Job Marketing in Loopbaancoaching

Job Marketing is een essentieel onderdeel van een loopbaantraject. De coachee onderzoekt hoe hij zijn passie, talenten en wensen kan realiseren op de arbeidsmarkt en onderneemt concrete acties om daadwerkelijk een passende functie te vinden of creëren.
Deze opleiding is bedoeld voor loopbaancoaches en coaches die up-to-date kennis en vaardigheden willen opdoen om coachees succesvol te begeleiden bij hun stappen op de arbeidsmarkt.
Je leert hoe je coachees maximaal begeleidt bij de fasen van arbeidsmarktverkenning en arbeidsmarktbewerking in een loopbaantraject. Daarnaast leer je wanneer je de rol van loopbaanadviseur inzet en hoe je dit in de praktijk vorm geeft.

De opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching is een blended learning opleiding.

Na de kernachtig blended learning opleiding Job Marketing in loopbaancoaching

 • Kun je coachees succesvol begeleiden naar een passende baan, binnen of buiten de organisatie
 • Maak je de coachee bewust van zijn werking en toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt, waardoor hij zich krachtig kan presenteren en profileren
 • Ondersteun je coachees bij de vertaalslag van persoonlijk inzicht naar concrete loopbaanwensen
 • Zet je de rol van loopbaanadviseur professioneel in binnen je loopbaancoaching
 • Heb je up-to-date kennis over essentiële onderdelen van Job Marketing, zoals opzet CV en LinkedIn profiel, solliciteren via social media, en kun je coachees hierbij begeleiden

Een mooie en leerzame module! Met opdrachten waar je zelf veel van leert maar die je ook kunt gebruiken bij toekomstige coachees in je werk als loopbaancoach.

          Bianca Jansen, Trainer & coach bij TrainCom

Voor wie?

Deze opleiding Job Marketing is bedoeld voor coaches en loopbaancoaches die

 • Een coach opleiding hebben gevolgd en/of minimaal een jaar werkzaam zijn als coach of loopbaancoach en diverse (loopbaan)coachingstrajecten hebben begeleid.
 • Zich willen professionaliseren in het succesvol begeleiden van het vinden van een baan die past bij de werking en uniekheid van de coachee.

Opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching

✔ 3 online workshops
✔ Up-to-date kennis
✔ Vaardigheden inoefenen
✔ Intervisie en praktijkcoaching
✔ Oefenopdrachten
✔ 75 uur blended learning

 

Van persoonlijk inzicht naar doelgerichte acties

De opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching is er op gericht de coachee te leren ondersteunen bij het vinden van een baan die past bij zijn persoonlijke inzichten uit de naar binnen gerichte fase van het loopbaantraject. Deze inzichten worden kernachtig weergegeven in het persoonlijk en professioneel profiel van de coachee.

In deze opleiding leer je als (loopbaan)coach om de brug te maken tussen deze persoonlijke inzichten en de vereiste acties op de arbeidsmarkt voor het vinden van een passende baan. Het grootste deel van de opleiding Job Marketing is gericht op het actueel en daadkrachtig begeleiden van deze acties op de arbeidsmarkt.

De Module Job Marketing heeft eraan bijgedragen dat ik binnen onderwijs nog beter kan coachen t.a.v. wat medewerkers nodig hebben en wat voor hen belangrijk is om met plezier hun werk te doen.

          Marijke Bos, Onderstroom/Kopwerk

De blended learning inhoud van deze opleiding bestaat uit:

2 competenties
In de Opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching ga je aan de slag met de competenties:
– Adviseren binnen loopbaancoaching
– Begeleiden naar passende loopbaanstap

Digitale leeromgeving en online Kennisbank
Op de digitale leeromgeving van Blankestijn & Partners krijg je toegang tot alle opdrachten en aanvullende artikelen voor de opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching.
Op onze online Kennisbank vind je artikelen en werkvormen die je kunt gebruiken in je loopbaantrajecten.

Literatuur
Tijdens de opleiding bestudeer je twee verplichte boeken. Deze vind je onder Praktische informatie.
De diverse opdrachten zijn gericht op het toepassen van deze literatuur in het begeleiden van een loopbaantraject.

Online workshops
In de drie online workshops worden de highlights uit de theorie toegelicht met veel praktijkvoorbeelden, krijg je demonstraties van essentiële vaardigheden voor de job marketing coach en oefen je zelf met het inzetten van deze vaardigheden.

Oefenkandidaten
Na elke online workshop voer je een toepassingsopdracht uit met 3 oefenkandidaten. De toepassingsopdrachten zijn er op gericht om de vaardigheden uit de workshop verder in te oefenen en toe te leren passen op verschillende cliënten.

Job Marketing opdrachten
De job marketing opdrachten lichten een aantal specifieke kennisgebieden en taken van het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals uit. Hierdoor vergroot je je kennis, inzicht en vaardigheid op specifieke job marketing thema’s en sta je bewust stil bij je rol als loopbaanadviseur.

Intervisie
Je komt twee keer met je intervisiegroep bij elkaar voor een gestructureerde intervisie. De structuur van de intervisiebijeenkomsten is door Blankestijn & Partners vorm gegeven, en is enerzijds gericht op het verder oefenen en feedback krijgen op vaardigheden uit de online workshops en anderzijds op het bespreken van de job marketing opdrachten.

Loopbaancoaching in de praktijk
Voor het aantonen van de 2 competenties begeleid je minimaal 1 loopbaancoaching traject in de praktijk.

Certificaat
Je rond deze opleiding af met een eindverslag van alle opdrachten en het aantonen van je competenties.  Als je de opleiding succesvol afsluit ontvang je het certificaat Job Marketing in Loopbaancoaching van Blankestijn & Partners.
Wanneer je je bij de Noloc wilt laten registreren als Noloc Register Loopbaanprofessional kun je dit certificaat en de uitgevoerde opdrachten gebruiken als onderdeel voor je Noloc certificeringsportfolio.

Resultaat

De Opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching is een inspirerend en doelgericht vervolg op je practitioner coach opleiding of je ervaring als coach.

Na deze opleiding kun je coachees succesvol begeleiden bij het daadwerkelijk vinden of creëren van een passende baan, binnen of buiten de eigen organisatie.

 • Je leert hoe je in je coachingstraject de brug slaat tussen (diepe) persoonlijke inzichten en loopbaanwensen enerzijds, en de praktische mogelijkheden en acties op de arbeidsmarkt anderzijds.
 • Je krijgt actuele kennis en vaardigheden die horen bij de huidige werving en selectie strategieën.
 • Je voegt de rol van loopbaanadviseur toe aan je coachingsaanpak en weet ‘hoe en wanneer’ je deze rol inzet.
 • Je kunt de coachee praktisch begeleiden bij zijn acties op de arbeidsmarkt, met aandacht voor de onderstroom die de acties kunnen oproepen.
 • Je wordt creatief in het kijken naar (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en zet de coachee resultaatgericht in beweging.
 • Je ontwikkelt je eigen job marketing vaardigheden, en past deze toe op je eigen ontwikkeling als loopbaancoach.

Specifieke loopbaancoaching-competenties om de coachee succesvol te begeleiden naar een passende baan

De kern van de opleiding Job Marketing voor coaches en loopbaancoaches wordt in de online workshops gedemonstreerd en geoefend. In de diverse opdrachten van het blended learning programma werk je aan het verder eigen maken van je job marketingvaardigheden, en het inzetten van je coachende én adviserende rol als loopbaancoaching tijdens de job marketing fase. Zo voeg je 2 specifieke loopbaancoaching-competenties toe aan de (loopbaan)coaching-competenties die je je al in huis hebt.

2 loopbaancoaching-competenties
In de opleiding Job Marketing maak je je 2 competenties eigen, die corresponderen met een aantal kennisgebieden, competenties en taken van het Noloc Beroepsprofiel voor Register Loopbaanprofessionals. De competenties zijn aanvullend aan wat je als coach of loopbaancoach al in huis hebt aan kennis, coachingsvaardigheden, professionele attitude en taken die horen bij het uitvoeren van een coaching- of loopbaantraject.

 • Adviseren binnen loopbaancoaching
 • Begeleiden naar passende loopbaanstap

Beide competenties zijn uitgewerkt in gedragsindicatoren, die een leidraad zijn in de online workshops, opdrachten en intervisie.

Online workshop 1: Starten met Loopbaancoaching

 • Opbouw van een loopbaantraject
 • De intake en fasen in loopbaancoaching
 • Van buiten naar binnen of van binnen naar buiten
 • Werkvormen voor de start van loopbaantraject
 • Biografische werken in loopbaancoaching

Online workshop 2: Van de binnenwereld naar de buitenwereld

 • Persoonlijk profiel als verbinding tussen binnen- en buitenwereld
 • De werking van de coachee in een organisatie
 • De (toegevoegde) waarde van jouw aanbod (jijzelf als product) op de arbeidsmarkt
 • Oriënterend netwerken
 • Werken met tests versus ‘active engagement’

Online workshop 3: Eigentijds profileren en solliciteren

 • Identificeren van kansen en (on)mogelijkheden in organisaties en op de arbeidsmarkt
 • Adviserend coachen naar een succesvol CV en sollicitatiebrief
 • LinkedIn en social media inzetten voor oriëntatie en sollicitatie op nieuwe loopbaanstap
 • Coachen bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek
 • Loopbaanstappen (uit)zetten en ‘hands-on’ acties uitvoeren

Data, kosten en aanmelding

Deze opleiding Job Marketing is bedoeld voor coaches en loopbaancoaches die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, zodat ze coachees optimaal kunnen begeleiden bij het realiseren van een passende baan.
De opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching is een vervolgopleiding voor mensen die al een (loopbaan)coach opleiding hebben gevolgd of al (loopbaan)coach zijn.

De opleiding maakt ook onderdeel uit van de Noloc erkende Post-HBO Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid. In deze loopbaancoach opleiding wordt je opgeleid tot Noloc erkend Loopbaancoach en ook tot NOBCO-EMCC en LVSC erkend coach.

Data online workshops
De online workshops duren een dagdeel en vinden plaats in een virtual classroom op Zoom.

Juli 2024
Online
2 juli
19 september
17 oktober

 

Deze Job Marketing module heeft mij concrete handvatten gegeven die ik goed kan inzetten in de begeleiding van mijn coachees naar de arbeidsmarkt.

          Felicia Portier, Loopbaancoach & Director Talent Development bij Fluor

Toelating
De toelatingscriteria voor deze opleiding zijn:

 • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring
 • Afgeronde EQA practitioner Coach Opleiding, of vergelijkbaar competentieniveau als coach of loopbaancoach

Studiebelasting Job Marketing in Loopbaancoaching
Het totale blended learning programma van deze opleiding kost ongeveer 75 studie-uren.

Certificaat
Wanneer je je eindverslag als voldoende is beoordeeld en voldoet aan het aanwezigheidscriterium, ontvang je het certificaat Job Marketing in Loopbaancoaching van Blankestijn & Partners.
Wanneer je je bij de Noloc wilt laten registreren als Noloc Register Loopbaanprofessional kun je dit certificaat en de uitgevoerde opdrachten gebruiken als onderdeel voor je persoonlijke Noloc certificeringsportfolio.

Zoek je een Noloc erkende Opleiding tot Loopbaancoach dan is de Opleiding Loopbaancoaching met Ziel en Zakelijkheid beter geschikt. 

Kosten opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching
De kosten van de opleiding Job Marketing in Loopbaancoaching bedragen € 975,-. Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.
In deze prijs zijn alle reguliere kosten inbegrepen: begeleiding tijdens de online workshops, opdrachten voor blended learning programma op de digitale leeromgeving, beoordeling van je portfolio.

Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie. Bekijk het stappenplan van UWV.

Aanvullend maak je tijdens de opleiding gebruik van twee verplichte boeken. Deze boeken schaf je zet aan.

Verplichte literatuur

 • Aaltje Vincent, Jobmarketing 3.0, Solliciteren: nu zichtbaar, straks nieuw werk, Uitgeverij Spectrum (boek of werkboek)
 • Susan van Ass, Het Complete Loopbaanboek, Uitgeverij Boom/Nelissen

Aanmelden of contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg (opleidingscoördinator) of Silvia Blankestijn:  0317 – 425134.

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier.

Bianca Jansen
Trainer & coach, TrainCom
28 januari 2023

Een mooie en leerzame module!

Een mooie en leerzame module! Met opdrachten waar je zelf veel van leert maar die je ook kunt gebruiken bij toekomstige coachees in je werk als loopbaancoach.
Felicia Portier
Loopbaancoach & Director Talent Development bij Fluor
21 januari 2023

Concrete handvaten gekregen

Deze Job Marketing module heeft mij concrete handvaten gegeven die ik goed kan inzetten in de begeleiding van mijn coachees naar de arbeidsmarkt.
Marijke Bos
Onderstroom/Kopwerk
20 januari 2023

Ik kan nu nog beter coachen

De module Job Marketing heeft eraan bijgedragen dat ik binnen onderwijs nog beter kan coachen t.a.v. wat medewerkers nodig hebben en wat voor hen belangrijk is om met plezier hun werk te doen.
Eef den Blanken
Contractmanager gemeente Amsterdam
13 januari 2023

Een waardevolle aanvulling

Een waardevolle aanvulling ook voor een contractmanager rol.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties. Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.

CEDEO erkend
De open opleidingen van Blankestijn & Partners zijn CEDEO erkend, op basis van een klanttevredenheidsonderzoek onder oud-deelnemers.

CRKBO geregistreerd
Blankestijn & Partners is CRKBO geregistreerd, waardoor wij deze opleiding BTW vrij kunnen aanbieden.

UWV-Scholingspartner
Blankestijn & Partners is scholingspartner van het UWV. Hierdoor kun je deze opleiding vergoed krijgen in het kader van je re-integratie.Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches