Team interventie: Opstelling Systemisch Krachtenveld

Met de Team interventie Opstelling Systemisch Krachtenveld geef je het team inzicht in de belangrijkste systemische krachten die de ingebrachte teamcoaching vraag beïnvloeden.

Een team acteert altijd in een groter systemisch krachtenveld, zoals de organisatie als geheel, de andere afdelingen in de organisatie, partnerorganisaties, nationale en/of internationale klantgroepen, de overheid, wereldthema’s, …

Team interventie Opstelling Systemisch Krachtenveld

De samenwerking in het team wordt beïnvloed door dit systemische krachtenveld. De teamcoaching interventie Opstelling Systemisch Krachtenveld levert dieper inzicht op in de uitdagingen waar het team voor staat.

Deze systemische team interventie bestaat uit 4 stappen:

 1. Systemische krachtenveld inventarisatie
 2. Bepalen belangrijkste systemische krachten
 3. Systemische krachtenveld opstelling huidige situatie
 4. Experimenten gewenste Team opstelling in systemische krachtenveld

Stap 1: Systemische Krachtenveld Inventarisatie

Voorafgaand aan de krachtenveld-opstelling is het zinvol om met het team de externe krachten, elementen en belanghebbenden te inventariseren. Hierbij gaat het om een brede brainstorm, waarbij zoveel mogelijk krachten op een rij worden gezet.
De krachtenveld-inventarisatie op zich geeft het team al inzicht in de veelheid aan krachten die het team beïnvloeden.

Stap 2: Bepalen Belangrijkste Systemische Krachten

De teamcoaching interventie om het team te laten discussiëren over welke krachten de meeste impact hebben op de ingebrachte probleemsituatie, levert doorgaans veel inzicht op in de verschillende visies en zienswijzen van de teamleden. Hierdoor gaan de teamleden elkaar beter begrijpen, en verbreden ze hun kijk op de huidige situatie.
Voor een krachtige Opstelling Systemisch Krachtenveld is het aan te raden om te komen tot 3, maximaal 4, krachten die opgesteld gaan worden. Bewaak hierbij als teamcoach dat het gaat om de krachten die de meeste impact hebben op de probleemstelling.
Denk en voel als teamcoach ook mee met de keuze van de krachten voor de Teamopstelling. Doe suggesties, stel vragen en/of spreek je verbazing uit. Zo gebruik je jezelf als instrument om de keuze van het team op scherp te houden.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Kernachtig interveniëren in team- en organisatiedynamiek

Leer jezelf als belangrijkste coachingsinstrument in zetten en vergroot je je systemische interventiekunde.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

 

Stap 3: Opstelling van de Huidige Situatie

 • Wees gedurende de opstelling alert op je coach houding vanuit het Lege Midden.
 • Stel naast de gekozen 3 of 4 krachten, altijd ook het team op.
 • Stel de verschillende systemische krachten op in chronologische volgorde: Begin met het opstellen van de kracht die er in de tijd het eerst was, enzovoort.
 • Neem telkens wanneer een element is toegevoegd aan de Opstelling Systemisch Krachtenveld de tijd om alle representanten te vragen
 • Hoe het nu met ze is.
 • Of er iets veranderd.
 • Of ze een andere plek willen innemen
 • Wanneer alle systemische krachten en het team zelf zijn opgesteld:
 • Vraag je naar de beleving van representanten
 • Kijk je met het team naar wat hen valt opvalt. Benoem hier ook wat jou als teamcoach opvalt in de opstelling.
 • Stel eventueel systemische vragen.

Stap 4: Experimenteren met Gewenste Team Opstelling in Systemisch Krachtenveld

In veel teams heersen verschillende meningen over de gewenste plek van het team binnen het systemisch krachtenveld. De Opstelling Systemisch Krachtenveld biedt een uitgelezen kans om te experimenteren met het innemen van een andere plek door het team.
Nodig de representant van het team uit om verschillende plekken in het systemisch krachtenveld uit te proberen. De teamleden kunnen ook plekken aandragen om uit te proberen.
Laat de representanten van de verschillende krachten eerlijk en ongezouten teruggeven wat een plek van het team met hen doet en met hun relatie met het team.

N.B. De Systemisch bril kijkt naar ‘Versterkt het team op deze plek het gehele systemische krachtenveld?’ Dit is een geheel andere bril dan de bril ‘Voel ik mij hier persoonlijke comfortabel bij?’ die teamleden soms op hebben.

Ontwikkelingspunt voor jou als Teamcoach / Teamtrainer

Vertraag tijdens het begeleiden van de teamopstelling, zodat iedereen onderweg kan iedereen kan (blijven) voelen wat er in de opstelling gebeurt.

Meer leren?
Wil je meer leren over systemisch coachen van teams en het begeleiden van teamopstellingen? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Systemisch Teamcoachen.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches