Tegeltje Systemisch Coachen

50x Systemisch Coachen: kaders, familieopstellingen, teamopstellingen en loopbaanopstellingen

Toolbox voor systemisch coachen: theoretische kaders en voorbeelden van familieopstellingen, teamopstellingen en loopbaanopstellingen.

Systemisch coachen maakt de patronen van een coachee, team of organisatie zichtbaar in een groter systemisch krachtenveld, gekoppeld aan de ingebrachte coachvraag. Systemisch coachen vanuit het gedachtengoed van Hellinger is gebaseerd op de drie systemische wetmatigheden: ordening, erbij horen, balans in geven en nemen.
Systemisch leren coachen begint met het onderzoeken van je systemische bagage als coach en het ontwikkelen van een systemische bril waarbij je fenomenologisch leert waarnemen. In je professionele ontwikkeling leer je in een opleiding systemisch coachen o.a. systemische vragen stellen, systemische vaardigheden, opstellingen inzetten passend bij de coachvraag, opstellingen vakbekwaam en verdiepend begeleiden.

Wil je systemisch leren werken als coach, teamcoach of loopbaancoach?

In de opleidingen systemisch coachen van Blankestijn & Partners leer je systemisch coachen binnen verschillende coachingstrajecten, zoals persoonlijke coaching, teamcoaching of loopbaancoaching.
In onze systemisch coachen opleidingen ontwikkel je je systemische vaardigheden, krijg je kennis en inzicht in systemische patronen en leer je een palet aan familieopstellingen, teamopstellingen of loopbaanopstellingen begeleiden. Deze opleidingen systemisch coachen zijn bedoeld voor mensen die al coach zijn en/of een coachopleiding hebben gevolgd.

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen
Met deze systemisch coachen opleiding voeg je systemisch werken met familieopstellingen toe aan je coachingsmethodieken. Je krijgt inzicht in de systemische wetmatigheden van  familiesystemen en leert een aantal familieopstellingen vakbekwaam en met compassie begeleiden. In je persoonlijke ontwikkeling als coach onderzoek je je eigen familiesysteem in relatie tot je magische en dienende plek als coach.

Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
In de systemisch teamcoachen opleiding leer je teampatronen systemisch waarnemen en in het team bespreekbaar maken met teamopstellingen. Aanvullend leer je groepsdynamisch interveniëren op de bovenstroom en onderstroom van teamontwikkelingen. In je persoonlijke ontwikkeling als teamcoach krijg je diepgaand inzicht in je magische plek en oefen je met het innemen van je dienende plek.

Opleiding Systemisch Loopbaancoach
In deze opleiding leer je systemisch werken met loopbaanvragen en onderzoek je je systemische bagage als loopbaancoach. Je krijgt inzicht in het systemisch krachtenveld van loopbaanthema’s in individuen en organisaties, ontwikkelt je systemische vaardigheden en leert loopbaanopstellingen begeleiden voor diverse loopbaanthema’s in de verschillende fasen van een loopbaantraject.

 

Kaders voor systemisch coachen

De methodiek van systemisch coachen

Systemisch Coachen van teams

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

Verdiepende vervolgopleiding voor coaches!

Je ontwikkelt essentiële systemische vaardigheden, krijgt kennis en inzicht in de belangrijkste systemische kaders en leert familieopstellingen vakbekwaam begeleiden.

Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen

Houding en plek van de systemisch coach

Familieopstellingen

Loopbaan Opstellingen

Teamopstellingen

Online werkvormen Systemisch Coachen

 

Meer leren over Systemisch Coachen?
Wanneer je al coach bent, kun je bij Blankestijn & Partners systemisch coachen toevoegen aan je coachingsrepertoire door een vervolg opleiding systemisch werken. Je werkt dan diepgaand aan je professionele én persoonlijke ontwikkeling als coach.

Afhankelijk van het type coaching waarin je systemisch coachen wilt toepassen, kun je terecht in de volgende opleidingen systemisch coachen:

  • Opleiding Systemisch Coachen met Familieopstellingen
    Je leert de basisprincipes van systemisch werken en past deze toe in familieopstellingen. In deze systemisch coachen opleiding leer je uiteenlopende familieopstellingen die je kunt toepassen in een coachingstraject.
  • Opleiding Systemisch Loopbaancoach
    Je leert systemisch werken met loopbaanvragen, waardoor je loopbaancoaching verdiept. Je leert loopbaanopstellingen voor vele loopbaanthema’s, die zijn samengevoegd in de syllabus van deze systemisch coachen opleiding.
  • Post-HBO Opleiding Systemisch Teamcoach en Teamtrainer
    Je leert teams systemisch coachen door de teamcoach-vraag systemisch te onderzoeken, systemische vragen te stellen en te werken met teamopstellingen. Voor de teambespreking van een teamopstelling leer je groepsdynamische interventies.