De intervisiebegeleider

In deze inspirerende training krijg je inzicht in je rol als intervisiebegeleider, leer je intercollegiale leerprocessen opstarten en begeleiden, en onderzoek je de plek van intervisie binnen jouw organisatie.

Inspirerende en duurzame intervisie faciliteren

 • De intervisiebegeleider

  Intercollegiale leerprocessen opzetten en begeleiden

  Ga je intervisiegroepen begeleiden en/of helpen opstarten? Ben je op zoek naar praktische handvatten om intercollegiale consultatie te faciliteren?
  In de driedaagse training ‘De intervisiebegeleider’ krijg je inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden van intervisie en oefen je met het opstarten en begeleiden van intercollegiale leerprocessen. Aan de hand van onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders werk je gericht aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling als intervisiebegeleider

  Competentiewijzer voor intervisiebegeleiders

  - De intervisiebegeleider als persoon - Intervisievaardigheden - Begeleiden van leerprocessen - Groepsdynamica - Intervisiemethodieken

 • Voor wie?

  De training ‘De intervisiebegeleider’ is bedoeld voor mensen die

  • Intervisiegroepen (gaan) begeleiden;
  • Op zoek zijn naar praktische tools als intervisiebegeleider;
  • Hun eigen rol als intervisiebegeleider kritisch onder de loep willen nemen.
 • Resultaat

  Na de training ‘De intervisiebegeleider’

  • Heb je inzicht in de essentie van intervisie, in de factoren die intervisie succesvol maken en in je rol als intervisiebegeleider
  • Ben je je bewust je kwaliteiten, valkuilen, persoonlijke triggers, en uitdagingen als intervisiebegeleider, en kun je hier effectief mee omgaan
  • Heb je je vaardigheden voor het begeleiden van duurzame intervisie vergroot
  • Kun je de leer- en ontwikkelingsprocessen binnen de intervisiegroep begeleiden gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid)
  • Heb je kennis en inzicht in groepsdynamica en de invloed hiervan op duurzame intervisie, en kun je hierin sturen vanuit je rol als intervisiebegeleider
  • Ken je een palet aan bruikbare intervisiemethodieken en kun je deze begeleiden.
 • Programma

  Het trainingsprogramma wordt op maat gemaakt binnen de organisatieontwikkelingen. De vijf pijlers van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners vormen hierbij de rode draad:

  • De intervisiebegeleider als persoon
  • Intervisievaardigheden
  • Begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen
  • Groepsdynamica
  • Intervisiemethodieken

   Dag 1: Het voortraject en het opstarten van intervisie

  • Contracteren: het doel en de onderstroom bij opdrachtgever en intervisieleden (belangen, [verborgen] doelen, gewenste resultaten, onderliggende overtuigingen en emoties)
  • Randvoorwaarden voor effectieve en inspirerende intervisie
  • Inzicht in de basisprincipes van leren en ontwikkelen: zelfreflectie en feedback
  • Het kernkwadrant als intervisiemethodiek
  • Persoonlijke kracht en ontwikkelingspunten van de intervisiebegeleider
  • Groepsdynamica: bouwen aan een open, veilig en leerzaam intervisieklimaat

  Dag 2: Persoonlijke ontwikkeling, coach- en intervisievaardigheden

  • Intervisiemethodiek: de incidentmethode begeleiden
  • Met welke casuïstiek ga je wel/niet aan de slag?
  • Een lerende intervisiegroep creëren
  • Vragen stellen die het bewustzijn vergroten met het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus
  • De rol en taken van de intervisiebegeleider; omgaan met eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor leerresultaten
  • Krachtenveldanalyse van het systeem en de invloed op de intervisie (tevens intervisiemethodiek)

  Dag 3: Groepsdynamica en uitdagende praktijkcasuïstiek

  • Omgaan met weerstand en vergroten van veranderingsbereidheid
  • Inzicht in wetmatigheden in groepen en systemen
  • Omgaan met eigen emoties en emoties in de intervisiegroep
  • Intervisiemethodiek: de clinic-methode
  • Lerend omgaan met groepsdynamiek in relatie tot leerdoelen
  • Verder oefenen met coach- en intervisievaardigheden
  • Intervisiemethodiek: De hoeden van de Bono
 • Aanpak

  ‘De intervisiebegeleider’ is een intervaltraining van 3 dagen. Voorafgaand aan de training bepaal je je persoonlijke leerdoelen aan de hand van de competentiewijzer voor intervisiebegeleiders van Blankestijn & Partners.
  Ter voorbereiding van elke trainingsdag krijg je een opdracht bestaande uit literatuurstudie en een praktijkopdracht. Tijdens de opleidingsdagen wordt geleerd volgens de principes van ervarend leren: korte theorie overdracht, veel praktijkgericht oefenen, feedback en reflectie op persoonlijke leerdoelen.

 • Praktische informatie

  Deze opleiding wordt alleen in-company gegeven, en kan als zodanig op maat gemaakt worden voor je organisatie.
  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen van den Dikkenberg: 0317 – 42 51 34.

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken