E-learning Zicht op je eigen leerproces

Leerstijlen ontdekken

Krijg zicht op je eigen leerproces met behulp van de vier leerstijlen van Kolb.

Iedereen heeft zijn eigen wijze van leren.

 • De een houdt van ‘leren door doen’,
 • een ander zoekt naar praktische handvatten
 • en een derde leest eerst een boek.

Kolb onderscheidt vier typen leerstijlen.

Zicht op je eigen leerproces

Hieronder vind je een korte test om je leerstijl in beeld te brengen.

Zoals ik in de paragraaf over leerstijlen (in het boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’) heb beschreven, heeft elke leerstijl zijn sterke en zwakke punten in het leerproces.

In deze opdracht sta je stil bij jouw sterke en zwakke punten in het leerproces en hoe je hiermee om wilt gaan.

Test: Onderzoek je eigen leerstijl

Hieronder vind je negen regels met elk vier woorden. Die woorden hebben te maken met de manier waarop je nieuwe dingen leert.

 • Kies uit elke regel het woord dat je het meest aanspreekt. Geef dat woord de score 4.
 • Kies dan op dezelfde regel het woord dat je het minst aanspreekt en geef dat de score 1.
 • Verdeel de scores 2 en de 3 over de andere twee woorden.
 • Er zijn geen goede of foute antwoorden!

Vul in een vrij hoog tempo alle negen regels in. Werk op je gevoel; de eerste impuls is vaak de beste. Denk dus niet te lang na.

Vijf minuten moeten voldoende zijn voor het invullen van het hele schema.

Let op: Lees als je het invullen helemaal af hebt pas het vervolg van de instructie!

leerproces leerstijlen van Kolb

Leerstijl van de Activist

A-score: tel uit de 1e kolom (A) de getallen op van de regels 2, 3, 4, 5, 7 en 8 jouw scores op de leerstijlen van Kolb te vinden, werk je per kolom.
deze score komt overeen met de stijl van de activist

Leerstijl van de Observeerder

B-score: tel uit de 2e kolom (B) de getallen op van de regels 1, 3, 6, 7, 8 en 9
deze score komt overeen met de stijl van de observeerder

Leerstijl van de Theoreticus

C-score: tel uit de 3e kolom (C) de getallen op van de regels 2, 3, 4, 5, 8 en 9
deze score komt overeen met de stijl van de theoreticus

Leerstijl van de Pragmaticus

D-score: tel uit de 4e kolom (D) de getallen op van de regels 1, 3, 6, 7, 8 en 9
deze stijl komt overeen met de stijl van de pragmaticus

Waar ligt de nadruk op tijdens jouw leerproces?

 • Teken de vier scores die je hebt gevonden in het onderstaande assenstelsel.
 • Verbind de punten op de vier assen met elkaar, zodat er een ruitvorm ontstaat.
 • Je kunt nu zien waar bij jou in het leerproces de nadruk ligt. Herken je dit?

leerproces leerstijlen van Kolb

Sterke en zwakke kanten in je leerstijl

Bekijk je uitslag van de leerstijlentest en lees de beschrijving van de leerstijl of leerstijlen van Kolb waar je relatief het hoogst op scoort.

 • Herken je je zelf in de beschrijving(en)?

Vat vervolgens je sterke en zwakke kanten in het leren samen in het onderstaande overzicht:

leerproces leerstijlen van Kolb

Aandachtspunt om optimaal te leren

Om optimaal te leren en te komen tot daadwerkelijke gedragsverandering in de werksituatie is het van belang om de gehele leercirkel van Kolb te doorlopen.

Vanuit je voorkeursleerstijl zul je de neiging hebben om één of meerdere leerstappen over te slaan.

Met name de stap die vanuit jouw leerstijl de laatste in de cirkel is, schiet er vaak bij in of de leerstijl die complementair is aan jouw leerstijl scoort juist het laagst bij je leerstijlentest.

Dat zie je waarschijnlijk ook terug in je zwakke kanten in het leerproces.

 • Sta nu stil bij de vraag hoe jij je zwakke kant(en) in het leerproces wilt ondervangen.

Maak een concreet voornemen van je leerproces met betrekking tot de leerdoelen die je hebt geformuleerd wat betreft van communiceren met ziel en zakelijkheid, te versterken.

 • Mijn voornemen om optimaal te leren:

 

Gebruik deze opdrachten ook als coach of trainer

Je kunt de opdrachten uit deze e-learning ook gebruiken tijdens je coaching of training. Wil je hier meer over leren?

Dan ben je van harte welkom in onze Coachingsopleidingen met ziel en zakelijkheid of Trainersopleidingen met ziel en zakelijkheid.

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

 

Lees verder!

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches