Foto Hidde

Hidde Kielen

Opleider

“Met beide benen op de grond, werken aan groei!”

De nieuwsgierigheid naar iemands kwaliteiten, het geduld bij het begeleiden van leerprocessen en mijn ‘down to earth’ aanpak vormen de basis van wie ik ben als trainer, opleider en coach.

Met een achtergrond als maatschappelijk werker was ik ruim twaalf jaar actief in het sociaal domein. Ik heb me o.a. bezig gehouden met het coachen van mensen met complexe vraagstukken als het hebben van een gezond financieel bestaan en het ontwikkelen van mentale veerkracht.

Als rode draad in mijn carrière zet ik mezelf, met veel voldoening, in op het bevorderen en vergroten van deskundigheid en vakmanschap van professionals.

Om een kwaliteitsslag te maken in mijn eigen vakmanschap heb ik de opleidingen Trainen met Ziel en Zakelijkheid en Coachen met Ziel en Zakelijkheid bij Blankestijn & Partners met veel plezier en succes gevolgd.

Ik heb les gegeven aan verschillende hogescholen en werk bij Blankestijn & Partners als opleider en trainer op het gebied van coachen, trainen en intervisiebegeleiding.

De feedback die ik vaak krijg is dat ik door rust, duidelijkheid en een gezonde dosis humor leereffect en bewustwording bij de deelnemer weet te creëren. Ik deins er niet voor terug om de gevoelige snaar te raken, altijd vanuit een warm-betrokken en empathische houding.

Contact

Hidde Kielen
E-mail: info@BPopleidingen.nl
Telefoon: 0317-425134