Methodiek: Dubbele Belichting

Er is sprake van dubbele belichting in een organisatieopstelling wanneer de inbrenger iemand uit zijn huidige organisatiesysteem verwisselt met iemand uit zijn gezin van herkomst. Hoe ga je hiermee om?

Methodiek Dubbele Belichting

De dubbele belichting moet eerst worden opgelost alvorens verder naar de organisatieproblematiek gekeken kan worden. Hiervoor moeten de innerlijke beelden van beide personen uit elkaar worden getrokken. Door de ‘dubbele belichting’ wordt de persoon in het organisatiesysteem (bijvoorbeeld de leidinggevende) tevens belicht vanuit de persoon uit het gezin van herkomst (bijvoorbeeld de vader).

Toets op dubbele belichting

Een herhalend patroon, bijvoorbeeld met autoriteiten, wijst bijna altijd op dubbele belichting. Vraag de inbrenger om de persoon in het huidige organisatiesysteem aan te spreken op zijn positie in de rangorde (bijvoorbeeld ‘Jij bent mijn baas’). In geval van dubbele belichting heeft de inbrenger hier grote moeite mee. Check dan wie hij daar eigenlijk ziet staan.

Toevoegen persoon uit gezin van herkomst

Vraag een nieuwe representant voor de persoon uit het gezin van herkomst en plaats deze voor de persoon in het organisatiesysteem. Zo maak je de dubbele belichting zichtbaar en voelbaar.

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

Verdiep je impact als teamcoach!

Leer teams groepsdynamisch en systemisch coachen op boven- en onderstroom, werk diepgaand aan je dienende plek als teamcoach.

Bekijk Opleiding Systemisch Teamcoach

Deze methodiek effectief leren begeleiden?

 

Scheiden van de twee personen

Zet beide representanten aan één andere kant van de ruimte en laat de inbrenger naar ze kijken. Helpende zinnen hierbij zijn: ‘Jij bent mijn vader.’, ‘Jij bent mijn leidinggevende.’ en ‘Jullie hebben niets met elkaar te maken. Jullie zijn twee verschillende personen.’ Geef de inbrenger de tijd om de nieuwe situatie tot zich te nemen.

Een familieopstelling kan de inbrenger helpen bij het uitwerken van de problematiek met de persoon uit het gezin van herkomst. Voor nu kun je verder werken met de organisatieopstelling.

Ontwikkelingspunt voor jou als coach / trainer

Oefen jezelf om met liefde en compassie de uiterst confronterende spiegel voor te houden.

Meer leren?
Wil je leren hoe je teams systemisch kunt begeleiden naar effectievere samenwerking? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en Trainen met het Stermodel

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken