Werkvorm Kernwaarden en Proactief Handelen

De Werkvorm Kernwaarden en Proactief Handelen helpt deelnemers om lastige praktijksituaties te onderzoeken in het kader van reactief of proactief handelen.

 Doelen van de werkvorm

  • De deelnemers onderzoeken hun reactieve gedrag in relatie tot hun kernwaarden.
  • De deelnemers weten hoe ze in lastige praktijksituaties proactief kunnen blijven handelen.

Kernwaarden en Proactief Handelen

De Werkvorm Kernwaarden en Proactief Handelen

Voorafgaand aan deze oefening hebben de deelnemers al inzicht gekregen in hun kernwaarden.

 Reactieve situatie

  • De deelnemers bedenken een lastige praktijksituatie uit het recente verleden of de nabije toekomst, die ze willen onderzoeken in het kader van proactief handelen.
  • De deelnemers zetten hun 3 tot 5 kernwaarden apart op A4-tjes.

Modelleren van de werkvorm
Doe de werkvorm voor met een deelnemer (= modelleren).

  • De deelnemer gaat staan en legt zijn A4-tjes met kernwaarden op de grond om zich heen. Hij vertelt kort zijn lastige praktijksituatie.
  • De deelnemer gaat achtereenvolgens op elke kernwaarde staan en doorvoelt in hoeverre hij deze kernwaarde heeft ingezet in de prakijksituatie.
  • Vraag eventueel om dit aan te geven op een schaal van 1 tot 10. Welk (reactieve) gedrag heeft tot dit cijfer geleid?
  • Vervolgens gaat de deelnemer naar de kernwaarde die in de lastige praktijksituatie het meest in de knel komt (c.q. het laagst scoort). Hoe zou zijn gedrag eruit zien als hij in deze situatie voluit vanuit deze kernwaarde zou handelen (= proactief handelen) ?

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleidingen waarin je de kneepjes van het trainersvak leert en je persoonlijke impact als trainer vergroot.

Deze werkvorm effectief leren begeleiden?

 

Onderzoeken van proactief handelen in subgroepen
Vervolgens doen de deelnemers deze oefening in 2- of 3-tallen.

Nabespreking

  • Welk inzicht heeft deze oefening je gegeven ten aanzien van je reactieve gedrag? Welke kernwaarde kwam in de knel?
  • Welk gedrag kun je inzetten om proactiever te handelen?

Ontwikkelingspunt voor jou als trainer of coach

Onderzoek een voor jou als trainer lastige situatie, waarin je handelde vanuit je emotie of geraaktheid (= reactief gedrag). Welke kernwaarde kwam met name in de knel? Hoe kun je proactiever handelen?

Meer leren?
Wil je leren hoe je de persoonlijke kracht van deelnemers kunt versterken door te trainen op de onderstroom? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshops.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches