Roos van Leary Vragenlijst Knellende Patronen

De Roos van Leary vragenlijst over knellende patronen geeft je inzicht in je niet effectieve communicatie. Een knellend patroon ontstaat wanneer de kwaliteiten van een communicatiestijl binnen de Roos van Leary vervormen naar negatief gedrag.

Als trainer, coach of teamcoach is het zinvol om je knellende patronen te onderzoeken, zodat je ze leert herkennen en er sneller uit kunt komen. De Roos van Leary Vragenlijst Knellende Patronen helpt je hierbij.

 

Roos van Leary vragenlijst 4 knellende patronen

    Figuur: Roos van Leary vragenlijst 4 knellende patronen

Roos van Leary Vragenlijst A: Herkennen Knellende Patronen

Binnen de Roos van Leary Vragenlijst worden de volgende 4 knellende patronen onderscheiden:

 • De agressiespiraal ontstaat wanneer de opstandige en agressieve communicatiestijl in het vervormde gedrag terecht komen (het rode gedrag binnen het model van de Roos van Leary).
 • Het meester-slaaf-model is het gevolg van polariserend gedrag tussen de concurrerende en teruggetrokken communicatiestijl.
 • Het knellende patroon van leiden en volgen ontstaat wanneer de leidende en volgende communicatiestijl te veel worden ingezet, waardoor ze vervormen naar de valkuilen.
 • De verstikkende liefdesdans is het gevolg van te veel helpend en meewerkend gedrag, waardoor de kwaliteiten van deze communicatiestijlen vervormen.

Vragenlijst Roos van Leary: Jouw Knellende Patroon
Beschrijf een situatie waarin jij als trainer, coach of teamcoach een knellend patroon ervaarde.

 1. Vanuit welke communicatiestijl van de Roos van Leary handelt de deelnemer of coachee?
 2. Vanuit welke communicatiestijl van de Roos van Leary handel jij als trainer, coach of teamcoach?
 3. Welk knellend patroon herken je hier?
 4. Kom je dit knellende patroon vaker tegen?

De trainer als belangrijk trainingsinstrument

Vergroot je impact als trainer!

Ontdek onze NOBTRA erkende opleiding waarin je een krachtig trainingsinstrument wordt door professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Leer Trainen met Ziel en Zakelijkheid

De trainer als belangrijk trainingsinstrument

 

Roos van Leary Vragenlijst B: Onderzoek je Knellende Patronen

Leren omgaan met knellende patronen die uit de Roos van Leary vragenlijst naar voren komen begint met het herkennen van knellende patronen. Voor dit onderdeel van de Vragenlijst Roos van Leary maken we gebruik van de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel:

 1. Welk gedrag van de ander raakt je? Beschrijf hierbij niet alleen de verbale communicatie van de ander, maar vooral wat je raakt in de non-verbale communicatie van de ander (omgeving niveau)
 2. Welk gedrag zet jij in? Beschrijf ook hier met name je non-verbale gedrag. Beschrijf dit zo concreet mogelijk. (gedrag niveau)
 3. Welke gevoelens roept het gedrag van de ander bij jou op? (emotioneel niveau)
 4. Welke gedachten of overtuigingen heb jij over het gedrag van de ander? (mentaal niveau)
 5. Wat neem je tijdens deze interactie fysiek waar in je lichaam? (fysiek niveau)
 6. Een knellend patroon geeft doorgaans geen gedrag waar je trots op bent. Welke waarde van jezelf overtreed jij met je eigen gedrag? (zingevingsniveau)

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus_Blankestijn & Partners

                     Figuur: Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Roos van Leary Vragenlijst C: Uit je Knellende Patroon met de Interactiesleutel

Deze Roos van Leary vragenlijst helpt je met inzicht in de interactie tussen jouw gedrag en het gedrag van de ander, en met hoe je deze knellende interactie kunt ombuigen naar effectieve communicatie. De positie die je moet innemen om uit een knellend patroon te komen kun je bepalen met de interactiesleutel van de Roos van Leary.

Vanuit de natuurlijke interactie neem je binnen de Roos van Leary de positie in die verticaal tegenover de positie van de ander staat. De interactiesleutel om uit het knellende patroon te komen is echter om binnen de Roos van Leary de positie in te nemen die horizontaal tegenover de positie van je gesprekspartner staat.

De agressiespiraal:

 1. Communiceert de deelnemer vanuit de opstandige communicatiestijl? Zet dan meewerkend gedrag in.
 2. Communiceert de deelnemer vanuit de agressieve communicatiestijl? Zet dan helpend gedrag in.

Het meester-slaaf model:

 1. Zet de deelnemer concurrerend gedrag in? Communiceer dan vanuit de leidende communicatiestijl.
 2. Zet de deelnemer teruggetrokken gedrag in? Communiceer dan vanuit de afhankelijke communicatiestijl.

Het knellende patroon van leiden en volgen

 1. Communiceert de deelnemer vanuit de leidende communicatiestijl? Zet dan concurrerend gedrag in.
 2. Communiceert de deelnemer vanuit de volgende communicatiestijl? Zet dan teruggetrokken gedrag in.

De verstikkende liefdesdans

 1. Zet de deelnemer helpend gedrag in? Communiceer dan vanuit de agressieve communicatiestijl.
 2. Zet de deelnemer meewerkend gedrag in? Communiceer dan vanuit de opstandige communicatiestijl.

 

De interactiesleutel van de Roos van Leary

          Figuur: De interactiesleutel van de Roos van Leary

Meer over de Roos van Leary

Het overzichtsartikel Roos van Leary gaat dieper in op het model en de achtergronden.
En in Roos van Leary Uitleg van de 4 Knellende Patronen geven we uitleg over de natuurlijke interacties die de communicatiestijlen oproepen.
Een Roos van Leary Test geeft deelnemers van een training inzicht in het eigen gedrag. Ook in een online training kun je werken met een Roos van Leary.

Ontwikkelingspunt voor de trainer of coach

Welke inzichten en tips over je knellende patroon neem je mee uit de Roos van Leary vragenlijst? Wat ga je hier concreet mee doen in je trainings- of coachingspraktijk?

Meer leren?
Wil je als trainer of coach je knellende patronen onderzoeken om je impact te vergroten?
Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshops.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches