E-learning Complimenten geven

Ga aan de slag: Geef complimenten!

Je gaat actief aan de slag met het geven van complimenten.

Ook hierdoor werk je direct aan het verhogen van het saldo op een van je emotionele bankrekeningen.

Ik hoop dat je de smaak te pakken krijgt!

Reflectie

  • Wie heb jij de afgelopen week een welgemeend compliment gegeven?
  • Als je terugkijkt op de afgelopen week, wie had je dan een compliment willen of kunnen geven en heb je dat niet gedaan?
  • Waarover precies had je een compliment willen geven?

Je compliment

  • Kies iemand bij wie je – naar eigen inschatting – een lager saldo op de emotionele bankrekening hebt dan je zou willen.
  • Neem je voor om deze persoon binnenkort, liefst morgen als je hem of haar dan ziet, een welgemeend compliment te geven.
  • Heb je al een idee waarover je deze persoon een compliment wilt geven, bijvoorbeeld omdat het compliment gaat over iets wat iemand regelmatig doet?
  • Indien mogelijk, bereid je compliment dan voor. Hoe wil je het formuleren? Wanneer wil je het geven?

Evaluatie

Als je je compliment hebt gegeven sta dan nog eens stil bij:

  • Hoe is het je bevallen om je een compliment te geven?
  • Wat was het effect op de ander?
  • Wil je deze opdracht de komende tijd herhalen? Ga je meer complimenten geven?

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches