Vervolg Opleiding Persoonlijk Proces Trainer

Wil je je trainersvakmanschap verdiepen met een vervolg opleiding Persoonlijk Proces Trainer, zodat je in je soft skills trainingen / vaardigheidstrainingen ook de onderstroom van de gedragsverandering kunt raken? Ben je op zoek naar (een bruikbaar theoretisch kader en) verdiepende trainingsmethodieken, waarmee je de kern van weerstand onderzoekt en deelnemers werkelijk in beweging zet?

Wil je jezelf als trainer versterken door je ineffectieve gewoontes te onderzoeken en je persoonlijke impact te verdiepen vanuit jouw authenticiteit? Dan past de vervolg opleiding Persoonlijk Proces Trainer van Blankestijn & Partners bij jouw ontwikkelingsbehoefte als trainer!

Na deze verdiepende vervolg opleiding voor trainers

 • Heb je een bruikbaar theoretisch kader voor persoonlijke ontwikkeling
 • Kun je je gedragstrainingen verdiepen met trainerscompetenties op de onderstroom
 • Kun je weerstand tegen gedragsverandering vanuit de onderstroom ombuigen
 • Beheers je verdiepende trainersmethodieken, zoals Verbindende communicatie, RET, Transactionele Analyse (TA), Visualisaties, Gestalt en Waardengericht Trainen
 • Heb je inzicht in je redderspatronen en escape-routes om transformerende interventies niet (echt) aan te gaan
 • Heb je je authenticiteit als trainer diepgaand versterkt, waardoor je impact als trainer aanzienlijk is verdiept
 • Kun je individuele veranderingsprocessen diepgaand en resultaatgericht begeleiden in een trainingsgroep.

Erkenning-NOBTRA

Voor wie:

De vervolgopleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ is bedoeld voor mensen die

 • al trainer zijn en hun vakmanschap willen verdiepen met kernachtige interventies en methodieken ‘onder de waterlijn’;
 • hun deelnemers willen (gaan) begeleiden op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en/of duurzame inzetbaarheid, en hierin een gedegen en verdiepende opleiding willen volgen;
 • hun impact als trainer willen vergroten middels het versterken van hun vakmanschap én het verdiepen van hun persoonlijke ontwikkeling als trainer.

Mensen die het begeleiden op de zes ontwikkelingsniveaus willen toepassen op individuele begeleiding kunnen beter de coachingsopleiding ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’ (EMCC-niveau 2, practitioner) volgen in plaats van ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’.
Deze trainersopleiding is gericht op trainersniveau 3: Trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Je geeft dan training op alle zes de ontwikkelingsniveaus van ons Stermodel.
Je kunt in deze vervolgopleiding instromen als ervaren trainer of na een gedegen trainersopleiding op niveau 2, zoals ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’.
Mensen die training (gaan) geven op niveau 4 (teamtrainingen) volgen hierna de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’.

Gratis Workshop Coachen met het Stermodel

Maak kennis met het werkmodel van Blankestijn & Partners

Wil je de werkwijze van Blankestijn & Partners ervaren? In onze gratis workshop maak je kennis met ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en krijg je alvast een voorproefje van onze werkwijze in de coachopleidingen.

Gratis Workshop Coachen met het Stermodel

Veel of weinig trainerservaring?
Ervaren trainers leren in deze trainersopleiding verdiepend trainen, door methodieken en interventies op ‘de onderlaag’ en hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Doorgaans treedt hierdoor een verschuiving op in je trainingsthema’s, of werk je dezelfde thema’s dieper uit met je deelnemers.
Mensen die direct doorstromen vanuit een niveau-2-trainersopleiding hebben doorgaans de ambitie om hun trainersloopbaan vooral te richten op verdiepende trainingen, of om deze trainingen toe te voegen aan hun mogelijkheden als vaardigheidstrainer.
Door het werken met persoonlijke leerdoelen, opdrachten en oefeningen op maat voor jouw trainersontwikkeling, en een coachende opleidingsstijl haalt iedere deelnemer het maximale leerrendement uit de opleiding voor zijn persoonlijke en competentieontwikkeling als trainer.

 

Blankestijn & Partners is al 20 jaar specialist in trainer en coach opleidingen met een gemiddelde cursisten beoordeling van 9 bij CEDEO onderzoek.

Meer weten?

Kom kennismaken op onze gratis workshop of vraag telefonisch advies!

In deze Vervolg Opleiding Persoonlijk Proces Trainer:

✔ Diepgaande vervolgopleiding voor trainers
✔ 10 opleidingsdagen + blended learning
✔ Trainingsmethodieken op de onderstroom
✔ De onderstroom van jou als trainer onderzoeken

✔ Praktijkgericht vaardigheden inoefenen

✔ NOBTRA erkende trainer opleiding

✔ Leer met impact trainen op de onderstroom!

Verdiep je vakmanschap als vaardigheidstrainer en leer trainen op de onderstroom van gedragsverandering

In het algemene programma van de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ leer je werken met verschillende methodieken op de zes ontwikkelingsniveaus, verdiep je je trainersvakmanschap en werk je gericht aan je persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast verdiep je je in een trainingsthema dat past bij jouw persoonlijke missie. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen, doet marktonderzoek en ontwikkelt en geeft uiteindelijk een miniworkshop over het trainingsthema dat jou inspireert.
Door middel van blended learning en opdrachten op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen helpen we je om het maximale leerrendement uit deze opleiding te halen.

Intakegesprek en afsluitend gesprek
In het intakegesprek

 • Bespreken we jouw ambitie als trainer
 • Wordt getoetst of je voldoet aan de toelatingscriteria
 • Bepaal je je persoonlijke leerdoelen als trainer

In het afsluitende gesprek

 • Evalueer je samen met een opleider jouw persoonlijke en competentieontwikkeling als trainer
 • Maak je een jaarfocus voor jouw verdere ontwikkeling als trainer

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
Gedurende de opleiding werk je voortdurend aan je persoonlijke én competentieontwikkeling als trainer, gericht op je persoonlijke leerdoelen.
Aan het begin van de trainersopleiding maak je hiervoor een POP aan de hand van

 • het competentieprofiel ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ van Blankestijn & Partners;
 • je inzichten over je trainerskwaliteiten en je ineffectieve patronen, die je onder anderen opdoet in het intakegesprek, de opleidingsblokken, reflectieopdrachten en intervisiebijeenkomsten;
 • je zelfreflectie op je trainerservaring en/of trainersopleiding tot vaardigheidstrainer.

Je POP is de blauwdruk voor jouw persoonlijke groeiweg naar een coachend trainer die zijn deelnemers kernachtig begeleidt bij hun persoonlijke en competentieontwikkeling.

Loopbaanontwikkeling
Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als trainer. Dat doe je aan de hand van een trainingsthema waar jouw passie ligt.

 • Je kiest dit thema tijdens blok 2, waarin je onder anderen jouw drijfveren en toegevoegde waarde als trainer onderzoekt;
 • Je bestudeert literatuur over het thema en verbindt dit met je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces;
 • Je verkent de trainingsmarkt rond dit thema, legt contacten, presenteert de kansen die je aanspreken op een manier die past bij het thema;
 • Je ontwikkelt en geeft een miniworkshop over jouw trainingsthema en schrijft hierover een reflectieverslag;
 • Je maakt een loopbaanplan waarin je concreet weergeeft hoe je jouw trainersinspiratie verder wilt vormgeven en welke stappen je daarvoor gaat zetten.

Zo ben je aan het eind van ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ klaar gericht aan de slag te gaan met de opgedane bagage. Afhankelijk van het type trainingen dat je wilt gaan geven, kun je dit combineren met de trainersopleiding op niveau 4 ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’.

De opleidingsdagen
De opleiding bestaat uit 5 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 tot 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden. De werkwijze is praktisch, persoonlijk en intens. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en leert van anderen. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling: je wordt uitgedaagd om je patronen te doorbreken en ondersteund om je persoonlijke kracht te versterken. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

Literatuurstudie
Je bestudeert literatuur op het gebied van persoonlijke veranderingsprocessen, trainersvakmanschap, verdiepende methodieken, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast lees je selectief in de aanbevolen literatuur gekoppeld aan je persoonlijke leerdoelen, werkervaring en ambities als trainer. De opdracht ‘boekbespreking’ doe je in het kader van het thema dat jou inspireert.

Intervisie
Gedurende de opleiding kom je vier keer met een intervisiegroep bij elkaar. In deze groep van drie tot vijf personen werk je leerdoelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, oefen je verder met een aantal trainersvaardigheden en met het toepassen van een enkele veel gebruikte trainingstheorieën. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

Praktische voorbereidingsopdrachten
Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en een praktische opdracht, zoals het bestuderen van casuïstiek, voorbereiden van een werkvorm, oefenen met een methodiek of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

Afronding van de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’
Gedurende de opleiding verdiep je je in een trainingsthema dat past bij jouw persoonlijke missie. Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen, doet marktonderzoek en ontwikkelt en geeft een miniworkshop over het trainingsthema dat jou inspireert.
Je rond dit traject af met een reflectieverslag waarin je je trainerscompetenties aantoont en je groeistappen in je persoonlijke ontwikkeling. Wanneer je reflectieverslag met voldoende is beoordeeld, ontvang je het certificaat ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ van Blankestijn & Partners.

Resultaat

Na deze vervolgopleiding voor trainers

 • Beheers je methodieken op het emotionele, mentale, fysieke en zingevingniveau (‘de onderlaag’);
 • Kun je kernachtig interveniëren op de ‘onderlaag’ en deelnemers begeleiden bij persoonlijke veranderingsprocessen;
 • Kun je verdiepend trainen vanuit de coachingsprincipes en met een coachende trainershouding.
 • Heb je je een aantal veel gebruikte theorieën in je rugzak rond persoonlijke effectiviteit, leiderschapsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid;
 • Kun je jezelf effectiever als trainingsinstrument inzetten doordat je diepgaand aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als trainer hebt gewerkt;
 • Heb je een trainingsthema waar jouw passie ligt uitgediept en daarin een miniworkshop gegeven;

Heb je een concreet en inspirerend loopbaanplan om je trainersambities verder vorm te gaan geven.

Erkenningen Vervolgopleiding Persoonlijk Procestrainer

NOBTRA, CEDEO, CRKBO

De Vervolgopleiding Persoonlijk Procestrainer is NOBTRA erkend. Als opleidingsinstituut zijn wij CEDEO erkend en CRKBO geregistreerd.

Erkenningen Vervolgopleiding Persoonlijk Procestrainer

Verdiepende trainingsmethodieken en persoonlijke ontwikkeling

De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Binnen onderstaand programma word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke leerdoelen als trainer en krijg je opdrachten en oefeningen op maat.
Je wordt een trainer op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling, doordat

 • Je op gedegen wijze verdiepende trainerscompetenties en -methodieken in de vingers krijgt
 • Je intens werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, en daardoor jezelf als trainingsinstrument versterkt
 • Je een aantal veel gebruikte trainingstheorieën in je rugzak krijgt
Trainingsmethodiek Inhoudelijke thema’s
 • Stermodel 6 ontwikkelingsniveaus
 • Gestaltmethodisch werken
 • Transactionele Analyse
 • Rationele EffectiviteitsTraining (RET)
 • Geweldloze communicatie
 • Lichaamswerk en chakra’s
 • Waardengericht trainen
 • Geleide visualisatie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid
 • Conflicthantering
 • Managementrollen
 • Loopbaanontwikkeling
 • Coachend leidinggeven
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Assertiviteit

Blok 1: De coachingsprincipes in trainingen

 • Inzicht in de zes niveaus van persoonlijke ontwikkeling (Stermodel)
 • Effectieve bewustwordingsvragen
 • De kunst van het confronteren
 • Vergroten van veranderbereidheid en eigenaarschap
 • Gestaltmethodisch werken: leren in het hier-en-nu

Blok 2: Zingeving en persoonlijk leiderschap

 • Werken met persoonlijke waarden
 • Van reactief naar proactief gedrag (Covey)
 • Inzicht in je patronen en toegevoegde waarde als trainer a.d.h.v. chakraleer
 • Interveniëren met de egoposities van Transactionele Analyse
 • De val van de dramadriehoek (Transactionele Analyse)

E-book Het Stermodel voor Coaches, Trainers en Teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Dit e-book van Silvia Blankestijn bevat praktische handvatten, duidelijke interventies, en werkvormen die je direct kunt toepassen. Je kunt het e-book gratis downloaden.

E-book Het Stermodel voor Coaches, Trainers en Teamcoaches

Blok 3: De impact van emoties en non-verbaal gedrag

 • Gestaltmethodisch werken: waarnemen & gewaarzijn
 • Chakra’s als kader voor lichaamsgericht begeleiden
 • Emoties als ingang naar de kern van het leren
 • Effectief communiceren over emoties (Geweldloze communicatie)
 • Speelse en confronterende fysieke oefeningen

Blok 4: Groepsleren en mentale kracht

 • Individuele groeiprocessen & groepsleren
 • Verdiepen van groepsontwikkeling
 • Coachend trainen met de RET-methodiek
 • Opsporen van krachtige mentale overtuigingen (Transactionele Analyse)
 • Overtuigingen binnen groepsleren

Blok 5: De trainingspraktijk & lastige praktijkcasuïstiek

 • Miniworkshops over verschillende thema’s
 • De zes ontwikkelingsniveaus in praktijk
 • Omgaan met eigen valkuilen als trainer
 • Weerstand als ingang tot leren
 • Hoe diep wil/kun je werken met je deelnemers?

Data, kosten en aanmelding

In-company en open-opleiding
De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

Toelating
Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen voor de trainersopleiding worden besproken.
Toelatingscriteria:

 • Minimaal hbo denk-/werkniveau en drie jaar werkervaring;
 • Je hebt minimaal 50 dagdelen training gegeven, of
  – hebt een trainersopleiding op niveau 2 gevolgd zoals ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’ of
  – een andere NOBTRA-erkende trainersopleiding (deze zijn allen gericht op niveau 2: vaardigheidstrainer), of
  – je bent erkend als trainer-NOBTRA;
 • Het ondersteunt je leerproces als je al als trainer aan de slag bent, maar je kunt de opleiding ook gebruiken voor een loopbaanswitch naar het trainersvak;
 • Gemotiveerd om diepgaand met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 5 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen.
Daarnaast  moet je tussen de blokken rekening houden met 16 tot 20 uur literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Maandelijkse inspiratie over coachen, trainen en teamcoaching

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil maandelijks een inspirerend artikel ontvangen over coachen, trainen, teamcoachen of coachend leiderschap? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

Maandelijkse inspiratie over coachen, trainen en teamcoaching

Kosten
De trainersopleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
De opleidingskosten, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner, bedragen € 3.250,- en de accommodatiekosten € 565,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf.
In verband met onze CRKBO-registratie is deze trainersopleiding vrijgesteld van BTW.

Kortingsregeling:
Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld.

Impact-als-trainer TMHZ omslag-blankestijn Coachen-in-90-minuten

Erkenningen van deze trainersopleiding

NOBTRA-erkende trainersopleiding
Van de weinige opleidingsinstituten met een door de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) gecertificeerde trainersopleiding, is Blankestijn & Partners het enige opleidingsinstituut met meerdere NOBTRA-erkende trainersopleidingen: ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’, ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ en ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’.
De NOBTRA is de beroepsvereniging van en voor trainers, en zet zich in voor de kwaliteitsborging van trainers in Nederland. De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ is bij uitstek geschikt voor mensen die Trainer-NOBTRA zijn, of de competenties van Trainer-NOBTRA in huis hebben.

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches