Het Stermodel en Single, Double, Triple loop Trainen

In dit blog krijg je inzicht in hoe het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en het Model voor Single, Double en Triple loop Trainen met elkaar verbonden zijn.


Blog Stermodel en single, double en triple loop trainen

In dit blog krijg je inzicht in hoe het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus en het Model voor Single, Double en Triple loop Trainen met elkaar verbonden zijn.
Het blog begint met een korte introductie van het Stermodel, waarna het Stermodel wordt verbonden met het Model voor Single, Double en Triple loop Trainen. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op single loop trainingen, double loop trainingen en triple loop trainingen in relatie tot het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus. Met concrete voorbeelden van single, double en triple loop trainingen die in de praktijk worden gegeven.

Het Stermodel en de zes ontwikkelingsniveaus

Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus geeft inzicht in de patronen die onze communicatie en samenwerking met anderen beïnvloeden, en biedt een kader voor professionele en persoonlijke ontwikkeling in trainingen.

Zingevingsniveau
Het zingevingsniveau is de kern van wie we zijn, uitgedrukt in aspecten als persoonlijke waarden, innerlijke drijfveren, visie of missie.

Gedragsniveau
Op het gedragsniveau wordt zichtbaar in hoeverre we onze diepste drijfveren vormgeven in onze communicatie en samenwerking met anderen.

Omgevingsniveau
De mensen in onze omgeving reageren op ons gedrag, en spiegelen ons daarmee of we met ons gedrag de resultaten en effecten bereiken die we voor ogen hebben.

Patronen op de onderstroom
De mate waarin we onze zingeving tot uiting brengen in onze communicatie en samenwerking, wordt niet alleen bepaald door onze communicatieve vaardigheden (gedragsniveau), maar ook door de onzichtbare patronen die ons gedrag beïnvloeden.

Deze onzichtbare patronen kunnen bestaan uit

 • mentale overtuigingen (mentale ontwikkelingsniveau),
 • gevoelens en emoties (emotionele ontwikkelingsniveau) en/of
 • lichamelijke signalen (fysieke ontwikkelingsniveau).

In het Stermodel zijn deze zes ontwikkelingsniveaus, die onderling met elkaar zijn verbonden, als volgt weergegeven:

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus_Blankestijn & Partners

Figuur: Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Word Vaardigheidstrainer en Trainer Persoonlijke Ontwikkeling

NOBTRA erkende opleiding waarin je leert trainen op de bovenstroom en onderstroom, en je persoonlijke impact als trainer vergroot.
Leer het trainersvak!

Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid

Het Stermodel en single, double en triple loop leren

Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus vormt een perfect referentiekader voor het single, double of triple loop trainen.

Single loop leren
Binnen het Stermodel bestaat de bovenstroom uit het gedrag en omgevingsniveau; samen vormen zij het single loop leren. Trainingen die gebaseerd zijn op single loop leren zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en inoefenen van nieuw, effectiever gedrag.

Double loop leren
Het mentale, emotionele en fysieke niveau op de onderstroom vormen samen de leer loop van de patronen. Het double loop trainen betreft het gedrag en omgevingsniveau op de bovenstroom en het mentale, emotionele en/of fysieke niveau op de onderstroom. Deze trainingen zijn gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag (leer loop van vaardigheden) én op het onderzoeken van belemmerende patronen en persoonlijk empowerment (leerloop van patronen).

Triple loop leren
Het zingevingsniveau van het Stermodel vormt de diepe onderstroom van leren en ontwikkelen. Wanneer de leerloop van de zingeving wordt toegevoegd aan een double loop trainingsprogramma, ontwikkel je een triple loop training. De training is dan gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, persoonlijk empowerment en eigen zin-geving.

Model voor single, double en triple loop trainen

Figuur: Model voor single, double en triple loop trainen

Het Stermodel en single loop trainen

Het gedrag- en omgevingsniveau van het Stermodel vormen samen de bovenstroom. Trainingen die zich hierop richten, noemen we single loop trainingen. Het zijn trainingen op het gebied van communicatieve of management vaardigheden.
Het gedrag van een deelnemer heeft effect op de mensen in zijn omgeving, en omgekeerd heeft het gedrag van de mensen in zijn omgeving invloed op het gedrag van de deelnemer. Actie is reactie.
In een single loop training worden de deelnemers bewuster van hun gedrag en het effect hiervan op hun omgeving.

Single loop leren voor trainingen communicatieve en management vaardigheden

Figuur: Single loop leren voor trainingen communicatieve en management vaardigheden

Voorbeelden van single loop trainingen zijn trainingen

 • Presentatietechnieken
 • Klantgericht communiceren
 • Adviesvaardigheden
 • Onderhandelen met de Harvard methode
 • Situationeel leidinggeven

Het Stermodel en double loop trainen

Wanneer het inoefenen van nieuwe vaardigheden en het oefenen met nieuw gedrag niet resulteert in zichtbare gedragsverandering in de praktijk, is het aan te raden om de vaardigheidstraining uit te breiden met een verdieping naar de onderstroom. Je voegt dan de leerlaag van de patronen toe aan het gedrag- en omgevingsniveau; de single loop training wordt een double loop training.
Binnen het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus vormen het mentale, emotionele en fysieke niveau de leerlaag van de patronen. In een korte training moet je doorgaans kiezen of je de double loop richt op de mentale overtuigingen, de gevoelens en emoties, of de fysieke signalen.
Op welk niveau je het verdiepende patroon ook opneemt in je trainingsprogramma, het te onderzoeken patroon wordt altijd gekoppeld aan het trainingsthema op de bovenstroom. Hiermee is in een double loop training de verdieping op de onderstroom gericht op het versterken van de zichtbare resultaten op de bovenstroom.

Double loop leren voor trainingen leiderschap en persoonlijke ontwikkeling

Figuur: Double loop leren voor trainingen leiderschap en persoonlijke ontwikkeling

Voorbeelden van double loop trainingen zijn trainingen

 • Stressmanagement
 • Assertiviteit
 • Conflicthantering
 • Coachend leiderschap
 • Leiding geven aan verandering

Het Stermodel en triple loop trainen

Bij een triple loop training wordt het zingevingsniveau van het Stermodel toegevoegd aan de double loop training, waardoor een triple loop leerproces wordt gecreëerd. Op het zingevingsniveau is geen sprake van patronen; als je verbinding hebt met je eigen zingeving is het een grote inspiratie- en energiebron.

Wanneer deelnemers geen of weinig in verbinding staan met hun zingeving, kun je daar in je training op twee manieren aan werken:

 • De meest voor de hand liggende manier is om in je trainingsprogramma opdrachten en oefeningen op te nemen, die de deelnemers helpen om hun eigen bezieling en inspiratie te onderzoeken.
 • Een aanvullende manier is om de patronen op het emotionele, mentale en/of fysieke niveau te onderzoeken, die het contact met de eigen zingeving belemmeren. Zo kan er sprake zijn van overtuigingen als ‘zingeving is vaag en zweverig’, gevoelens van angst om de eigen drijfveren niet te kunnen realiseren of fysieke spanning rondom het hart, een fysieke ingang naar diepere drijfveren.

In alle gevallen wordt ook het zingevingsniveau in een training gekoppeld aan het zichtbare gedrag op de bovenstroom en de impact op de omgeving.

Triple loop leren voor transformationele trainingen

Figuur: Triple loop leren voor transformationele trainingen

Voorbeelden van triple loop trainingen zijn trainingen

 • Persoonlijk leiderschap
 • Werkgeluk
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Inspirerend leidinggeven
 • Transformationeel leiderschap

Single, double en triple loop trainen met Stermodel

Alle ontwikkelingsniveaus van het Stermodel beïnvloeden elkaar. Ook een single loop training kan indirect invloed hebben op de onderliggende patronen. Door de deelnemers tijdens de training een succeservaring te geven met het inzetten van ander gedrag, overwinnen ze bijvoorbeeld hun onzekerheid of worden ze zich bewust dat de overtuiging die het ‘oude gedrag’ in stand hield in de praktijk niet klopt met de feiten.
In een single loop training wordt deze onderstroom niet expliciet besproken. De kracht van de feedback en de succeservaring is dan genoeg om ander gedrag in de praktijk in te zetten.

In een double loop training zet je de patronen op het emotionele, mentale en/of fysieke niveau expliciet op de kaart in je trainingsprogramma, omdat deze het inzetten van het gewenste nieuwe gedrag te veel belemmeren. De kracht van een double loop training zit hem in de combinatie van verdiepende persoonlijke inzichten (empowerment) en het gedegen inoefenen van nieuwe vaardigheden en het gewenste effectieve gedrag.

Het zingevingsniveau van het Stermodel kan in een trainingsprogramma direct gecombineerd worden met het gedrag en omgevingsniveau van de bovenstroom. In deze double loop trainingsvariant wordt de krachtbron van de zingeving aangeboord en leert de deelnemer praktische vaardigheden om zijn zingeving tot uiting te brengen in zijn communicatie. De leerlaag van de patronen wordt dan overgeslagen.

In een triple loop training worden alle zes niveaus van het Stermodel gecombineerd in drie leer loops die elkaar versterken. In dergelijke transformationele trainingen wordt gereflecteerd op de diepe onderstroom van zingeving, worden kernpatronen onderzocht die de deelnemers belemmeren om voluit vanuit hun bezieling en inspiratie te werken of leven, en krijgen de deelnemers handvatten en vaardigheden om in hun dagelijks werk en leven vorm te geven aan hun diepste drijfveren.

De kunst voor de trainer is om de diepte en intensiteit van zijn training af te stemmen op de trainingsdoelen, de huidige en gewenste situatie in het gedrag van de deelnemers, en de ervaring van de deelnemers met professionele en persoonlijke groei.
Een trainingsprogramma met impact kan dan zowel een single, double als triple loop training zijn.

Wil je single, double en triple loop trainingen leren ontwikkelen en geven?

In de NOBTRA erkende Post-HBO Opleiding Trainen met Ziel en Zakelijkheid leer je alle kneepjes van het trainersvak voor het ontwikkelen en geven van single, double en triple loop trainingen. Je ontwikkelt praktijkgerichte en verdiepende trainerscompetenties, vergroot je impact als trainer door je persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkelt en geeft een eigen training in de praktijk.

Je krijgt een toolbox aan werkvormen en trainingsprogramma’s voor trainingen op het gebied van communicatieve en managementvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling en transformationele trainingen.

Meer over het Stermodel en Single, Double en Triple Loop trainen

Nieuwsgierig naar meer inspiratie, kennis en praktische handvatten voor het Stermodel en Single, double en triple loop trainen? Lees dan:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en artikelen op onze Kennisbank voor coaches, trainers en teamcoaches.

Toolbox voor coaches, trainer en teamcoaches

Meer tools vind je op onze kennisbank onder de Toolbox voor trainers, coaches en teamcoaches zoals bijvoorbeeld:

Opleidingen over Single, Double en Triple Loop trainen

Zoek je een opleiding waarin je single, double en triple loop trainingen leert ontwerpen en begeleiden? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleidingen:

 

Meer weten over dit onderwerp?

We hebben regelmatig nieuwe blogs, nieuws en tips.

Volg ons op social media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Relevante artikelen


Onderwerpen

  Praat mee

  Om SPAM op mijn blog te voorkomen dien je eerst onderstaande in te vullen voordat je kunt reageren. Hopelijk blijf je geïnspireerd om je reactie te plaatsen!