Training en teamcoaching naar zelfsturende teams
bij Blankestijn & Partners

In veel organisaties is een beweging gaande waarbij het de bedoeling is dat medewerkers meer  verantwoordelijkheden oppakken, zoals:

 • zelfsturende teams
 • LEAN
 • dienend leiderschap
 • of duurzame inzetbaarheid.

Meer eigen verantwoordelijkheid vraagt van professionals dat ze krachtiger worden in hun persoonlijk leiderschap en hun samenwerkingsvaardigheden vergroten.

Van managers vraagt dit een coachende leiderschapsstijl binnen duidelijke kaders.

 • Bouwen aan een zelfsturend team

  Optimale verantwoordelijkheid vraagt optimale samenwerkingsvaardigheden

  Steeds meer organisaties werken met zelfsturende teams. Het geeft medewerkers optimale verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor de uitvoering van hun taken. Het daagt medewerkers uit hun kwaliteiten maximaal te ontplooien en effectief samen te werken met hun teamgenoten. Het doet echter ook een extra beroep op vaardigheden als omgaan met feedback, resultaatgericht werken, coördineren en afstemmen. Niet iedere medewerker heeft deze vaardigheden van nature in huis.
  De training ‘Bouwen aan een zelfsturend team’ ondersteunt het team op weg naar zelfsturing en de individuele teamleden bij het aanleren van de benodigde vaardigheden.

 • Van manager naar teamcoach van zelfsturende teams

  Coachend leidinggeven en loslaten binnen kaders

  Wanneer de organisatie zich beweegt naar zelfsturende teams of zelforganiserende teams, verschuift de rol van de manager naar teamcoach. Er is een andere balans nodig tussen sturen en ondersteunen. Dit vraagt nieuwe competenties van de manager en ook een omslag in houding en denken.
  In het Management Development traject ‘Van manager naar teamcoach van zelfsturende teams’ krijgen managers inzichten, praktische handvatten en coachingscompetenties om hun teams te begeleiden naar zelfsturing. Daarnaast werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling om zich te versterken in de nieuwe rol van teamcoach.
  Omdat het bouwen aan zelfsturende teams of zelforganiserende teams binnen een organisatie een organisch proces is met een duidelijke focus, bouwen we met de praktijkcasuïstiek tijdens de trainingsdagen mee aan het vormgeven van de organisatieontwikkeling.

 • Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid

  Intercollegiale leerprocessen opzetten en begeleiden

  Ga je intervisiegroepen begeleiden en/of helpen opstarten? Ben je op zoek naar praktische handvatten om intercollegiale consultatie te faciliteren?
  In de Training Intervisiebegeleider met Ziel en Zakelijkheid krijg je inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden van intervisie en oefen je met het opstarten en begeleiden van intercollegiale leerprocessen. Aan de hand van onze competentiewijzer voor intervisiebegeleiders werk je gericht aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling als intervisiebegeleider

  Plaats en data
  Ede 6 November 2020
 • Teamcoaching naar een zelfsturend team

  Groeien in persoonlijk leiderschap en teamsamenwerking

  Steeds meer organisaties werken met zelfsturende teams, maar zijn de medewerkers ook toegerust met de benodigde competenties? Zijn zij in staat om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, elkaar aan te spreken op ineffectief gedrag, de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en elkaar te confronteren met verantwoordelijkheden?

  In het teamcoachingstraject naar een zelfsturend team wordt het team begeleidt bij het ontwikkelen van de benodigde samenwerkingscompetenties voor zelfsturing. Daarnaast is er aandacht voor emoties en belemmerend gewoontegedrag bij het realiseren van de verandering naar een succesvol zelfsturend team. 

  Kernpunten

  • Traject op maat
  • Versterken eigen (team)kracht
  • Persoonlijk en resultaatgericht
 • Persoonlijke coaching

  Haal het beste uit jezelf!

  Steeds meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om zich individueel te laten coachen. Op deze manier creëren ze voor zichzelf tijd voor reflectie op hun huidige functioneren, krijgen ze directe feedback op persoonlijke vragen omtrent hun werksituatie, en wordt doelgericht gewerkt aan het ontwikkelen van kwaliteiten, competenties en gedragsstijlen.
  Persoonlijke coaching is een intensieve individuele begeleiding gericht op het ‘verbeteren’ van je persoonlijk functioneren in je werk. Met ‘verbeteren’ bedoelen wij: voor jezelf prettiger en bevredigender en met effectiever resultaat. Je wordt je meer bewust van je eigen mogelijkheden en beperkingen en weet dit te combineren met de doelen en vereisten van de organisatie.

  Kernpunten

  • Diepgaand en praktijkgericht werken aan jouw persoonlijke leerdoelen
  • Coachingstrajecten van 5 tot 15 bijeenkomsten, afhankelijk van de leervraag en praktijksituatie
  • Expliciete aandacht voor inbedding in de organisatieontwikkeling


Ervaringen van cursisten

Meer ervaringen


Onze opleidingen bieden erkende kwaliteit en diepgaande impactGratis download

Verdiepende methodieken

Inzicht en werkvormen over de methodiek van het Stermodel

Download e-book
Verdiepende methodieken