Executive coaching

De beste spelers verdienen de beste coach om zichzelf scherp, vitaal en geïnspireerd te houden. Houd jezelf onder de loep, krijg kritische back-up en laad je op.

Voor wie:

Executive coaching is geschikt voor leidinggevenden en managers die

 • Zich willen bezinnen op hun werk
 • Hun bezieling (meer) willen aanboren
 • Geconfronteerd willen worden met hun sterke en zwakke kanten
 • Ineffectief gedrag willen doorbreken
 • Willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
 • Effectiever willen leidinggeven

 

De beste spelers verdienen de beste coach

Tijdens de coaching werk je doelgericht en diepgaand aan je persoonlijke ontwikkeling. Je werkomgeving wordt betrokken bij je ontwikkelingsproces, bijvoorbeeld door middel van 360o feedback. Hierdoor krijgt je enerzijds inzicht in mogelijke blinde vlekken, en wordt de coaching anderzijds optimaal toegesneden op je werksituatie.
De werkwijze tijdens het coachingstraject is gebaseerd op de principes van ervarend leren en empowerment:

 • Je praktijkervaringen en persoonlijke leerdoelen vormen de uitgangspunten van de coaching.
 • Bewustwording en ontwikkeling van persoonlijke kracht en kwaliteiten vormen een continu aandachtspunt tijdens de begeleiding.

Hierbij worden nieuwe inzichten en ervaringen steeds geïntegreerd op alle zes de niveaus van het Stermodel: gedrag, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en omgevingsniveau.
Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende methodieken, zoals opdrachten voor zelfonderzoek, Transactionele analyse, NLP (NeuroLinguistisch Programmeren), Familie- en organisatie opstellingen en RET (Rationele EffectiviteitsTraining).

In een coachingstraject bij Blankestijn & Partners kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

Intakegesprek
Het traject start met een intakegesprek tussen jou en je coach. Hierin maak je kennis met je coach en formuleer je je persoonlijke leerdoelen. Tevens wordt het aantal coachingsbijeenkomsten vastgesteld en de globale lijn en werkwijze van het coachingstraject.

Coachingsbijeenkomsten I
De coachingsbijeenkomsten vinden doorgaans eens in de twee weken plaats in een coachingsruimte van Blankestijn & Partners te Wageningen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt stap voor stap gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een korte, concrete en praktische actieplanning gemaakt. Hiermee gaat je aan de slag in j werkpraktijk. Je maakt hierover een kort reflectieverslag.

Tussentijdse evaluatie
Halverwege het coachingstraject vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Hierin worden de ontwikkelingen ten aanzien van de leerdoelen geëvalueerd. Op basis hiervan kunnen de persoonlijke leerdoelen worden aangescherpt.

Coachingsbijeenkomsten II
De frequentie van deze bijeenkomsten wordt in onderling overleg bepaald. In de praktijk blijkt dat het in het tweede gedeelte van het traject prettig kan zijn als de tussentijdse integratietijd wat langer wordt dan twee weken.
De (bijgestelde) leerdoelen blijven de leidraad van de coachingsbijeenkomsten.
De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met het opstellen van een concreet actieplan voor het komend half jaar en wordt onderzocht welke ondersteuning je hierbij nodig hebt. 

Resultaat

Voorafgaand aan het coachingstraject worden de gewenste resultaten concreet en meetbaar vastgesteld. Zo is het gehele coachingstraject maatwerk.

 

Executive coaching is onder andere mogelijk op – een combinatie van – de volgende thema’s:

 • Persoonlijk leiderschap
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Situationeel leidinggeven
 • Persoonlijke belemmeringen en krachtbronnen
 • Visie-ontwikkeling
 • Bezielend leiderschap
 • Omgaan met conflicten en emoties
 • Stressmanagement
 • De manager als coach

Data, kosten en aanmelding

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze coaches kun je contact opnemen met executive coach ir. Silvia Blankestijn, directeur Blankestijn & Partners.

Erkenningen van Blankestijn & Partners

Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit

Blankestijn & Partners wil uitmuntende coaches, trainers, intervisors en teamcoaches opleiden, die zich onderscheiden in kwaliteit, in vakmanschap en in hun impact op de groei en ontwikkeling van mensen, teams en/of organisaties.

Erkenningen, Certificeringen en PE-punten zijn een manier om de kwaliteit van onze opleidingen én van onze afgestudeerde coaches, trainers en teamcoaches te waarborgen. Daarom laten wij onze opleidingen en organisatie toetsen.


Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches