Post-HBO opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer

In deze gevorderde trainersopleiding leer je jezelf als belangrijkste trainingsinstrument in zetten binnen de dynamiek van teams en organisaties, en vergroot je je systemische interventiekunde.
De opleiding is gebaseerd op inzichten uit de groepsdynamica, organisatieopstellingen en fasen van teamontwikkeling.
Past deze opleiding bij jouw ambitie? Doe de test of vraag advies!

Opleiding tot systemisch teamtrainer en teamcoach

 • Post-HBO opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer

  Systemisch trainen: persoonlijke, team en organisatiedynamieken

  Leren begeleiden van team- en organisatiedynamiek

  Ben je op zoek naar diepgaand inzicht in de dynamiek en wetmatigheden van systemen? Merk je dat je gestructureerde trainingsaanpak niet meer toereikend is voor de groepsdynamica in een team? Wil je kernachtig leren interveniëren in team- en organisatiedynamiek?
  In de trainersopleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ leer je jezelf als belangrijkste trainingsinstrument patroondoorbrekend en met compassie in te zetten binnen ‘de jungle van een organisatie’, vergroot je je interventiekunde binnen intensieve groepsdynamische processen en krijg je vele praktisch toepasbare tools voor teamtraining en teamcoaching.
  In de opleiding ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als trainer te halen. Dit proces leer je ook in je eigen groepen begeleiden, zodat je teams en organisaties met ziel en zakelijkheid kunt trainen.

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  Maak de test of vraag advies

  Wanneer je twijfelt of deze opleiding past bij jouw ervaring als coach of trainer, maak dan onze test met onderstaande link of vraag advies via info@BPopleidingen, tel. 0317-425134.

  Welke opleiding past bij jouw ambitie als coach e/o trainer?

  Past deze opleiding bij jouw ambitie?

  ‘Een training volgen bij Silvia Blankestijn is een diepgaand proces ervaren waarbij je stap voor stap bij de kern komt.’ – Bianca Osinga, Zelfstandig trainer

  ‘Silvia Blankestijn heeft de kracht, helderheid en doeltreffendheid om vanuit compassie de confrontatie niet uit de weg te gaan.’ – Robbert Huser, Zelfstandig trainer

  Plaats en data
  Ede 13 mei 2019
  Ede 28 november 2019
  Erkenningen

  Post-HBO, NOBTRA, CEDEO, CRKBO

 • Voor wie?

  Trainers die op zoek zijn naar diepgaande interventiekunde in teams

  De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ is bedoeld voor trainers die zichzelf als kernachtig trainingsinstrument binnen team- en organisatiedynamiek willen ontwikkelen door

  • Hun eigen trainersrol en –patronen diepgaand te onderzoeken in het licht van hun systeem van herkomst;
  • Hun vakmanschap in het blootleggen en doorbreken van persoonlijke, team- en organisatiepatronen te versterken;
  • Het vergroten van hun team- en organisatiesensitiviteit.

  Gratis workshop Stermodel

  Maak kennis met het werkmodel van Blankestijn & Partners

  Wil je de werkwijze van Blankestijn & Partners ervaren? In onze gratis workshop maak je kennis met ons Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus, en krijg je alvast een voorproefje van onze werkwijze in de opleidingen.

  Gratis workshop Stermodel

  Gratis workshop Stermodel

  Deze trainersopleiding is gericht op trainersniveau 4: Trainingen op het gebied van teamontwikkeling. Je leert om de zes de ontwikkelingsniveaus van ons Stermodel gelijktijdig toe te passen op de collectieve teampatronen en op de individuele patronen van de teamleden.
  Voorafgaand aan de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ (trainersniveau 4) volg je eerst de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’ (niveau 1 en 2), en ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ (niveau 3) of ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’ (verdiepende coachingsopleiding op EMCC-niveau 2). De uitgebreide toelatingscriteria vind je hieronder.

  Opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer

  Toelating
  Voor mensen die intern doorstromen binnen Blankestijn & Partners vindt de toelating plaats op basis van een reflectieopdracht en voortgangsgesprek met een opleider uit de opleidingsmodule die je hiervoor hebt gevolgd (Persoonlijk procestrainer of Coachen met ziel en zakelijkheid). In dit gesprek wordt je trainersontwikkeling en competentieniveau besproken, en bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor deze vervolgopleiding.
  Voor mensen die ‘van buiten’ instromen vindt toelating plaats op basis van hun CV, een motivatiebrief, reflectieopdracht en intakegesprek. Hierin wordt getoetst of het gewenste competentieniveau als trainer aanwezig is en voldoende diepgaand zelfinzicht. Bij toelating worden de persoonlijke en professionele leerdoelen voor de opleiding bepaald.

  Toelatingscriteria:

  • Minimaal hbo denk-/werkniveau en drie jaar werkervaring;
  • Trainersopleiding niveau 3 ‘Persoonlijk procestrainer’ gevolgd, of een NOBTRA-erkende trainersopleiding op niveau 2 (zoals ‘Vaardigheidstrainer’) én een verdiepende coachingsopleiding (zoals ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’);
  • Het ondersteunt je leerproces als je al als trainer aan de slag bent, maar je kunt de opleiding ook gebruiken voor een loopbaanswitch naar het trainersvak;
  • Inzicht en zelfreflectie op je persoonlijke patronen en hoe deze je trainerschap beïnvloeden.

  Veel of weinig trainerservaring?
  Ervaren trainers leren in deze trainersopleiding om hun kennis en ervaring toe te passen op de intensieve groeiprocessen binnen teams en organisaties. Omdat teamtrainingen ander leiderschap en deels ander soortige interventies van de trainer vraagt dan vaardigheidstrainingen, moeten ervaren trainers vaak ook iets afleren.
  Mensen die direct doorstromen vanuit een niveau-3-trainersopleiding willen doorgaans hun rugzak als trainer direct vullen met een breed pakket aan trainingsmogelijkheden, of ze hebben de ambitie om hun trainersloopbaan met name te richten op het begeleiden van teams.
  Door het diepe persoonlijke werk in deze vervolgopleiding en de vele groepsdynamische teamoefeningen dagen we elke trainer maximaal uit om zowel persoonlijk als professioneel te groeien naar een teamtrainer met ziel en zakelijkheid.

  Post-HBO registratie
  De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ is door het CPION Post-HBO erkend. Dit houdt in dat je diploma ‘Systemisch teamtrainer en teamcoach’ wordt ingeschreven in het Post-HBO register.

  NOBTRA-erkende trainersopleiding
  Van de weinige opleidingsinstituten met een door de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers) gecertificeerde trainersopleiding, is Blankestijn & Partners het enige opleidingsinstituut met meerdere NOBTRA-erkende trainersopleidingen: ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer’, ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer’ en ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’.
  De NOBTRA is de beroepsvereniging van en voor trainers, en zet zich in voor de kwaliteitsborging van trainers in Nederland. De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ is bij uitstek geschikt voor trainers die de competenties van Trainer-NOBTRA al in huis hebben, en verdiepend kunnen trainen of coachen.

 • Resultaat

  Systemische persoonlijke en professionele ontwikkeling als trainer

  Na het volgen van deze post-HBO geregistreerde en NOBTRA-erkende trainersopleiding ben je trainer met ziel en zakelijkheid op het gebied van teamtraining en teamcoaching.

  • Je hebt kennis en inzicht in de wetmatigheden van systemen.
  • Je hebt diepgaand inzicht in je patronen en trainersrol vanuit je familiesysteem, en hoe je hier effectief mee kunt omgaan bij heftige groepsdynamiek.
  • Je kunt de kern van de vraag van een opdrachtgever omzetten in een trainingsprogramma dat bijdraagt aan het leren binnen de organisatie.
  • Je kunt met compassie kijken naar ‘de jungle van de organisatie’, zonder oordeel en zonder ingezogen te worden.
  • Je hebt praktische handvatten om te werken met methodieken uit het systemisch werken van Hellinger.
  • Je kunt jezelf als instrument inzetten om persoonlijke en teampatronen zichtbaar te maken.
  • Je kunt effectief interveniëren op storingen, patronen en emoties in het hier-en-nu en de teamleden uitdagen om ineffectief gewoontegedrag te doorbreken.
  • Je kunt een team stap voor stap begeleiden naar meer zelfsturing en vitale samenwerking.

  Erkenningen opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer

  NOBTRA, CEDEO, CRKBO

  De opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer is Post-HBO geregistreerd en NOBTRA erkend. Als opleidingsinstituut zijn wij CEDEO en CRKBO erkend.

  Post HBO erkenning

  Erkenningen opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer

  Examen
  Indien je ervoor kiest om deze trainersopleiding af te sluiten met het examen, dan bewijs je in de praktijk dat je

  • Jezelf effectief als trainingsinstrument inzet tijdens uitdagende groepsdynamische situaties
  • Je trainerscompetenties inzet om het team en de individuele teamleden te begeleiden bij het versterken van hun zelfsturend vermogen
  • Teamtraining verbindt met het leren binnen de organisatie

  Na het succesvol afleggen van je examen ontvang je het NOBTRA-erkende post-HBO registerdiploma ‘Trainer teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap’.

 • Programma

  Organisatieopstellingen, groepsdynamica en teamontwikkeling

  De opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen. Wanneer je de opleiding wilt afsluiten met een Post-HBO registratie, werk je toe naar een tweedaagse teamtraining.

  • Blok 1: De trainer en zijn systeem
  • Blok 2: Groepsdynamica in teams en organisaties
  • Blok 3: Teamtraining & teamcoaching
  • Blok 4: Team- en organisatieopstellingen
  • Blok 5: Praktijkcasuïstiek
  • Facultatieve eindtoets: Tweedaagse teamtraining

  Binnen onderstaand programma ervaar je hoe het is om binnen een groep op het scherpst van de snede te worden begeleid in je persoonlijke ontwikkeling en krijg je opdrachten op maat die je helpen om het beste uit jou als trainer te halen.

  Trainingstheorieën Trainingsmethodieken
  • Systeemdenken
  • De lerende organisatie
  • Systemisch werken van Hellinger
  • Fasen in teamontwikkeling
  • De wetten van het systeem
  • Familieopstellingen
  • Stermodel, de 6 ontwikkelingsniveaus
  • Teamcoaching
  • Geweldloze communicatie
  • Organisatieopstellingen

  Blok 1: De trainer en zijn systeem

  • De drie wetten van systemisch werken
  • Je systeem van herkomst en de rol die je als trainer inneemt
  • De patronen, gave en opgave die je meekrijgt uit je systeem
  • De werking van het persoonlijke en collectieve geweten in organisaties
  • Op zoek naar de essentie van de team- of organisatieopdracht
  • Afsluiten van een resultaatgericht leercontract

  Blok 2: Groepsdynamica in teams en organisaties

  • Herkennen van veel voorkomende dynamieken in teams en organisaties
  • Het oerdilemma: erbij horen of uitgestoten worden
  • Versterken van je persoonlijk leiderschap binnen groepsdynamiek
  • Persoonlijk leiderschap versus lidmaatschap, jezelf zijn versus de groepsnormen
  • Wat is (schijn)veiligheid en hoe kun je dit beïnvloeden?
  • Integer omgaan met macht en leiderschap van jezelf en anderen

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

  Dit e-book van Silvia Blankestijn bevat praktische handvatten, duidelijke interventies, en werkvormen die je direct kunt toepassen. Je kunt het e-book gratis downloaden.

  Download e-book

  E-book Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

  Blok 3: Teamtraining & teamcoaching

  • De fasen van teamontwikkeling als interventiewijzer
  • Intrainen van samenwerkings- en zelfsturingsvaardigheden
  • Emoties en storingen verzilveren als belangrijke leermomenten
  • De vijf disciplines van een lerende organisatie
  • Mentale modellen in team en teamleden
  • Teamcoaching binnen het systeem van de organisatie

  Blok 4: Team- en organisatieopstellingen

  • Vaak terugkerende thema’s binnen organisatiesystemen
  • De rol van de manager en jouw houding als begeleider
  • Conflicten oplossen middels opstellingen
  • Verschillende soorten van organisatieopstellingen
  • Welke elementen stel je op bij organisatieopstellingen
  • De mogelijkheden en grenzen van teamopstellingen

  Blok 5: Praktijkcasuïstiek

  • Supervisie over lastige praktijkcasuïstiek
  • Teampatronen in het hier-en-nu bespreken
  • Lerend omgaan met heftige groepsdynamiek
  • Interveniëren ‘op het scherpst van de snede’
  • Valkuilen van de teamcoach
  • Vergroten van jouw impact als trainer

  Facultatieve eindtoets: Tweedaagse teamtraining

  • Acquisitie en persoonlijke presentatie binnen organisaties
  • Opdrachtgesprek en intake van 2-daagse teamtraining
  • De teamdynamiek binnen de organisatiecultuur
  • Een team naar een volgende ontwikkelingsfase begeleiden
  • Versterken van samenwerkingsvaardigheden in het team
  • Resultaat en transfergericht trainen van een team
 • Aanpak

  Blended learning

  Gedurende de vervolgopleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ op trainersniveau 4 werk je systemisch aan je persoonlijke ontwikkeling als trainer, en ontwikkel je de scherpte, sensitiviteit en vakmanschap om team- en organisatiedynamiek resultaatgericht te begeleiden naar succesvolle samenwerking.
  Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als trainer.

  Je verdiept je in de theorie, onderzoekt je eigen patronen en die van een team of organisatie. Voor het facultatieve examen acquireer, ontwikkel en geef je een tweedaagse teamtraining binnen een organisatiecontext. Waarschijnlijk komt het thema waarin je je verdiept hebt terug in je training.

  De aanpak van Blankestijn & Partners is erop gericht om het maximale uit jou als trainer te halen door middel van blended learning, en opdrachten en oefening op maat voor jouw persoonlijke leerdoelen.

  Voortgangs- of intakegesprek
  Voortgangsgesprek
  Voor mensen die intern doorstromen binnen Blankestijn & Partners vindt de toelating plaats op basis van een reflectieopdracht en voortgangsgesprek met een opleider uit de opleidingsmodule die je hiervoor hebt gevolgd (Procestrainer of Coachen met ziel en zakelijkheid). In dit gesprek

  • wordt je trainersontwikkeling en competentieniveau besproken.
  • Bij toelating bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor deze vervolgopleiding.

  Intakegesprek
  Voor mensen die ‘van buiten’ instromen vindt toelating plaats op basis van hun CV, een motivatiebrief, reflectieopdracht en intakegesprek. Hierin

  • wordt getoetst of het gewenste competentieniveau als trainer aanwezig is en voldoende diepgaand zelfinzicht.
  • Bij toelating bepaal je je persoonlijke en professionele leerdoelen voor de opleiding.

  Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
  Gedurende de opleiding reflecteer je voortdurend op je rol, patronen en interventies als teamtrainer. Zelfreflectie is een belangrijk instrument om als trainer te blijven groeien. Aan het begin van de trainersopleiding maak je een POP voor jouw persoonlijke en competentieontwikkeling. Je doet dit aan de hand van

  • het competentieprofiel ‘Teamtrainer en teamcoach’ van Blankestijn & Partners, dat gebaseerd is op de criteria van de NOBTRA (Nederlandse Orde van Beroepstrainers)
  • je persoonlijke ontwikkelingsdoelen uit het voortgangs- of intakegesprek

  Loopbaanontwikkeling
  Gedurende de opleiding ben je actief aan de slag met het bouwen aan jouw toekomst als trainer. Dat doe je door

  • te reflecteren op je trainerschap en je loopbaanambities
  • je theoretisch en in de praktijk te verdiepen in een groepsdynamisch thema dat je raakt
  • het maken van een persoonlijk en realistisch loopbaanplan

  En facultatief tijdens het examentraject:

  • ervaring op te doen met acquireren en contacten te leggen met mogelijke opdrachtgevers
  • ervaring op te doen met een teamtraining, zodat je dit mee kunt nemen in je persoonlijke presentatie.

  De opleidingsdagen
  De opleiding bestaat uit 5 trainingsblokken van twee dagen (van 9.15 – 17.00 uur), welke eens per maand plaatsvinden. De werkwijze is praktisch en intens: leren door doen en diepgaand reflecteren op jezelf als trainingsinstrument. Je oefent veelvuldig in de rol van trainer, krijgt feedback en onderzoekt je gave en opgave als trainer. Binnen de verschillende oefeningen werk je voortdurend aan jouw persoonlijke leerdoelen en krijg je oefeningen en uitdagingen op maat om het beste uit jou als trainer te halen. Onze efficiënte opleidingsprogramma’s staan garant voor een hoog leerrendement.

  Ontwikkelingspunt.nl

  Gratis online toolbox voor coaches, trainers en managers

  Op onze gratis online toolbox, www.Ontwikkelingspunt.nl, vind je methodieken, theoretische bagage, tips en werkvormen voor coaches, trainers en managers.

  Ontwikkelingspunt.nl - online toolbox

  Ontwikkelingspunt.nl

  Literatuurstudie
  Je bestudeert literatuur op het gebied van familie- en organisatieopstellingen, de lerende organisatie, groepsdynamica en teamontwikkeling. Per opleidingsblok wordt aangegeven wat je uit de verplichte literatuur bestudeert. Daarnaast verdiep je je in een groepsdynamisch thema dat je raakt vanuit je persoonlijke ontwikkeling, ervaring in groepen en ambities als trainer.

  Intervisie
  Je intervisiegroep is een oefengroep systemisch (samen)werken. Je ondersteunt elkaar bij het versterken van je persoonlijk leiderschap in een groep, verdiept je inzicht in groepsdynamica en vergroot je competenties op het gebied van teamtraining.
  Gedurende de opleiding kom je vier keer met je intervisiegroep bij elkaar. Bij het facultatieve examen horen twee extra intervisiebijeenkomsten, waarin je elkaar ondersteunt bij de praktijktraining. De intervisiebijeenkomsten worden inhoudelijk aangestuurd door Blankestijn & Partners.

  Praktische voorbereidingsopdrachten
  Per opleidingsdag krijg je een voorbereidingsopdracht bestaande uit literatuurstudie, zelfreflectie en praktische opdracht, zoals het bestuderen van team- en organisatiedynamiek in de praktijk, oefenen met methodieken of uitwerken van een lastige praktijksituatie.

  Examen voor Post-HBO registratie en NOBTRA-erkend diploma
  Je kunt deze trainersopleiding op trainersniveau 4 afsluiten met een examen, waardoor je een NOBTRA-erkend en post-HBO registerdiploma behaald als ‘Trainer teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap’. Het examen bestaat uit een drietal deeltoetsen en een eindtoets:

  Deeltoetsen

  • Persoonlijk reflectieverslag over je systemische bagage en hoe je hiermee omgaat als teamtrainer.
  • Video-analyse van je competenties als teamtrainer.
  • Systemisch adviseren en programmeren van de teamtraining van je eindtoets.

  Eindtoets

  • Het geven van de tweedaagse teamtraining, waarin je door een opleider beoordeeld wordt op de trainerscompetenties van het competentieprofiel ‘Teamtrainer en teamcoach’ van Blankestijn & Partners

  Behalve toetsing is het examentraject een extra groeistap in je trainersontwikkeling, waarin je je opgedane kennis en vaardigheden samenbrengt en toepast in de praktijk.
  Je kunt de opleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ ook volgen zonder het afsluitende examen.

 • Praktische informatie

  In-company en data open-opleiding
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding en de diploma-uitreikingen vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

  Studiebelasting
  De opleiding bestaat uit 5 maandelijkse opleidingsblokken van 2 dagen.
  Daarnaast  moet je tussen de blokken rekening houden met 16 tot 20 uur literatuurstudie, praktijkopdrachten en intervisie.

  Aanmelding
  Je meldt je aan door middel van een aanmeldingsformulier op deze pagina. De definitieve toelating vindt plaats na een voortgangsgesprek met een opleider uit je vorige opleiding, of een intakegesprek met de opleidingscoördinator als je ‘van buiten instroomt’. Tijdens dit gesprek worden tevens je persoonlijke leerdoelen als trainer worden besproken.

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Abonneer je op onze nieuwsbrief

  Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe startdata van onze opleidingen, en maandelijks een inspirerend artikel ontvangen over coachen, trainen, teamcoachen of coachend leiderschap? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief!

  Abonneer je op de nieuwsbrief van Blankestijn & Partners

  Startdata opleidingen en maandelijkse inspiratie

  Kosten
  De vervolgopleiding ‘Trainen met ziel en zakelijkheid 4: Systemisch teamtrainer’ bestaat uit vijf tweedaagse opleidingsblokken van elk vier dagdelen en diverse aanvullende opdrachten gebaseerd op blended learning.
  De opleidingskosten, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner, bedragen € 3.250,- en de accommodatiekosten € 565,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf.
  De kosten voor het post-HBO registerexamen en je NOBTRA-erkende diploma zijn € 1.050,-. De accommodatiekosten worden aan de opdrachtgever van je praktijktraining doorberekend.
  In verband met onze CRKBO-erkenning is deze trainersopleiding vrijgesteld van BTW.
  Kortingsregeling:
  Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld.

Ervaringen van cursisten

Meer ervaringen

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken