Methodiek: Intervisie Roddelmethode

De Intervisie Roddelmethode is een speelse en confronterende intervisiemethodiek, die vraagt om een zorgvuldige uitvoering. Doordat de intervisieleden ongecensureerd mogen roddelen over de ingebrachte vraag of situatie, krijgt de inbrenger snel nieuwe gezichtspunten op zijn intervisie casuïstiek.

Voor de Intervisie Roddelmethode is het belangrijk dat de intervisiegroep elkaar al kent en dat er een veilige sfeer is. Roddelen over de casus van de inbrenger, waar de inbrenger bij is, schept een relativerende afstand waardoor gemakkelijker ‘pijnlijke inzichten’ op tafel gelegd kunnen worden.

Intervisie Roddelmethode Stap 1: Introductie van de Vraag
De inbrenger vertelt kort en krachtig zijn praktijksituatie en de vraag die hij hierover inbrengt in de intervisiegroep. Uitgebreide verhalen en toelichtingen worden afgekapt.

Intervisie Roddelmethode Stap 2: Probleemverkenning
De Probleemverkenning van de Intervisie Roddelmethode heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in de vraag en praktijkcasus van de inbrenger. De intervisieleden mogen elk drie open vragen stellen, om een duidelijker beeld te krijgen van de praktijksituatie, gekoppeld aan de vraag van de inbrenger. De inbrenger beantwoordt de vragen, zonder uit te weiden.
Een variant van deze stap in de Intervisiemethode Roddelen is om de vragen eerst op een flip-over te noteren. De inbrenger bepaalt vervolgens zelf welke vragen hij wil beantwoorden. Hij beantwoordt alleen die vragen die hem stimuleren in relatie tot zijn ingebrachte vraag.

Intervisie Roddelmethode Stap 3: Roddelen
Tijdens stap 3 van de Intervisie Roddelmethode gaat de inbrenger gaat buiten de kring zitten, met zijn rug naar de groep. Door deze opstelling is duidelijk dat de groep over de inbrenger ‘roddelt’ (in de 3e persoon), terwijl hij het gesprek wel hoort.
De groep bespreekt de vraag en praktijksituatie van de inbrenger, en over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen.
De inbrenger bemoeit zich op geen enkele manier met het komende gesprek. Hij luistert open en nieuwsgierig naar de roddeldiscussie, en maakt notities over opmerkingen of zienswijzen die hem raken, opvallen of verrassen.

Intervisiebegeleider worden?

Geef een boost aan je professionaliteit !

In de training Intervisiebegeleider ontwikkel je je begeleidersvaardigheden en leer je diverse intervisiemethodieken.

Intervisiebegeleider worden?

 

Intervisie Roddel Methode Stap 4: Reactie van de Inbrenger
Tijdens stap 4 van de Intervisie Roddelmethode draait de inbrenger draait zich om en komt weer in de kring zitten. Vervolgens geeft hij aan

  • Wat hem heeft geraakt,
  • Wat hem het meest is opgevallen, en/of
  • Welke nieuwe inzichten de roddelmethode hem heeft gegeven.

Intervisie Roddel Methode Stap 5: Evaluatie
De intervisiegroep oogst met elkaar de opbrengt van de Intervisie Roddelmethode.

  • Wat heeft deze intervisiebijeenkomst de inbrenger opgeleverd aan inzichten, bewustwording, oplossingen en tips?

Wat gaat hij hiermee doen in de praktijk?

  • Wat heeft de Intervisie Methode Roddelen de andere intervisieleden opgeleverd aan inzichten, bewustwording, oplossingen en tips voor de eigen werkpraktijk?

Intervisie Methode Roddelen Schema

Onderstaand schema geeft een overzicht van de tijdsplanning tijdens de Intervisie Methode Roddelen:

Intervisie Roddel methode Schema                                                               45 minuten
Stap 1 Introductie vraag inbrenger     5 min.
Stap 2 Probleemverkenning   10 min.
Stap 3 Roddelen   15 min.
Stap 4 Reactie inbrenger   10 min.
Stap 5 Evaluatie      5 min.

Intervisie Methode Roddelen binnen de Incidentmethode

Je kunt de Intervisie Roddel methode ook heel goed integreren in de Incidentmethode. Het tijdschema ziet er dan als volgt uit:

Intervisie methode Roddelen binnen Incidentmethode – Schema                      60 minuten
Stap 1 Inventarisatie en keuze incident   10 min.
Stap 2 Toelichting vraag en incident   5 min.
Stap 3 Informatieronde   15 min.
Stap 4 Roddelen   10 min.
Stap 5 Reactie inbrenger   10 min.
Stap 6 Oplossingen   5 min.
Stap 7 Keuze inbrenger   5 min.

Ontwikkelingspunt voor jou als intervisiebegeleider

Probeer de Intervisie Roddel methode uit in je eigen intervisiegroep en ervaar wat de opbrengst en voorwaarden zijn bij het ‘roddelen’. Wat betekent dit voor jouw begeleiding als intervisor?

Meer leren?
Wil je leren hoe je de Intervisie Roddelmethode effectief begeleidt vanuit de juiste rolinvulling als intervisiebegeleider? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding:

Meer tools voor intervisiebegeleiders

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor intervisors, coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches