6 Fasen in een Loopbaantraject

De opbouw van een loopbaancoaching traject bestaat uit 2 hoofdfasen: een naar binnen gerichte fase van zelfonderzoek en empowerment, en een naar buiten gerichte fase van arbeidsmarkt verkenning en concrete loopbaanstappen zetten. Aanvullend kan er sprake zijn van een rouwfase en een fase gericht op effectief functioneren.
Een loopbaancoaching traject start met een intakegesprek. In het intakegesprek wordt bepaald welke fasen van loopbaancoaching doorlopen dienen te worden om de doelen van de kandidaat te realiseren.

De fasen in een loopbaancoaching traject

Een uitgebreid loopbaancoach traject is opgebouwd uit de volgende fasen:

 1. Afscheid van werk
 2. Verdiepend zelfonderzoek
 3. Empowerment om dromen te realiseren
 4. Arbeidsmarkt verkenning
 5. Arbeidsmarkt bewerking
 6. Effectief functioneren in nieuwe baan

In het intakegesprek bepalen de coach en de kandidaat de doelen van de loopbaancoaching. Deze kunnen het gehele palet van een loopbaancoaching beslaan, maar de coachingsdoelen kunnen ook gericht zijn op één of enkele fasen van het loopbaancoaching traject.

Loopbaancoaching

Figuur: Opbouw loopbaancoaching traject en Fasen loopbaancoaching

Het intakegesprek: Keuze van de loopbaancoaching fasen

Voordat de loopbaanbegeleiding gestart wordt, vindt een intakegesprek plaats tussen de coach en de kandidaat. Hierin wordt de loopbaanvraag verkend en de doelen van de loopbaancoaching vastgesteld.
Zo kan de loopbaanvraag zich vooral richten op de naar binnen gerichte fasen van Verdiepend zelfonderzoek en Empowerment. De kandidaat vindt het dan bijvoorbeeld lastig om keuzes te maken, heeft geen idee wat hij écht leuk vindt in zijn werk, of vindt het zo spannend om zijn droom te gaan realiseren dat hij niet in beweging komt.
Aan de andere kant kan de opbouw van een loopbaancoaching traject ook vooral bestaan uit de naar buiten gerichte fasen van arbeidsmarkt verkenning en arbeidsmarkt bewerking. De kandidaat weet dan al heel goed wat hij wil in zijn nieuwe functie, maar heeft hulp nodig bij het realiseren hiervan.
Een loopbaantraject opbouw kan dus bestaan uit alle fasen of uit één of meerdere fasen. Ook wordt in de intake duidelijk welke loopbaancoaching fasen veel aandacht nodig hebben en welke fasen kort op de kaart worden gezet, in relatie tot de loopbaanvragen van de kandidaat.

Fase 1: Loopbaancoaching van rouwen naar bouwen
Wanneer er sprake is van gedwongen arbeidsmobiliteit, staat de kandidaat doorgaans niet meteen open voor het zoeken naar nieuw werk. Het afscheid van de huidige werksituatie heeft dan eerst aandacht nodig in het loopbaancoaching traject.
Hierbij gaat het om het verwerken van emoties die horen bij rouwverwerking; in dit geval het rouwen om het verlies van de baan, de zekerheid, de fijne collega’s, etc. Ook de wijze waarop de communicatie over het ontslag heeft plaatsgevonden heeft invloed op de emoties die spelen bij de kandidaat.
Emoties die horen bij rouwverwerking en het verliezen van een baan zijn boosheid, verdriet, depressiviteit, angst en onzekerheid. Mensen kunnen de realiteit proberen te ontkennen, trachten te onderhandelen over voorwaarden waaronder ze alsnog binnen de organisatie kunnen blijven werken, in verzet komen of apathisch worden.
Voor deze fase in de opbouw van het loopbaancoaching traject heeft de loopbaancoach coachingscompetenties nodig om te kunnen coachen op de onderstroom en met name op het emotionele niveau.
Wanneer de emoties rondom het baanverlies wat tot rust zijn gekomen, ontstaat er ruimte en motivatie om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Emoties tijdens veranderingsprocessen

Figuur: Emoties tijdens veranderingsprocessen

Fase 2: Verdiepend zelfonderzoek
De loopbaancoaching fase van verdiepend zelfonderzoek is een bekende fase in de opbouw van een loopbaantraject. Hierbij gaat het over de basisvragen van loopbaancoaching:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?

Het beantwoorden van deze vragen kan soms een hele zoektocht zijn. De loopbaancoach maakt hierbij gebruik van coachingsmethodieken op het gebied van zingeving, mentale overtuigingen, emotionele intelligentie en lichaamsbewustzijn. Daarnaast kunnen er vanuit de loopbaancoaching vragenlijsten, testen en reflectieopdrachten worden toegevoegd.
Persoonlijke waarden en drijfveren geven vanuit het zingevingsniveau bezieling en inspiratie aan het werk en de loopbaankeuzes. Het onderzoeken van eigen kwaliteiten en competenties vergroot het zelfbewustzijn en geeft inzicht in de eigen groei en ontwikkelingswensen.
Bij het maken van keuzes in werk en levensloopbaan kunnen zich hardnekkige patronen openbaren, die tot een impasse in de loopbaanontwikkeling kunnen leiden. De loopbaancoach zal hierbij coachingsmethodieken inzetten op het mentaal, emotioneel en fysieke niveau om de keuzepatronen te onderzoeken en helpen doorbreken. Op deze manier ben je in de opbouw van het loopbaancoaching traject eigenlijk ook al bij de loopbaancoaching fase van Empowerment aangeland.
Zo kun je de 3 basisvragen in loopbaancoaching verder concretiseren in:

 1. Wat zijn mijn waarden en drijfveren? (Wie ben ik?)
 2. Wat zijn mijn kwaliteiten en competenties? (Wat kan ik?)
 3. Wat vind ik belangrijk en welke keuzes maak ik? (Wat wil ik?)

Word Noloc erkend Loopbaancoach

En ook coach op Europees erkend Practitioner niveau

In onze Noloc erkende Post-HBO Loopbaancoach Opleiding leer je loopbaanontwikkeling begeleiden op de bovenstroom en de onderstroom en leer je coachen op Europees erkend Practitioner niveau.

Word Noloc erkend Loopbaancoach

 

Fase 3: Empowerment in een loopbaancoaching traject
Binnen de verschillende fasen van het loopbaanadviestraject kan de kandidaat belemmerende patronen ontdekken. Patronen die het lastig maken om contact te maken met de eigen bezieling en inspiratie, angsten en overtuigingen die het belemmeren om kansen en mogelijkheden daadwerkelijk te gaan onderzoeken, of bijvoorbeeld patronen waardoor de kandidaat zich niet krachtig presenteert in sollicitatiegesprekken.
Zo heeft iedereen zijn eigen belemmeringen om zijn dromen te realiseren. Tijdens de loopbaancoaching onderzoek je met de kandidaat zijn belemmerende patronen en ga je samen op zoek naar zijn krachtbronnen.
Belemmerende patronen komen tot uiting in ineffectief gedrag om je loopbaanambities te verwezenlijken. Dit noemen we de bovenstroom van de loopbaancoaching. In de opbouw van het loopbaancoach traject kun je in de verschillende fasen ook patronen op de onderstroom tegen komen, zoals belemmerende overtuigingen, gevoelens en fysieke spanningen. Het Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus helpt je de patronen inzichtelijk te maken en de kandidaat te versterken bij zijn loopbaanstappen.

Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus_Blankestijn & Partners

Figuur: Stermodel van de zes ontwikkelingsniveaus

Om als loopbaancoach te kunnen coachen op belemmerende patronen en empowerment heb je coachingscompetenties op Europees EQA practitioner niveau nodig.

Fase 4: Arbeidsmarkt verkenning
Wanneer de kandidaat zich bewust is van zijn eigen kracht, bezieling en loopbaanwensen, is het tijd om de arbeidsmarkt te gaan verkennen. Het kan hierbij ook gaan om het verkennen van de mogelijkheden binnen de eigen organisatie.
Internet, social media en netwerkgesprekken zijn in deze fase van de loopbaanbegeleiding opbouw een belangrijke hulpbron om de loopbaan mogelijkheden in brede zin te verkennen.
De loopbaancoach helpt de kandidaat om de inzichten uit het verdiepend zelfonderzoek te vertalen naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Vaak is het helpend om de kandidaat een aantal interessante opties te onderzoeken. Het onderzoeken van een aanvullende opleiding kan hierbij een onderdeel zijn, zeker als de kandidaat een grote loopbaanswitch wil maken.
Met het verkennen van de arbeidsmarkt kunnen de loopbaanwensen worden aangescherpt of geconcretiseerd. Door de mogelijkheden in de buitenwereld te verkennen en deze te toetsen aan de eigen inspiratie in de binnenwereld, ontstaat een steeds duidelijker beeld van de gewenste loopbaanstap.
Nu de loopbaan koers steeds duidelijker is, komt de volgende fase in de opbouw loopbaancoaching traject in beeld: het daadwerkelijk te gaan realiseren van de loopbaanwensen.

Fase 5: Arbeidsmarkt bewerking
Deze fase van het loopbaanadviestraject bestaat uit het zetten van concrete stappen in de buitenwereld; binnen of buiten de organisatie. Hierbij gaat het om netwerken, solliciteren en persoonlijke presentatie. Zo kun je de kandidaat helpen met het maken van een up-to-date CV, het schrijven van een krachtige sollicitatiebrief, of het oefenen met zichzelf overtuigend presenteren in een sollicitatiegesprek.
Wanneer de kandidaat als zelfstandige aan de slag wil, kun je hem ondersteunen bij het maken van een stappenplan om zichzelf te presenteren op de arbeidsmarkt. Tevens kun je hem te coachen bij het uitvoeren van de verschillende stappen.
De loopbaanbegeleiding richt zich in deze fase steeds meer op de bovenstroom van het loopbaancoach traject. Maar ook deze fase kan gepaard gaan met angst, onzekerheid, spanning, mentale overtuigingen en kritische stemmetjes. In dat geval maak je in de loopbaanbegeleiding een uitstapje naar de onderstroom.
Wanneer de arbeidsmarkt bewerking succesvol is verlopen, en de kandidaat heeft een baan gevonden waar hij enthousiast over is, vergeet dan niet om het succes te vieren!

Fase 6: Een goed begin is het halve werk
Wanneer de kandidaat zich onzeker voelt in zijn nieuwe functie, kun je hem nog een tijdje blijven coachen. Deze loopbaanbegeleiding fase kan zich bijvoorbeeld richten op nieuwe situaties die nieuwe competenties vragen, of op het omgaan met eigen onzekerheid of eerdere negatieve werkervaringen.

Ontwikkelingspunt voor jou als loopbaancoach

Wat zijn jouw drijfveren als loopbaancoach? In hoeverre heb je die gerealiseerd in je huidige werk?

Meer leren?
Wil je een loopbaancoaching traject professioneel leren opbouwen, en vakbekwaam leren coachen op de bovenstroom en onderstroom van een loopbaanvraag? Dan kun je bij Blankestijn & Partners terecht in de opleiding

Kom kennismaken met onze visie en werkwijze in de gratis introductie workshop Coachen en met het Stermodel.

Meer tools voor coaches, trainers en teamcoaches

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste blogs, tips en e-learnings voor coaches, trainers en teamcoaches.

 

Relevante artikelen

Meer artikelen

Gratis download

E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
E-Book: Het Stermodel voor coaches, trainers en teamcoaches