Werkvorm Teamopstelling Kernwaarden

De teamopstelling Kernwaarden geeft inzicht in hoe het team zich verhoudt tot de kernwaarden van de organisatie.

Deze teamopstelling draagt bij een een diepere verbinding met de organisatie. Vanuit het systemisch werken worden patronen in de verbinding met de organisatiewaarden zichtbaar.

Doelen van de Teamopstelling Kernwaarden

 • De teamleden verdiepen hun onderlinge verbinding.
 • Het team verdiept en versterkt haar verbinding met de waarden van de organisatie.

teamopstelling kernwaarden

Voorbereiden Teamopstelling: De Waarden van de Organisatie

Vraag het team naar de kernwaarden van de organisatie. Zet elke organisatiewaarde op een A4. Leg deze grondplaten op gelijke afstand van elkaar op de vloer.

Wanneer er discussie ontstaat over wat de waarden inhouden, bepaal dan

 • Of je ruimte geeft aan de discussie. Je komt dan in een andere oefening terecht dan de teamopstelling.
 • Of dat je aangeeft dat ieder zijn eigen invulling geeft aan de waarde, en dat hier tijdens de teamopstelling meer duidelijkheid in gaat komen.

Tips:

 • Wees er alert op dat elke reactie van het team mogelijk iets zegt over de teampatronen.
 • Begeleid de opstelling met een coach houding vanuit het Lege Midden en je dienende plek als teamcoach.

Teamopstelling Kernwaarden Deel 1: Huidige Situatie

 • Nodig de teamleden uit om hun plek en kijkrichting in te nemen tussen de grondplaten van de kernwaarden.
 • Als de teamleden hun plek hebben ingenomen help je ze om deze plek voor zichzelf verder te verkennen / verdiepen door het stellen van systemische vragen gekoppeld aan de 3 systemische wetmatigheden.
 • In 2-tallen uitwisselen van de inzichten uit de teamopstelling, aan de hand van dezelfde systemische vragen.

Tip: Moedig mensen aan om een OEN (Open Eerlijk Nieuwsgierig) te zijn naar elkaar.

 

 • Plenaire bespreking van de teamopstelling
 • Ieder teamlid vertelt iets over de plek die hij inneemt, gekoppeld aan de inzichten uit de teamopstelling.
 • De andere teamleden mogen vragen stellen ter verduidelijking en om het teamlid beter te begrijpen.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

Kernachtig interveniëren in team- en organisatiedynamiek

Leer jezelf als belangrijkste coachingsinstrument in zetten en vergroot je je systemische interventiekunde.

Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer

 

Teamopstelling Kernwaarden Deel 2: Gewenste Situatie

 • Neem je plek weer in zoals in de vorige teamopstelling.
 • Neem nogmaals waar hoe je je voelt waar je nu staat.
 • Neem vervolgens bij jezelf waar, waar je naartoe zou willen bewegen, zonder dit daadwerkelijk te doen.
 • Beweeg nu langzaam naar deze plek en voel/ervaar onderweg
 • Wat deze beweging je oplevert
 • Wat deze beweging je kost
 • Wat je achter je moet laten / Waar je afscheid van moet nemen
 • Als de teamleden hun nieuwe plek hebben ingenomen help je ze om deze plek voor zichzelf verder te verkennen / verdiepen door het stellen van dezelfde systemische vragen als bij de huidige situatie.
 • In 2-tallen uitwisselen van de inzichten van deze teamopstelling, aan de hand van deze systemische vragen.

Tip: Moedig mensen aan om een OEN (Open Eerlijk Nieuwsgierig) te zijn naar elkaar

 

 • Plenair bespreken van de teamopstelling
 • Ieder teamlid vertelt iets over de plek die hij wil gaan innemen, wat hem dit oplevert en wat hij hiervoor los moet laten.
 • De andere teamleden mogen vragen stellen ter verduidelijking en om het teamlid beter te begrijpen.

Afronding van de Teamopstelling Kernwaarden

 • Wat neem je persoonlijk mee uit de teamopstelling Kernwaarden?
 • Wat nemen jullie als team mee uit de teamopstelling Kernwaarden?

Varianten Teamopstelling Kernwaarden

 • Laat elke waarde door een teamlid representeren. Vraag ook een representant voor het team als geheel. Laat de waarden zich opstellen ten opzichte van het team. Vraag vervolgens een representant voor de klanten van het team of bijvoorbeeld voor het managementteam. Laat de klanten of het managementteam benoemen wat deze teamopstelling met hen doet.
 • Wanneer er sprake is van een nieuwe organisatiewaarde, die wordt toegevoegd aan bestaande organisatiewaarden, stel dan eerst de ‘oude’ waarden op en voeg in tweede instantie de nieuwe waarde toe.

Ontwikkelingspunt voor jou als Teamcoach / Teamtrainer

Maak een kernwaarden opstelling voor jou als teamcoach: Stel jouw kernwaarden om je heen op qua afstand en kijkrichting. In je intervisiegroep kunnen de anderen je kernwaarden representeren. Onderzoek je opstelling met systemische vragen gekoppeld aan de 3 systemische wetmatigheden.

Meer leren?
Wil je leren hoe je teamopstellingen inzet binnen teamcoaching en hoe je systemische werkvormen begeleidt vanuit je dienende plek als teamcoach? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductieworkshop Systemisch Teamcoachen.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches