22 Oefeningen in Win-Win Communicatie

Thema 4: Opdrachten Win-Win Communicatie
Communiceren met Ziel en Zakelijkheid 4

 

‘Happiness is not an individual matter.’ – Thich Nhat Hanh

Wat is win-win communicatie?

Win-win communicatie is communicatie waarbij je goed voor jezelf zorgt én voor de ander, en waarbij je gericht bent op de inhoud én op de relatie.

De ‘Harvard-methode’ van Fisher en Ury is hiervoor een bruikbare kapstok.

Het uitgebreide palet aan opdrachten helpt de vijf vuistregels van de Harvard-methode te leren toepassen in je eigen praktijksituaties.

Daarnaast krijg je dieper inzicht in een aantal dilemma’s en belangrijke aandachtspunten bij win-win communicatie: belangen, macht en emoties.

Opdrachten voor win-win communicatie, omgaan met macht en belangen

Het concept van open onderhandelen

7.1       Ben je een (on)handige onderhandelaar?
7.2       Referentiekaders
7.3       Oefen in LSD!
7.4       Werken aan de inhoud van de relatie
7.5       De kunst van het vragen stellen
7.6       Oefen je creativiteit
7.7       Houd je innerlijke criticus in toom
7.8       ‘De creatieve mood’
7.9       Train je creatieve basisvaardigheden
7.10     Wees creatief in het omgaan met lastige dilemma’s
7.11     Op zoek naar objectieve criteria
7.12     Creatief kiezen
7.13     De vuistregels van open onderhandelen
7.14     Een goede voorbereiding is het halve werk

Macht en het realiseren van belangen

8.1       Onderhandelingsdilemma’s en persoonlijke leerdoelen
8.2       Standpunten of belangen
8.3       Praten over belangen
8.4       Het perspectief van BAZO’s
8.5       Vergroot je macht
8.6       Judotechniek
8.7       Emoties tijdens het onderhandelingsproces
8.8       Creatief omgaan met lastige praktijksituaties

Opdrachten uit het boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’

communiceren met ziel en zakelijkheid

Deze e-learning opdrachten komen voort uit het inspirerende boek ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’ van Silvia Blankestijn.

In dit boek vind je de theoretische achtergronden en verdiepende inzichten die deze opdrachten ondersteunen. Bekijk de inhoud van het boek!

Je kunt de opdrachten ook gebruiken tijdens je training en coaching.

Wil je hier meer over leren? Dan ben je van harte welkom in onze  Trainer en Coach Opleidingen met Ziel en Zakelijkheid.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches