Avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

In deze Post-HBO geregistreerde coachingsopleiding ontwikkel je coachingscompetenties op NOBCO EMCC practitioner niveau. Door je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach op de zes ontwikkelingsniveaus krijgt je coaching extra impact.

Coachingsopleiding tot coach persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit

 • Avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  NOBCO EMCC 2: Coachingstrajecten kernachtig en resultaatgericht begeleiden

  Resultaatgericht begeleiden van persoonlijke veranderingsprocessen

  Ben je op zoek naar een coachingsopleiding waarin je doelgericht leert coachen op zichtbare resultaten én verdiepend leert coachen om gewoontegedrag te doorbreken?
  Wil je als coach een verrijkend persoonlijk ontwikkelingstraject doorlopen én jezelf onderscheidend profileren op de coachingsmarkt?

  In de post-HBO geregistreerde avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  • Ontwikkel je coachingscompetenties op EMCC-practitionerniveau
  • Leer je zeer uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus
  • Werk je doelgericht aan je persoonlijke ontwikkeling als coach
  • Leer je een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext

  Kernpunten

  • 24 avonden van 18.30 – 22.00 uur
  • literatuurstudie, leercoaching, intervisie
  • praktijkcoaching, positionering als coach
  • abonnement Coachlink en Het Coachhuis
  • Post-HBO diplomering als coach
  • Europees geaccrediteerde (EQA) opleiding

  De avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid biedt dezelfde inhoud en erkenningen als de dagopleiding.

  opleidingsschema

  Coachen met ziel en zakelijkheid (dag- en avondopleiding) binnen het opleidingsaanbod van Blankestijn & Partners

 • Voor wie?

  Je wilt mensen met werkgerelateerde leer- en ontwikkelingsvragen coachen vanuit een niet-hiërarchische positie. Je wilt je coachingscompetenties vergroten en leren coachen op de zes ontwikkelingsniveaus.

  Toelating
  Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen voor de opleiding worden besproken.

  Toelatingscriteria:

  • HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring;
  • Inzicht in je sterke kanten en ontwikkelpunten als coach en de bereidheid om hieraan te werken;
  • In tijden van grote persoonlijke druk is het niet verstandig om aan de opleiding deel te nemen.

  Mogelijke vervolgopleidingen

  • Vervolgopleiding Dieptecoaching
  • Opleiding Systemisch teamcoach / Systemisch teamtrainer
  • Post-HBO registeropleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer
 • Resultaat

  In de post-HBO geregistreerde avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid leer je coachen op de zes ontwikkelingsniveaus (gedrag, omgeving, mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving) op Europees practitionerniveau.

  • Je ontwikkelt je coachingscompetenties tot Europees (NOBCO-EMCC) practitionerniveau, gerelateerd aan het competentieprofiel ‘Coach met ziel en zakelijkheid’.
  • Je beheerst uiteenlopende coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus.
  • Je hebt je persoonlijk als coachingsinstrument versterkt.
  • Je kunt een coachingstraject inbedden in de organisatiecontext en toewerken naar zichtbare resultaten.
  • Je kunt jezelf als coach met ziel en zakelijkheid onderscheidend positioneren.
  • Je hebt twee coachees succesvol gecoacht.
  • Je bent als coach ingeschreven in het post-HBO register en hebt een Europees geaccrediteerd diploma ‘Coach met ziel en zakelijkheid’.
 • Programma

  Het programma van de post-HBO geregistreerde avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid is opgebouwd uit zes blokken van elk 4 avonden:

  • Blok 1: Coachen van ontwikkelingsprocessen
  • Blok 2: Non-directief coachen
  • Leercoaching
  • Blok 3: Directief coachen
  • Blok 4: Vergroten van emotionele intelligentie
  • Praktijkcoaching
  • Blok 5: Zingeving en mentale kracht
  • Blok 6: Gedragsverandering in de praktijk

   

  Uitgebreide inhoud avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid

  Blok 1: Coachen van ontwikkelingsprocessen

  • Zicht op veranderprocessen vanuit de zes ontwikkelingsniveaus
  • Coaching binnen de organisatiecontext
  • Het kernkwadrantmodel van Ofman
  • Coachen op competentieontwikkeling
  • De betrokken helicopterview van de coach

  Blok 2: Non-directief coachen

  • Structureren met behulp van het coachingsmodel
  • Contact en afstemming in de coachingsrelatie
  • De kunst van het vragen stellen
  • Omgaan met verantwoordelijkheden
  • Van intake naar offerte

  Blok 3: Directief coachen

  • De psychologie van confronteren
  • Ontwikkelingsgericht feedback geven
  • Gebruiken van de hier-en-nu-situatie
  • Provocatief coachen
  • NLP-coachingstechnieken

  Blok 4: Vergroten van emotionele intelligentie

  • Emoties tijdens een veranderingsproces
  • Coachingsmethodieken op het emotionele niveau
  • Gestaltprincipes, zoals projectie, overdracht en tegenoverdracht
  • Lichaamsbewustzijn als hulpbron
  • Communiceren over gevoelens en behoeften

  Blok 5: Zingeving en mentale kracht

  • De persoonlijke missie van de coach
  • Mobiliseren van innerlijke drijfveren
  • De creatiespiraal: van wens naar resultaat
  • Empowerment: persoonlijke belemmeringen en krachtbronnen
  • Rationele Effectiviteitstraining (RET)

  Blok 6: Gedragsverandering in de praktijk

  • Transfer naar de werksituatie
  • Werken met rollenspelen
  • Bezieling in de dagelijkse praktijk
  • Oogsten en bestendigen van het resultaat
  • Evaluatie en afronding in de organisatie

  Leercoaching

  • Vier coachingsgesprekken gericht op eigen persoonlijke ontwikkeling als coach
  • Reflectieverslag

  avondopleiding cmzz

  Praktijkcoaching

  • Coachen van twee kandidaten
  • Drie keer e-mailsupervisie, inclusief feedback op praktijkverslag
  • Praktijkverslag
 • Aanpak

  De post-HBO geregistreerde avondopleiding Coachen met ziel en zakelijkheid duurt ongeveer 9 maanden en bestaat uit:

  • intakegesprek
  • zes trainingsblokken van vier avonden
  • literatuurstudie
  • leercoaching
  • zeven intervisiebijeenkomsten
  • praktijkopdrachten
  • praktijkcoaching
  • diplomering

  Intake
  Voorafgaand aan de avondopleiding schrijf je een motivatiebrief voor deelname aan de avondopleiding en stuur je je C.V. op. Op basis hiervan vindt een intakegesprek plaats, waarin wordt getoetst of je aan de toelatingscriteria voldoet.
  Tevens worden je persoonlijke leerdoelen geconcretiseerd en voorlopig vastgesteld. Deze vormen de eerste aanzet voor het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

  Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s) en competentieprofiel
  Aan de hand van het competentieprofiel Coach met ziel en zakelijkheid schrijf je twee keer een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) waardoor je gericht werkt aan je competentieontwikkeling naar een vakbekwaam coach met ziel en zakelijkheid.
  Daarnaast formuleer je leerdoelen gericht op je persoonlijke ontwikkeling als coach. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitenbenadering en het kernkwadrantenmodel.

  Literatuurstudie
  Ter voorbereiding van elk trainingsblok lees je in de verplichte literatuur. Dit wordt aangestuurd in de voorbereidingsopdrachten. De literatuurlijst vind je onder ‘Praktische informatie’.
  Daarnaast kun je je abonnement op Coachlink gebruiken als kennisbank voor theorieën en methodieken op het gebied van coachen.

  Leercoaching
  Je volgt minimaal vier coachingsgesprekken gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling bij een coach van Blankestijn & Partners. Je kunt de leercoaching in tweetallen volgen; hierdoor word je niet alleen zelf gecoacht, maar kijk je ook op coachniveau mee tijdens de coaching van je mede-cursist.

  24 avonden
  Tijdens de opleidingsavonden oefen je veelvuldig in de rol van coach en krijg je feedback op je sterke kanten en ontwikkelpunten. Je leert de theorie toepassen in de praktijk en ontwikkelt je eigen coachingsstijl.
  Door eigen belemmeringen en valkuilen in te brengen tijdens de oefensituaties werk je tevens aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als coach.

  Praktijkopdrachten
  Na elk blok ontvang je een opdracht om de geleerde coachingsmethodieken toe te passen in de praktijk.

  Marktverkenningsopdracht
  Aan de hand van een gerichte praktijkopdracht verken je een gedeelte van de coachingsmarkt. Dit doe je onder andere door interviews met:

  1. een zelfstandige coach;
  2. een P&O-er die regelmatig een coach inzet voor de begeleiding van zijn medewerkers;
  3. iemand die zelf een coachingstraject heeft gevolgd.

  De resultaten van de marktverkenning worden vastgelegd in een kort verslag en besproken in de intervisiegroep.

  Intervisie
  De intervisiegroepen komen in totaal zeven keer bij elkaar. De bijeenkomsten zijn gericht op het concretiseren van de POP’s, elkaar ondersteunen bij de gewenste competentieontwikkeling en bespreken van de praktijkopdrachten in het kader van coachen als vak. Tevens oefen je je coachingsvaardigheden en maak je kennis met verschillende intervisiemethodieken.

  Schrijven van eigen brochure/website-tekst
  Je schrijft een brochure voor je eigen coachingspraktijk. Ter ondersteuning van deze opdracht krijg je praktische aanwijzingen voor het schrijven van een brochuretekst. De teksten worden besproken in de intervisiegroep en uitgedeeld op de laatste opleidingsdag.

  Praktijkcoaching
  Je begeleidt twee coachingskandidaten in de praktijk. Een coachingstraject bestaat uit minimaal vijf gesprekken van een uur. Je kunt een beroep doen op de opleidingscoördinator voor e-mailsupervisie. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt, welke moet voldoen aan de gestelde criteria.

  Diploma
  Voor het ontvangen van het post-HBO registerdiploma Coach met ziel en zakelijkheid voldoe je aan de volgende criteria:

  • Je bent alle opleidingsavonden en intervisiebijeenkomsten aanwezig geweest (je mag 2 opleidingsavonden en 1 keer intervisie afwezig zijn) en hebt een actieve bijdrage geleverd;
  • Je persoonlijke reflectieverslagen en praktijkverslagen zijn voldoende beoordeeld.
 • Praktische informatie

  In-company en data open-opleiding
  De opleiding wordt als open-inschrijving en in-company gegeven. De data van de open-opleiding vind je in het datumoverzicht, en deels ook in de nieuwsbrief. Vraag voor een in-company traject een vrijblijvend adviesgesprek aan met hoofdopleider en Trainer van het Jaar 2015-16 Silvia Blankestijn.

  Aanmelding
  Je meldt je aan door middel van het aanmeldingsformulier op onze website: www.BPopleidingen.nl  De definitieve toelating vindt plaats na een intakegesprek met de opleidingscoördinator, waarin tevens je persoonlijke leerdoelen als trainer worden besproken.

  Kosten
  De opleidingskosten van de post-HBO registeropleiding Coachen met ziel en zakelijkheid bedragen, inclusief handleidingen van Blankestijn & Partner en een jaarabonnement op Coachlink en op Het Coachhuis, € 3.550,- en de accommodatiekosten € 750,-. De boeken en eventuele overnachting betaal je zelf. De kosten voor het post-HBO registerexamen en je NOBCO-erkende diploma zijn € 1.250,-.
  In verband met onze CRKBO-erkenning is deze trainersopleiding vrijgesteld van BTW.
  Kortingsregeling:
  Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld

  Tijdsinvestering en groepsgrootte
  Deze avondopleiding start minimaal een keer per jaar met een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers. De avonden vinden wekelijks plaats. Daarnaast moet je rekening houden met 4 uur per week voor literatuurstudie, leercoaching, intervisie, praktijkopdrachten en praktijkcoaching. De leercoaching start na blok 1 en de praktijkcoaching na blok 4. De totale opleiding duurt ongeveer 9 maanden.

Gratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken