Methodiek: Collectieve Overtuigingen Bespreken

De RET is een bruikbare methodiek om collectieve overtuigingen binnen het team te bespreken. Je werkt hierbij afwisselend op individueel en teamniveau:

Methodiek Collectieve Overtuigingen Bespreken

Stap 1: Het RET-ABC van de individuele teamleden

Maak het individuele RET-ABC van de teamleden:

  • A = ‘Activating event’ – Wat is er gebeurd? Welke situatie is de aanleiding?
  • B = ‘Belief’ – Welke gedachten heb je gehad over de gebeurtenis ‘A’?
  • C = ‘Consequence’ – Het gevoel of het gedrag dat jouw gedachten ‘B’ bij je opriep

Stap 1A: De teamovertuigingen
Als de individuele belemmerende gedachten op tafel liggen, is het een boeiende stap om het team te laten onderzoeken wat hun collectieve irrationele gedachte(n) zijn, en hoe het team-ABC er uit ziet. Daarmee beschrijven ze een ineffectief teampatroon.

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

Verdiep je impact als teamcoach!

Leer teams groepsdynamisch en systemisch coachen op boven- en onderstroom, werk diepgaand aan je dienende plek als teamcoach.

Bekijk Opleiding Systemisch Teamcoach

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

 

Stap 2: Uitdagen van individuele irrationele gedachten

Zoek de overdrijving van de irrationele gedachten door ze uit te dagen met behulp van

  • Vragen naar de feiten
  • Doelmatigheidsvragen
  • Filosofische vragen

Vervolgens formuleren de teamleden een rationele(re) gedachte die hem ondersteunt om effectiever te functioneren binnen dezelfde situatie.

Stap 2A: Collectief veranderen
Binnen het team is het zinvol om vanuit de persoonlijke helpende gedachten te komen naar een nieuwe, helpende overtuigingen op teamniveau.

Stap 3: Verankeren helpende gedachte

Je kunt het nieuwe denkpatroon helpen verankeren door:

  • Een visualisatie
  • Een symbolische herinnering aan de nieuwe gedachte
  • De helpende gedachte regelmatig zichtbaar maken

Stap 3A: Teamvisie en teamgedrag
Vanuit de nieuwe teamovertuiging bepaalt het team welk gedrag hierbij hoort. Vervolgens wordt er tijdens de teamtraining geoefend met het nieuwe gedrag.
Uiteraard loopt de oefening door in de praktijk!

Ontwikkelingspunt voor jou als Teamcoach / Teamtrainer

Onderzoek bij jezelf welk RET-type jij het meest herkent bij jezelf. Formuleer een irrationele gedachte die jou (soms) belemmert in je functioneren als trainer coach.

Meer leren?
Wil je leren hoe je teams kunt begeleiden bij het overwinnen van hun belemmerende overtuigingen en het versterken van hun teamkracht? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en Trainen met het Stermodel

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken