Familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening

In de familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening stelt de coachee zichzelf en zijn broers en zussen op. Door deze familieopstelling krijgt de coachee meer inzicht in zijn plek binnen zijn gezin van herkomst, en de invloed hiervan op zijn dagelijks handelen.

Familieopstellingen Ordening

Doelen van de familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening

 • De coachee krijgt inzicht in de plek die hij innam in zijn gezin van herkomst, en in hoe dit zijn dagelijks handelen beïnvloedt.
 • De coachee wordt zich bewust hoe zijn huidige gedragspatronen worden beïnvloedt door de plek die hij in zijn gezin van herkomst innam.
 • De coachee is zich bewust wat het innemen van zijn plek binnen de herstelde ordening tussen zijn broers en zussen van hem vraagt.
 • De coachee heeft inzicht in hoe hij zijn huidige gedragspatroon kan omzetten naar effectiever gedrag.

De familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening

Na de contractering van het coachingsthema en de keuze voor deze familieopstelling, wordt de opstelling eerst voorbereid.
Vervolgens maakt de coachee een tafelopstelling van zichzelf en zijn broers en zussen.
De tafelopstelling bestaat uit 2 delen:
Deel 1: Het innerlijk beeld van de coachee van de oorspronkelijke situatie
Deel 2: De herstelde orde

Voorbereiding van de familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening
Praktische voorbereiding
De coachee maakt A6-jes / post-its van alle broers, zussen en zichzelf. Op elke A6/post-it wordt de naam geschreven en een pijl voor de kijkrichting. Ook miskramen en doodgeboren kindjes worden hierbij meegenomen. Als het kindje een naam heeft gekregen zet je deze op de A6/post-it, zonder pijl.
Innerlijke voorbereiding van de coach
Neem de rust en de tijd om je professionele coach houding op te zoeken en je systemisch Lege Midden. Wanneer je deze voorbereiding al voor je coachingsgesprek doet, kun je hierbij gebruik maken van de meditatie Het Lege Midden op video.

Deel 1 familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening

Het innerlijk beeld van de oorspronkelijke situatie

 • Maak contact met de coachee.
 • De coachee legt eerst het briefje van het oudste kind in het gezin op de tafel, op de plek die correspondeert bij zijn innerlijk beeld.

Het gaat hierbij om de plek in de ruimte en de kijkrichting.

 • De coachee zegt: ‘Jij bent  …….. Jij bent de (1e, 2e, enz.) kind van mijn vader en mijn moeder. Jij bent de 1e, 2e, enz. zoon/dochter.
 • Doe dit met alle kinderen die er in het gezin zijn, inclusief de coachee zelf. Stel ook miskramen en overleden broers en zussen op. Volg hierbij de horizontale ordening.
 • De coachee laat zijn opstelling op zich inwerken.
 • De coach vraagt wat de opstelling fysiek en emotioneel met de coachee doet.
 • De coachee kijkt naar de opstelling, en benoemt wat hem opvalt en wat hij waarneemt.
 • De coach neemt waar en benoemt wat hem opvalt.
 • Eventueel stelt de coach stelt systemische vragen.

Koppeling met de coachvraag
Maak een koppeling met de coachvraag van de coachee en jullie contractering voor deze familieopstelling.

 • Hoe zou de coachee zijn taak in zijn gezin van herkomst beschrijven?
 • Welke kwaliteiten heeft de coachee hier ontwikkeld?
 • Welk inzicht geeft deze tafelopstelling de coachee over zijn coachvraag en over zijn gewoontegedrag?

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

Verdiepende vervolgopleiding voor coaches!

Je ontwikkelt essentiële systemische vaardigheden, krijgt kennis en inzicht in de belangrijkste systemische kaders en leert familieopstellingen vakbekwaam begeleiden.

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

Systemische vragen Eigen plek in horizontale ordening

Indien je ervoor kiest om systemische vragen te stellen tijdens en/of na de tafelopstelling, gebruik hierbij dan de 3 systemische wetmatigheden als kapstok. Hieronder vind je systemische vragen die je bij deze familieopstelling kunt gebruiken.

Ordening

 • Wie of wat krijgt hier voorrang? Ten koste van wie of wat gaat dat?
 • Wie of wat staan dichtbij? Wie of wat staan ver weg?

Erbij horen

 • Wat moet je (niet) doen om bij dit systeem te horen?
 • Wie of wat wordt uitgesloten?

Balans in geven en nemen

 • Wie of wat geeft te veel? Ten koste van wie of wat gaat dit?
 • Wie of wat wordt niet (voldoende) erkend?

Deel 2 familieopstelling Eigen plek in horizontale ordening

De herstelde ordening

 • Coachee zet de kinderen neer op een rij van links naar rechts, op volgorde van oud naar jong.
 • Coachee stelt zijn/haar broers/zussen voor: ‘Ik wil jullie graag voorstellen aan – naam – hij/zij is de – volgorde – van mijn vader en moeder. Zij/hij is de – volgorde – in de rij en net als ik een kind van mijn vader en mijn moeder. Bij de laatste broer/zus: ‘Hij/zij sluit de rij’.
 • De coachee benadrukt tot slot zijn eigen plek in de rij: ‘Dus hier hoor ik, dit is mijn plek’.
 • De coachee laat zijn opstelling op zich inwerken.
 • De coach vraagt wat de opstelling fysiek en emotioneel met de coachee doet.
 • De coach stelt eventueel dezelfde systemische vragen als bij deel 1 van de tafelopstelling.

Koppeling met de coachvraag
Maak een koppeling met de coachvraag van de coachee en jullie contractering voor deze familieopstelling.
Als je kijkt naar deze opstelling, hoe zou je dan je taak in jullie gezin beschrijven?

 • Wat betekent dit voor je coachvraag en wat zou je willen veranderen in je gedrag?
 • Welke kwaliteit zou je hierbij willen ontwikkelen?
 • Welk inzicht geeft deze tafelopstelling de coachee over zijn coachvraag en over zijn gewoontegedrag?

Bekijk ook de Familieopstelling Ballast en teruggave, Familieopstelling Ouders eren of de Familieopstelling Het familietableau (video).

Ontwikkelingspunt voor jou als coach

Bekijk de video en doe de Meditatie het Lege Midden. Ervaar wat deze meditatie je brengt in waarnemen vanuit liefde en compassie.

Meer leren?
Wil je systemisch leren werken binnen persoonlijke coaching, loopbaancoaching of teamcoaching? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in een van de opleidingen systemisch coachen.

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en met het Stermodel.

Meer tools voor trainers, coaches en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches