worden is afhankelijk van de beschikbare tijd.
De inbrenger beantwoordt de vragen kort en krachtig.
Een variant in de Probleemverkenning van de Intervisie 5 Stappen Methode is dat de inbrenger alleen de vragen beantwoordt die volgens hem relevant zijn voor zijn ingebrachte probleem. Vragen die volgens hem niet te maken hebben met zijn probleem, dus irrelevante vragen zijn, beantwoordt hij niet.

Intervisie 5 Stappen Methode: de bovenstroom en onderstroom

Om bij de Vraagintroductie van de Intervisie 5 Stappen Methode duidelijk onderscheidt te maken tussen een vraag op de bovenstroom en een vraag op de onderstroom, kun je gebruik maken van het door Silvia Blankestijn ontwikkelde Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus.
Het Stermodel geeft tevens handvatten voor het stellen van de juiste vragen bij de probleemverkenning van de Intervisie 5 Stappen Methode. Je kunt hierbij gebruik maken van de zes kernvragen van het Stermodel:

Kernvragen op de bovenstroom

  • Welk gedrag heb je ingezet? (Vraag naar verbale én non-verbale communicatie)
  • Wat was het effect van jouw gedrag op het gedrag van je gesprekspartner(s)?

Kernvragen op de onderstroom

  • Welke gedachten / overtuigingen beïnvloedden je gedrag?
  • Hoe voelde je je in deze situatie?
  • Wat nam je fysiek waar in je lichaam tijdens deze situatie?
  • Wat vind je echt belangrijk in deze situatie?

Intervisiebegeleider worden?

Geef een boost aan je professionaliteit !

In de training Intervisiebegeleider ontwikkel je je begeleidersvaardigheden en leer je diverse intervisiemethodieken.

Intervisiebegeleider worden?

 

Intervisie Methode 5 Stappen – Stap 3: Probleemdefinitie

De stap van de Probleemdefinitie houdt in de Intervisie 5 Stappen Methode in dat de intervisieleden één of meerdere probleemdefinities formuleren: Wat is volgens hen de kern van het probleem? De probleemdefinities uit de intervisiegroep geven de inbrenger vaak al een nieuwe kijk op zijn intervisievraag.
Wanneer de inbrenger de probleemdefinities heeft gehoord, herformuleert hij zijn intervisievraag.

Intervisie Methode 5 Stappen – Stap 4: Advisering

Ieder intervisielid formuleert tenminste één advies voor de inbrenger.
De inbrenger vertelt welke adviezen hem aanspreken en welke niet. Tevens geeft hij aan wat hij concreet met de adviezen uit de Intervisie 5 Stappen Methode wil gaan doen in de praktijk.

Intervisie Methode 5 Stappen – Stap 5: Evaluatie

In stap 5 van de Intervisie 5 Stappen Methode benoemen de intervisieleden wat zij voor hun eigen werkpraktijk hebben geleerd van de ingebrachte casus.
Tevens evalueert de intervisiegroep met elkaar het intervisieproces met de Intervisie Methode 5 Stappen: wat ging goed en wat kan een volgende keer beter ten dienste van een effectief intercollegiaal leerproces? Hierdoor wordt de intervisiegroep intervisie-vaardiger.

vijf stappen methode

Intervisie Methode 5 Stappen in Schema

Schematisch ziet de Intervisie 5 Stappen Methode er als volgt uit qua planning:

Intervisie 5 Stappen Methode Schema                                                               45 minuten
Stap 1 Vraagintroductie     5 min.
Stap 2 Probleemverkenning   15 min.
Stap 3 Probleemdefinitie   10 min.
Stap 4 Advisering   10 min.
Stap 5 Evaluatie      5 min.

Ontwikkelingspunt voor jou als intervisiebegeleider

Welke vraag zou jij in een intervisiegroep willen inbrengen? Is dit een vraag op de bovenstroom of op de onderstroom?

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Intervisie 5 Stappen Methode effectief begeleidt vanuit de juiste rolinvulling als intervisiebegeleider? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Meer tools voor intervisiebegeleiders

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor intervisors, coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches