Aanmeldingsformulier

Opleidingen in coachen, trainen & leiderschap

Over dit formulier

  • Met dit formulier kun je je opgeven voor één of meerdere opleidingen
  • Wanneer je je opgeeft voor meerdere opleidingen geldt een kortingsregeling.
  • Vul dit formulier digitaal in en druk op ‘Verzenden’.
  • Je ontvangt dan een pdf van je ingevulde aanmeldingsfomulier in je mail.
  • Print dit formulier uit, onderteken het en mail of stuur het formulier naar: info@BPopleidingen.nl of Blankestijn & Partners, Churchillweg 5, 6707 JA Wageningen

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op: 0317 42 51 34

Gegevens werkgever

KORTING BIJ DIRECT AANMELDEN VOOR MEERDERE OPLEIDINGEN:

Wanneer je je meteen inschrijft voor 2 opleidingen ontvang je 5 % korting op het opleidingsgeld. Bij gelijktijdig inschrijven voor 3 opleidingen ontvang je 7 % korting op het opleidingsgeld. Deze kortingsregeling geldt niet voor de methodiektrainingen.

Opleidingskosten: Download hier het kostenoverzicht.

Indien de betalende instantie anders is dan de cursist zelf, dient deze instantie mede te ondertekenen. Door medeondertekening verplicht deze instantie zich de opleidings- en verblijfkosten op zich te nemen; tenzij duidelijk anders wordt vermeld en ondertekend door beide partijen.