Methodiek: Storingen als Leerkans

In teamcoaching / teamtrainingen bieden storingen in de interactie tussen deelnemers de leermogelijkheden met de grootste impact. Drie handvatten om deze mogelijkheden effectief te benutten.

Methodiek Storingen als Leerkans

‘Hoera, een storing!’

Realiseer je dat een storing bijna altijd een cadeautje is om te werken aan de doelen van de teamcoaching / teamtraining. Het bespreken van een storing blijkt achteraf vaak het meest leerzame onderdeel van het programma! Zet je mindset daarom op ‘Hoera, een storing!’.

Interveniëren op gevoelsniveau

Een storing raakt de teamleden op emotioneel niveau. Bijvoorbeeld: teamlid A zegt plompverloren tegen teamlid B “Jij doet ook nooit je mond open in onze teamvergaderingen!” De opmerking slaat in als een bom bij teamlid B en de rest van het team houdt gespannen de adem in. Wat te doen?

 1. Je eigen mindset: ‘Hoera, een storing!’
 2. Aandacht voor de gevoelens van teamlid B
 3. Aandacht voor het teamlid A en zijn effect op B
 4. ‘Uitpraatgesprekje’ tussen A en B met als doel: meer begrip voor elkaar en de onderlinge verschillen.
 5. Aandacht voor de rest van het team: hoe voelen zij zich?

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

Verdiep je impact als teamcoach!

Leer teams groepsdynamisch en systemisch coachen op boven- en onderstroom, werk diepgaand aan je dienende plek als teamcoach.

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

 

Leg het patroon bloot

Een storing is in de meeste gevallen een uiting van een patroon. Voor het ontrafelen van het teampatroon is het noodzakelijk dat je als teamcoach / teamtrainer het hele team observeert. Wie zegt wat, wie zegt niets, en hoe zitten mensen er non-verbaal bij?

De koppeling met diverse praktijksituaties is dan al snel gemaakt. Als het patroon herkend wordt, is het interessant om te onderzoeken

 1. Wat het het team oplevert om dit patroon in stand te houden, en
 2. Wat het van ieder vraagt om het patroon te doorbreken.

Ontwikkelingspunt voor jou als Teamcoach / Teamtrainer

Onderzoek wat er bij jou als coach / trainer gebeurt wanneer het schuurt in de interactie tussen je deelnemers. Beschrijf dit op de zes ontwikkelingsniveaus.

Meer leren?
Wil je leren hoe je in het hier-en-nu intervenieert in een teamcoaching / teamtraining? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Systemisch Teamcoachen.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

 • Teamcoaching & de fasen van teamontwikkeling

  De vier door Marijke Lingsma onderscheiden ontwikkelingsniveaus van teams vormen een bruikbare kapstok om je aanpak als teamcoach…

 • De 4 gedragskeuzes van een teamcoach

  Het gedragsniveau het meest concrete en zichtbare niveau van het Stermodel dat uiteindelijk bepalend is voor de impact die…

 • De magische en dienende plek van de teamcoach

  Wanneer je als teamtrainer / teamcoach bewust omgaat met de plek van waaruit je het team begeleidt, wordt…

 • De vier interventieniveaus in teamcoaching

  Voor een effectieve samenwerking is het noodzakelijk dat er gecommuniceerd wordt op vier communicatieniveaus: inhoud, procedure, interactie en…

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches