E-Learning ‘Grote ik’ en ‘Kleine ik’

Jouw Grote-ik en Kleine-ik

Ieder heeft een Grote-ik en Kleine-ik (topdog en underdog) in zich. Dit zijn subpersonen in jou.

Wanneer ze met elkaar een ‘bondje’ hebben, voelen we ons innerlijk op ons best. Maar vaker is er sprake van een onderlinge strijd die veel energie kan kosten.

Onderzoeken

In deze opdracht onderzoek je aan de hand van een innerlijk dialoog

  • je Grote-ik en je Kleine-ik (je topdog en underdog)
  • hoe ze doorgaans met elkaar communiceren
  • en hoe ze effectiever kunnen samenwerken.

Stap 1: Grote-ik in de aanval

Grote-ik heeft een hele waslijst met eisen, verwijten en kritiek voor Kleine-ik.

Maak een lijst aan verwijten aan het adres van Kleine-ik:

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

Wellicht heb je ook een scheldnaam of bijnaam aan het adres van Kleine-ik:

Stap 2: De verdediging van Kleine-ik

Tegenover de verwijten en eisen van Grote-ik heeft Kleine-ik een heleboel uitvluchten, ontsnappende zinnetjes en smoesjes. Hiermee verdedigt hij zichzelf.

Ze beginnen meestal met ‘Ja, maar …’. Noem enkele van die uitvluchten.

Benoem ook ontwijkende manieren van Kleine-ik om niet aan de slag te moeten:

Stap 3: De kritiek van Kleine-ik

Kleine-ik heeft ook kritiek op Grote-ik, ook al worden die verwijten meestal niet openlijk geuit.

Maak een lijst met kritiek en verwijten die Kleine-ik heeft aan het adres van Grote-ik:

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

– Jij

Wellicht heb je ook een scheldnaam of bijnaam aan het adres van Grote-ik:

Stap 4: Toegevoegde waarden

Ook al zien beide subpersonen bij uitstek elkaars negatieve kanten, beide hebben ook hun positieve kanten. Ze hebben je allebei iets goeds te brengen.

Benoem daarom van beide subpersonen waar ze goed in zijn.

Beide hebben een aantal bondgenoten in de familie, in de vriendenkring of op het werk. Zij versterken de eigenschappen van je subpersoon. Realiseer je wie die bondgenoten zijn.

Grote-ik en Kleine-ik

Benoem voor beide een aardige, waarderende bijnaam.

Kleine-ik:

Grote-ik: 

Stap vijf: Samenwerking

Kijk eens op een afstandje naar Grote-ik en Kleine-ik. Heb je een suggestie voor ze om beter samen te werken?

  • Suggestie voor Grote-ik:
  • Suggestie voor Kleine-ik:

Gebruik deze opdrachten ook als trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ‘Grote ik’ en ‘Kleine ik’ ook gebruiken tijdens je training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze  Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

Grote-ik en Kleine-ik

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

* Deze opdracht is geïnspireerd op een oefening van Bruno-Paul De Roeck en Joos van den Abeele in Liever leren dan afleren.

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken