Training Bezieling en Persoonlijk Leiderschap

Wil je vanuit zingeving betekenis geven aan je handelen als manager? Deze leergang biedt een unieke combinatie van persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsvaardigheden.

 • Training Bezieling en Persoonlijk Leiderschap

  Ontdek je drijfveren en leer waardengericht invloed uitoefenen

  Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je het gevoel dat er ‘meer’ in je zit, maar dat het onvoldoende zichtbaar is? Wil je je persoonlijke impact en invloed substantieel vergroten? Heb je behoefte aan intensief zelfonderzoek?

  De leergang ‘Bezieling en persoonlijk leiderschap’ bied je een unieke combinatie van zelfonderzoek, persoonlijke ontwikkeling en interpersoonlijke vaardigheden.
  Je staat daarbij stil bij wat je drijft en bezielt en je onderzoekt in hoeverre je daar daadwerkelijk uiting aan geeft in je werk. Je vergroot je zelfinzicht, versterkt je persoonlijke kwaliteiten, krijgt zicht op wat je belemmert in je persoonlijk leiderschap en je wordt uitgedaagd alternatieve gedragskeuzes toe te voegen aan je gedragsrepertoire.

 • Voor wie?

  De leergang ’Persoonlijke Bezieling en persoonlijk leiderschap’ is bedoeld voor professionals die:

  • behoefte hebben aan intensief zelfonderzoek,
  • willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling,
  • hun persoonlijke impact en invloed binnen de organisatie (aanzienlijk) willen vergroten.
 • Resultaat

  • Je vergroot je impact en invloed door te handelen vanuit jouw unieke drijfveren en waarden
  • Je wordt een professional die vanuit eigenheid en persoonlijke kracht handelt en levert zo een wezenlijke bijdrage aan de organisatie
  • Je schrijft jouw persoonlijke missie en visie en communiceert daar helder over
  • Je gebruikt je persoonlijk statuut als toetssteen om doelgericht en effectief keuzes te maken
  • Je communiceert helder en transparant over je eigen belangen, wensen en gevoelens en kunt deze verwoorden
  • Je vertaalt jouw persoonlijk leiderschap naar de rollen die je hebt in de organisatie
  • Je communiceert zowel relatiegericht als doelgericht in lastige situaties
  • Je handelt en communiceert vanuit de win-win-gedachte
 • Programma

  Opleidingsdag 1: Wat bezielt mij?
  3 dagdelen

  • Persoonlijke kernwaarden en drijfveren
  • Energiemanagement: Vitaliteits-APK
  • Energiegevers en energielekken
  • Rollen & subpersonen: wie zit er bij jou aan het stuur?
  • Zelfonderzoek missie en visie
  • Persoonlijk statuut: Uitdragen van visie en persoonlijke inspiratie (wat wil ik)

  Opleidingsdag 2: Van bezieling naar proactief gedrag in de praktijk
  2 dagdelen

  • Valkuilen en rode knoppen
  • Rollen en doelen
  • Timemanagement gekoppeld aan je missie
  • Filters, belemmeringen en overtuigingen
  • Vergroot je cirkel van invloed
  • Houding en stemgebruik: congruent en krachtig communiceren
  • (Van reactief naar) proactief gedrag: handelen vanuit persoonlijke waarden

  Tussentijdse reflectie- en intervisiedag

  • Je coacht elkaar bij het uitwerken van lastige praktijksituaties en met het verder vormgeven van jouw persoonlijk leiderschap in de praktijk.

  Opleidingsdag 3: Persoonlijke invloed vanuit empathische communicatie
  2 dagdelen

  • Eerst begrijpen….dan begrepen worden: principes van empathische communicatie
  • De invloed van je eigen emoties op jouw persoonlijk leiderschap
  • De kracht van emoties: inzicht in behoeften als drijfveer
  • De effecten van jouw ‘emotionele bankrekening’
  • Vanuit eigen kracht je eigen belangen, wensen en gevoelens kunnen verwoorden
  • Houd de zaag scherp: evenwichtige zelfvernieuwing

  Tussentijdse reflectie- en intervisiedag

  • Je coacht elkaar bij het uitwerken van lastige praktijksituaties en met het verder vormgeven van jouw persoonlijk leiderschap in de praktijk.

  Opleidingsdag 4: Win-win communicatie: principes van interpersoonlijk leiderschap
  2 dagdelen

  • Zicht op macht en persoonlijke kracht in lastige situaties
  • Non verbale communicatie en persoonlijk leiderschap
  • Op zoek naar de belangen onder standpunten
  • Van mijn belang naar het gezamenlijk belang
  • Vanuit eigen waarden omgaan met weerstand
 • Aanpak

  De leergang ‘Bezieling en persoonlijk leiderschap’ bestaat uit:

  • Een verdiepend intakegesprek, waarin je je persoonlijke leerdoelen bepaalt en je persoonlijke leerproces opstart.
  • Een trainingsblok van twee dagen (vijf dagdelen), gevolgd door 2 afzonderlijke trainingsdagen gericht op het (her)vinden van je bezieling en het vergroten van je persoonlijke leiderschap.
  • Twee intervisiebijeenkomsten die zijn gericht om met elkaar praktijkopdrachten uit te werken, het persoonlijke ontwikkelproces verder vorm te geven aan en om intercollegiaal praktijkcasuïstiek uit te werken.
  • Afsluitend gesprek. Dit gesprek is erop gericht om je persoonlijke- en professionele ontwikkeling te verduurzamen met een focus op concrete vervolgstappen.

  Gedachtengoed

  De leergang is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Deze 7 eigenschappen van persoonlijk en interpersoonlijk leiderschap vormen de rode draad van de opleiding. Voor een overzicht: zie kader.

  zeven eigenschappen van effectief leiderschap

  Naast het gedachtengoed van Covey werken we in de leergang eveneens op de zes ontwikkelingsniveaus van het stermodel van Blankestijn & Partners: gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingevingsniveau.

  Mensen hebben vaak een positieve invloed op hun werk- of privé omgeving als zij op congruente wijze uiting geven aan hun innerlijke waarden en drijfveren. Zij bezielen daarbij anderen doordat zij hun persoonlijke missie leven en hun handelen continue toetsen aan hun persoonlijke waarden. Zo wordt het zingevingsniveau zichtbaar in hun gedrag en omgeving.

  De belemmeringen die optreden om op eigen wijze vorm te geven aan je bezieling, manifesteren zich doorgaans op het mentale, emotionele en fysieke niveau. Soms zijn er mentale overtuigingen die ons weerhouden om onze missie te leven, soms zijn we ons contact met wat zingeving verloren of maken we structureel keuzes die ons uitputten of ons weerhouden van onze bezieling.

  stermodel_B&P

  Werkwijze

  Het onderzoeken van je persoonlijke bezieling vraagt om vertraging en zelfreflectie. Daarom zal het eerste blok gericht zijn op het (her)vinden van je persoonlijke bezieling, dat doen we door rust, ruimte, reflectie, gesprekken met je groepsgenoten en door het gebruik van creatieve en inspirerende werkvormen die je ondersteunen in het persoonlijke ontwikkeltraject. Vanuit je innerlijke zoektocht gaan we aan de slag om jouw persoonlijke waarden en drijfveren zichtbaar te maken in inspirerende en congruente keuzes en gedrag. We zullen dag 3 en 4 gebruiken om je te trainen in gespreksvaardigheden vanuit geweldloze communicatie, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap en excellent onderhandelen. Deze vaardigheden zijn erop gericht om jouw persoonlijk invloed te vergroten in je werksituatie.

  We maken in de leergang gebruik van onder andere: literatuurstudie, actief zelfonderzoek in de vorm van reflectie en bezinningsopdrachten, fysieke – en ontspanningsoefeningen, interactieve theorieoverdracht, vaardigheidsoefeningen en rollenspelen, ontwikkelingsgerichte feedback en praktijkopdrachten.

  Dit resulteert in een afwisselende werkwijze die is gericht op het:

  • Vergroten van je persoonlijk inzicht
  • Vormgeven aan je persoonlijk leiderschap
  • Vergroten van je interpersoonlijke vaardigheden
 • Praktische informatie

  Open-inschrijving en in-company
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met Jeroen van den Dikkenberg of Silvia Blankestijn.

  Groepsgrootte
  De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

  Kosten
  De leergang ‘Bezieling en persoonlijk leiderschap’ bestaat uit een intakegesprek, 1 blok van 5 dagdelen, 2 afzonderlijke trainingsdagen van elk 2 dagdelen, een afsluitend gesprek en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
  De opleidingskosten bedragen € 1.650,- en de accommodatiekosten € 475,-. Dit is inclusief de overnachtingskosten van blok 1. De boeken en eventuele andere overnachtingen betaal je zelf.

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken