De Innerlijke en Uiterlijke Levenslijn in Levensloop

Eva de Waard onderscheidt in de levensloop van een persoon een innerlijke levenslijn en een uiterlijke levenslijn. In loopbaancoaching kun je biografisch werken inzetten om de levensloop van de cliënt onderzoeken.
Het onderzoeken van de levensloop in het verleden, geeft informatie voor de loopbaanvraag in het heden, zodat bewuster loopbaanstappen naar de toekomst kunnen worden uitgezet. Het inzichtelijk maken van de innerlijke en uiterlijke levenslijn, en bewust worden hoe zij zich tot elkaar verhouden geeft veel inzicht in de loopbaanontwikkeling en loopbaanvraag van de cliënt.

De innerlijke en uiterlijke levenslijn in levensloop

De innerlijke levenslijn in de levensloop
De innerlijke, veelal onzichtbare levenslijn geeft inzicht in de vraag: Wat bracht ik mee? Deze levenslijn in de levensloop laat ons de (manifeste en latente) kwaliteiten zien, de zingeving en innerlijke wijsheid. Het is een onuitputtelijke kennis- en inspiratiebron van waaruit we ons leven kunnen vormgeven.
Hier ontmoeten we de essentie van de unieke persoon: Wie ben je werkelijk en wat is de zin van je bestaan? Wanneer je de innerlijke levenslijn van je levensloop tekent, onderzoek je thema’s als oorspronkelijkheid, talenten, intuïtie, zingeving, geestkracht.

De uiterlijke levenslijn in de levensloop
De uiterlijke, zichtbare levenslijn geeft inzicht in de vraag: Waar en bij wie kwam ik terecht?
De uiterlijke levenslijn in onze levensloop laat zien welke plek we successievelijk in de buitenwereld hebben ingenomen, en welke patronen en overlevingsmechanismen we hierbij hebben ontwikkeld. Deze levenslijn laat ons zien wat we op onze weg zijn tegen gekomen in opvoeding, opleiding en werkervaring. Hier gaat het om wie en wat we geworden zijn door opvoeding, opleiding en werk.
Wanneer je je uiterlijke levenslijn van je levensloop tekent, sta je stil bij onderwerpen als afkomst, opvoeding, opleiding, werkervaring, manifesteren en wilskracht. Een deel van onze uiterlijke levensloop staat in ons CV.

Word Noloc erkend Loopbaancoach

En ook coach op Europees erkend Practitioner niveau

In onze Noloc erkende Post-HBO Loopbaancoach Opleiding leer je loopbaanontwikkeling begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom en leer je coachen op Europees erkend Practitioner niveau.

Word Noloc erkend Loopbaancoach

 

Verbinding tussen innerlijke en uiterlijke levenslijn
De opgaande lijn in de figuur geeft weer hoe het streven naar ontwikkeling en voortgang tijdens de eerste levensfasen dominant aanwezig is, en het contact met onze innerlijke drijfveren gemakkelijk vervaagt. Het doel is in deze levensfasen om iets te bereiken in de buitenwereld, hetgeen in onze prestatie gerichte maatschappij sterk wordt aangemoedigd.
Afhankelijk van de omstandigheden raken we vanaf onze geboorte meer of minder ver van onze innerlijke levenslijn en onze bestemming verwijderd. Sommige mensen hebben al jong een duidelijk beeld van hun levenstaak en volgen deze weg zonder te twijfelen. Anderen zoeken langer, maken omwegen of verzetten zich tegen een innerlijk weten over hun bestemming.
Wanneer de drijfveren en talenten van de innerlijke wereld onvoldoende worden meegenomen in de plek die je inneemt in de buitenwereld, kunnen gevoelens van leegte en zinloosheid ontstaan. Met name rond de leeftijd van 28, 42 (de midlifecrisis) en 56 komen dan zingevingsvragen naar voren, zoals ‘Waarom doe ik dit (werk)?’, ‘Er moet toch meer zijn in het leven?’, ‘Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk?’ of ‘Wat wil ik bijdragen aan de wereld?’
Er is dan behoefte om de innerlijke en uiterlijke levenslijn weer meer met elkaar te verbinden.

Loopbaanvragen en je levensloop
Veel loopbaan en levensloopbaan vragen vinden hun oorsprong in het niet synchroon lopen van de innerlijke en uiterlijke levenslijnen gedurende de levensloop. Doordat de innerlijk en uiterlijk levensloop niet met elkaar verbonden staan, ontstaan loopbaanvragen als

 • Ik heb een baan met een goed salaris, maar ik mis de zingeving in mijn werk.
 • Ik heb geen idee wat is echt leuk of belangrijk vind in mijn werk, ik word altijd wel weer gevraagd voor een nieuwe opdracht. Ik ben de regie kwijt over mijn werk en leven.
 • Ik voel me onzeker over wat ik in huis heb, en of anderen hier wel op zitten te wachten.

Het uiterlijke en het innerlijke ontwikkelingsproces zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door met biografisch werken beide te onderzoeken, ontstaan voor de cliënt nieuwe opties in zijn levensloop om zijn innerlijk en uiterlijk ontwikkelstappen meer bij elkaar te brengen.

Innerlijke en uiterlijke levensloop en maatschappelijke ontwikkelingen
Eva de Waard – van Maanen schrijft in haar boek De veldheer en de danseres, Omgaan met je levensverhaal : ‘In onze samenleving zijn bepaalde centrale waarden dusdanig dominant, dat mensen het contact met hun innerlijke drijfveren verliezen. Aan de andere kant vraagt de complexiteit van de huidige samenleving juist om mensen die zich niet alleen in de uiterlijke lijn hebben ontwikkeld.’
Juist mensen die een goede verbinding met hun uiterlijke én innerlijke levenslijn, werken vanuit hun eigenheid en persoonlijke bezieling en hebben werking in een organisatie. Zo wordt er in sollicitatieprocedures steeds vaker naast opleiding en ervaring, ook gezocht naar persoonlijkheid en talenten.
Door biografisch werken in te zetten in loopbaancoaching help je de cliënt om inzicht te krijgen in zijn talenten en zingeving, en om deze vorm te geven in zijn unieke bijdrage in een organisatie. Andere vormen van Biografisch Werken in loopbaancoaching zijn bijvoorbeeld de Werkvorm Het Levenspanorama, het Genogram en de Werkvorm Levensverhaal schrijven.

Opdracht Innerlijke en uiterlijke levenslijn in levensloop

In deze opdracht onderzoek je je levensloopbaan-verhaal met behulp van je uiterlijke levenslijn en je innerlijke levenslijn.
Neem een groot vel papier en teken daarop

 • Een lijn voor je uiterlijke levenslijn
 • Een lijn voor je innerlijke levenslijn

Het beginpunt van beide levenslijnen is je geboorte, bepaal zelf de plek van je huidige leeftijd, de rest van de lijn staat voor de toekomst.

Neem de tijd en stel je open voor herinneringen. Situaties, gebeurtenissen, keuzemomenten die je bij zijn gebleven of impact op je hebben gehad. Hierbij gaat het om hoogtepunten en dieptepunten. Bijvoorbeeld

 • Momenten en gebeurtenissen waar je met plezier aan terugdenkt.
 • Momenten, situaties, gebeurtenissen, die je moeilijk of pijnlijk voor je waren.
 • Successen, prestaties en handelingen waar je trots op bent.
 • Zaken waar je niet zo trots op bent of waar je ontevreden over bent.

Geef de verschillende herinneringen een plek op de levenslijnen. Hoe hoger je een piek plaatst, hoe plezieriger je het hebt ervaren. Hoe lager een dieptepunt, hoe onplezieriger je het hebt ervaren.
Deze opdracht is gebaseerd op het biografische werken volgens Eva de Waard – van Maanen, beschreven in haar boek ‘De veldheer en de danseres, Omgaan met je levensverhaal’.

Ontwikkelingspunt voor jou als loopbaancoach

In hoeverre komen jouw innerlijke en uiterlijke levenslijn op dit moment in je leven bij elkaar? Waar wel en waar niet?

Meer leren?
Wil je leren hoe je een loopbaantraject begeleidt op de bovenstroom en onderstroom van een loopbaanvraag? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en met het Stermodel.

Meer tools voor coaches, trainers en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

 • Hoe word je Loopbaancoach?

  Is het jouw loopbaandroom om Loopbaancoach te worden en wil je weten: Hoe word je Loopbaancoach? Ben je…

 • Wat is Systemisch Loopbaancoachen?

  Systemisch loopbaancoachen gaat er vanuit dat onze keuzes in (levens)loopbaan in sterke mate worden beïnvloed door de systemen…

 • Coach worden, hoe doe je dat?

  Ben je enthousiast om professioneel coach te worden, en wil je weten hoe je dit aanpakt? Dit blog…

 • Coach Worden? Welke 8 Competenties moet ik Ontwikkelen?

  Inzicht in 8 coach competenties die je helpen coach worden op de bovenstroom en de onderstroom van veranderingsprocessen.

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches