Methodiek: Intervisie Clinic Methode

De Intervisie Clinic Methode is een actieve intervisie methode waarin verschillende gedragsalternatieven worden uitgeprobeerd.

Clinic Methode

De Clinic Methode onderscheidt zich van andere intervisiemethodieken doordat hij veel minder gericht is op ‘praten over’ en ‘analyseren’ van de ingebrachte intervisievraag, maar op ‘demonstreren’ en ‘experimenteren’. Hierdoor wordt de Intervisie Clinic Methode soms geassocieerd met een rollenspel.

Deze methode verloopt volgens de volgende stappen:

  1. Introductie situatie en intervisievraag
  2. Demonstratie
  3. Alternatieven proberen
  4. Waardering alternatieven
  5. Uitproberen gekozen alternatief
  6. Evaluatie

De totaal benodigde tijd is ongeveer 50 minuten.

Intervisie Clinic Methode Stap 1: Introductie Situatie en Intervisievraag
De Intervisie Clinic Methode begint met de introductie van de intervisievraag door de inbrenger. Vervolgens geeft hij een korte toelichting op de situatie die hij wil inbrengen, gekoppeld aan zijn ingebrachte vraag. De kern van de praktijksituatie wordt in deze intervisiemethodiek duidelijk tijdens de demonstratie in stap 2.

Intervisie Clinic Methode Stap 2: Demonstratie
De inbrenger demonstreert de situatie door deze ‘uit te spelen’. Hiervoor gebruikt hij twee of meer stoelen: op een stoel speelt hij zichzelf in de betreffende situatie, op de andere stoel(en) is hij zijn gesprekspartner(s). Door te switchen tussen de stoelen wisselt hij van rol. Op deze manier demonstreert de inbrenger tijdens stap 2 van de Intervisie Clinic Methode het verloop van het (te verwachten of gevoerde) gesprek. Door steeds van stoel te wisselen en de verschillende rollen zo natuurlijk mogelijk uit te beelden krijgen de andere groepsleden een duidelijk beeld van het gespreksverloop.

Intervisie Clinic Methode Stap 3: Alternatieven Proberen
Als de gesprekssituatie en de knelpunten voldoende duidelijk zijn, neemt de inbrenger blijvend de plaats van de andere gesprekspartner(s) in. Hij kruipt in diens huid en speelt de bijbehorende reacties. Op zich is dit al een leerzaam en inzichtgevend onderdeel van de Intervisie Clinic Methode.
De andere intervisieleden krijgen nu gelegenheid om de rol van de inbrenger na te spelen en te laten zien welke alternatieve aanpakken zij zien. De alternatieven kunnen bestaan uit verbale alternatieven, maar zeker ook in non-verbale varianten. Wanneer de houding van de inbrenger onzeker overkomt, kan een intervisielid bijvoorbeeld dezelfde tekst met een zelfverzekerde houding uitspreken.
Verschillende intervisieleden krijgen de gelegenheid om hun alternatief te demonstreren. Het is ook mogelijk dat een intervisielid meerdere alternatieven wil laten zien. Ook varianten waarvan men twijfelt of het de gewenste reactie zal oproepen, zijn vaak heel nuttig om uit te proberen.
Deze stap in de Intervisie Clinic Methode wordt krachtig wanneer een grote variëteit aan alternatieven ontstaat, en wanneer de verschillende alternatieven kort en krachtig worden gedemonstreerd.

Intervisiebegeleider worden?

Geef een boost aan je professionaliteit !

In de training Intervisiebegeleider ontwikkel je je begeleidersvaardigheden en leer je diverse intervisiemethodieken.

Intervisiebegeleider worden?

 

Intervisie Clinic Methode Stap 4: Waardering Alternatieven
Doordat de inbrenger zijn eigen gesprekspartner speelt, ervaart hij aan den lijve wat het effect is van de verschillende alternatieven. Met deze informatie en vanuit zijn eigen gedragsvoorkeuren geeft hij aan welke alternatieven hem wel of niet aanspreken. Binnen de Clinic Methode Intervisie wordt deze stap daarom het waarderen van alternatieven genoemd.

Intervisie Clinic Methode Stap 5: Uitproberen Gekozen Alternatief
Een alternatief zien in een demonstratie van iemand anders, is niet hetzelfde als dit alternatief zelf succesvol inzetten. Daarom krijgt de inbrenger in stap 5 van de Intervisie Clinic Methode de kans om zijn meest aansprekende alternatief uit te proberen.
Een ander intervisielid speelt dan de rol van de gesprekspartner. Waar nodig krijgt de inbrenger tussentijds tips om het alternatief succesvol in te zetten. Inzetten van nieuw (non-verbaal) gedrag kan doorgaans extra ondersteuning uit de intervisiegroep gebruiken.
Wanneer de inbrenger het nieuwe gedrag succesvol heeft ingezet, is het belangrijk dat hij dit succes ook ervaart in een andere reactie van zijn gesprekspartner.
Zo wordt het uitproberen in de Clinic methode afgesloten met een succeservaring voor de inbrenger, waardoor de kans op succes in de praktijk groot is.

Intervisie Clinic Methode Stap 6: Evaluatie
De inbrenger reflecteert op wat hij heeft geleerd tijdens de Clinic methode. De intervisieleden geven feedback op het nieuwe gedrag dat ze bij de inbrenger hebben waargenomen en het effect dat dit gedrag had op de gesprekspartner. Hierdoor wordt het succes verder verankerd.

Intervisie Clinic Methode Schema

Onderstaand schema geeft de stappen en tijdsplanning van de Clinic Methode Intervisie overzichtelijk weer.

Intervisie Clinic Methode Schema                                                                      50 minuten
Stap 1 Introductie situatie en intervisievraag     5 min.
Stap 2 Demonstratie     5 min.
Stap 3 Alternatieven proberen   20 min.
Stap 4 Waardering alternatieven     5 min.
Stap 5 Uitproberen gekozen alternatief   10 min.
Stap 6 Evaluatie     5 min.

Ontwikkelingspunt voor jou als intervisiebegeleider

Probeer de Clinic methode uit met een eigen intervisiegroep. Focus vooral op stap 3: Alternatieven uitproberen, en ervaar de toegevoegde waarde van veel variatie in de alternatieven.

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Clinic Methode effectief begeleidt vanuit de juiste rolinvulling als intervisiebegeleider? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Meer tools voor intervisiebegeleiders

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor intervisors, coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches